Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Historia naszej szkoły

0540srczPoczątki szkoły szamotulskiej sięgają roku 1877. Wtedy właśnie powstała we Wschowie niemiecka średnia szkoła rolnicza, którą finansował rząd. Jednakże z braku kandydatów szkołę przeniesiono 7 kwietnia 1880 r. do Szamotuł. Przez dwa kolejne lata mieściła się w domu rodziny Sroczyńskich przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej, potem w nowo wybudowanym przez miasto budynku przy ulicy Piotra Skargi

Szkoła wychowywała przyszłych rolników i starała się dać im równocześnie wykształcenie ogólne. Początkowo zakładano, że szkoła będzie kształcić synów mało- i średniorolnych chłopów na samodzielnych gospodarzy i częściowo tylko urzędników gospodarczych dla większej własności ziemskiej.Do szkoły napływała jednak przeważnie młodzież mieszczańska i inteligencka,  która  uległa odsiewom w szkołach ogólnokształcących.

Pod  względem  organizacji  i  poziomu  nauczania  szkoła w Szamotułach przypominała szkołę realną o sześciu klasach. Trzy pierwsze klasy miały charakter przygotowawczy, dawały wiedzę ogólna i odpowiadały zakresem materiału niższym klasom gimnazjum lub szkoły realnej. W ostatnich trzech klasach, zwanych zawodowymi wykładane były między innymi zagadnienia związane z produkcją roślinną, produkcją zwierzęcą i organizacją gospodarstw.

Duży nacisk położony był   wtych   klasach  również na nauczanie przedmiotów przyrodniczych, stanowiących podstawę wykształcenia rolniczego, jak botanika, zoologia, fizyka, chemia i mineralogia. W klasie programowo najwyższej wykładano także  naukę o gospodarstwie, naukę o przedsiębiorstwie oraz wprowadzono mierzenie pola i rysowanie planów.

jed0542W roku 1880, czyli w chwili przeniesienia szkoły do Szamotuł, zakład otrzymał uprawnienia do wystawiania świadectwa dojrzałości. Zaborcy usiłowali uczynić z szamotulskiej szkoły ostoję germanizacji. Większość uczniów stanowili Niemcy. Do 1905 r. język polski był przedmiotem    nadobowiązkowym, później usunięto go zupełnie. Na wniosek Rady Ludowej i Żołnierskiej 4 grudnia 1918 r. wprowadzono w szkole wykłady religii w języku polskim i powołano komisję szkolną. Dzięki niej 10 lutego 1919 r. polscy uczniowie zaczęli uczyć się swego języzyka ojczystego w wymiarze 3 – 4 godzin tygodniowo. Ustąpił wtedy ostatni niemiecki dyrektor szkoły dr Bunger, a jego miejsce zajął Antoni Bonin. Dzięki staraniom magistratu 15 września 1919 r. przekształcono szkołę rolniczą na państwowy zakład średni /wyższy/ naukowy dla chłopców. Dnia 1 października 1919 r. szkoła przeszła na własność państwa, a z dniem 21 stycznia 1920 r. otrzymała nazwę „Progimnazjum im. ks. Piotra Skargi”. Ostatni egzamin dojrzałości uczniów szkoły rolniczej odbył się 13 czerwca 1921 r. i w tym dniu przestała istnieć.


Nowa karta historii szkoły

zamekW roku 1946 w ówczesnym majątku ziemskim Szamotuły – Zamek założono Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. W tym samym czasie w Edwardowie koło Poznania powołano do życia Państwowe Męskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego, które w dwa lata później przeniesiono do Szamotuł. Szkoła przyjmowała kolejno nazwy: Liceum Produkcji Roślinnej i Liceum Hodowlane. Bazę szkolenia praktycznego stanowiło ówczesne gospodarstwo  Szamotuły  –  Zamek  i  Mutowo (z folwarkiem Ludwikowo) o łącznej powierzchni 630 hektarów.

W latach 1950 – 56 istniało Państwowe Technikum Hodowlane, a od 1956 r. powołano na tej samej bazie Państwowe Technikum Rolnicze. Ostatni absolwenci tegoż technikum opuścili szkołę w 1975 r. Przez cztery lata, począwszy od 1954 r. prowadzono Korespondencyjne Kształcenie Rolnicze. W roku 1969 powstało 5-letnie Państwowe Technikum Ochrony Roślin kształcące chemizatorów rolnictwa dla kilku ościennych województw. Równocześnie istnieje i rozwija się szkoła zasadnicza pierwotnie jako Dwuzimowa Szkoła Rolnicza, później tzw. SPR, tj. Szkoła Przysposobienia Rolniczego, aż po Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która istnieje do 1994r.

2 września 1974 r. na mocy decyzji władz wojewódzkich utworzono Powiatową Szkołę – Centrum Kształcenia Rolniczego. W skład tej szkoły weszła nie tylko Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Szamotułach, ale także takie same szkoły w Nowej Wsi, Pamiątkowie i Dusznikach Z chwilą likwidacji powiatów zasadnicze szkoły w Nowej Wsi i w Dusznikach przeszły do innych zespołów szkół, a szkołę w Pamiątkowie zlikwidowano. Od 1 września 1976 r. – zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie tworzenia zbiorczych zakładów szkolnych - technikum i szkoła zasadnicza zostają połączone i przekształcone w Zespół Szkół Rolniczych.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej w 1977 r. imienia Stanisława Staszica, człowieka związanego z Wielkopolską i sprawami rolnictwa. Sztandar ufundowały gminne zakłady produkcji rolnej. Organizowano w latach: 1972–76 Policealne Studium Weterynaryjne, 1975-80 Policealne Studium Ochrony Roślin, zaś od 1977–82 Policealne Stu- dium Drobiarstwa Od roku 1965 do 1980 istniał Ośrodek  Szkolenia   Rolniczego. W ramach pracy Ośrodka prowadzono kursy kwalifikacyjnei kursy na prawo jazdy. Szamotulski Ośrodek jako pierwszy w Wielkopolsce prowadził kursy kombajnistów na Vistulach. Koordynacja oświaty miała miejsce przy współpracy z RRZD (później WOPR) Sielinko. Od roku 1974 nieprzerwanie działa Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących (późniejsza nazwa – Technikum Rolnicze dla Dorosłych, dziś – Technikum nr 1 dla Dorosłych) oraz od 1977 Wieczorowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa (Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych).