Znajdujesz się w:

Start

Zespół Szkół nr 2
ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

szkola bud glZespół Szkół nr 2 w Szamotułach jest samodzielną placówką  edukacyjną  utworzoną  1  września  2002r. w oparciu o bazę dawnego Zespołu Szkół Rolniczych. Liczy ponad 900 uczniów, zatrudnia blisko 70 nauczycieli. Tradycjami sięga do otwartej w 1877r. średniej szkoły rolniczej.

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, proponujemy kształcenie w nowych zawodach oraz naukę w liceum ogólnokształcącym i gimnazjum.

PROPONUJEMY NAUKĘ W:

 

IMG 9683ZAPRASZAMY DO ŚRODKA :)

OBEJRZYJ WIRTUALNY SPACER 

PO NASZEJ SZKOLE

 

Akcja

 kamp

27 październik 2014 roku - to dzień rozpoczęcia kampanii " Drugie życie "

Po raz pierwszy akcja zawitała w szamotulskiej szkole. Celem kampanii jest promowanie przeszczepiania narządów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych ,prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów. Transplantacje dają bowiem szansę na normalne życie.

Siedem uczennic Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach weźmie udział w szkoleniu z zakresu transplantacji a następnie podzieli się uzyskaną wiedzą ze swoimi rówieśnikami i nie tylko.

W czasie trwania kampanii uczennice będą zachęcać do wypełniania oświadczeń woli.

Koordynatorkami akcji są panie Arleta Danielewicz i Katarzyna Ratajczak. O kolejnych działaniach uczniów w ramach kampanii będziemy na bieżąco informować.

IMG 20141027 115603IMG 20141027 115939IMG 20141027 120006

Poprawiony (wtorek, 28 października 2014 18:51)

 

Projekt Agro na 6-stkę

  Odpowiadając na potrzebę ściślejszego powiązania kształcenia zawodowego w szkole z wymogami współczesnego rynku pracy nauczycielki przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach panie Renata Bednarczyk, Elżbieta Czarnecka, Joanna Jarząb, Anna Kaczmarek, Aleksandra Sadek, Marlena Solarz-Nowak podjęły trud uczestnictwa w projekcie „Agro na 6-stkę-Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”

Program realizowany był przez Lidera Combidata Poland sp.z.o.o oraz Partnera Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program doskonalenia nauczycieli obejmował; trzydniowe warsztaty przygotowujące do praktyk, praktyki w przedsiębiorstwach, wyjazd studyjny za granicę.

 Praktyki zawodowe odbywały się w nowoczesnych przedsiębiorstwach z  branży agrobiznesu, architektury krajobrazu, gastronomii i rolnictwa. Założeniem programu praktyk była aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach.

Podsumowaniem projektu był wyjazd studyjny do Hiszpanii ,gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzenia nowoczesnej ekologicznej hodowli krów mlecznych rasy Holstein oraz systemu pozyskiwania energii elektrycznej z biogazu, ekologicznej hodowli świń rasy Duroc i Landrace , ekologicznego gospodarstwa hodowli owiec mieszanki ras francusko- katalońskiej, przetwórni i masarni, rynku hurtowego Mercagirone zrzeszającego firmy obrotu warzywami i owocami,  znaczących w skali światowej obiektów architektury krajobrazu w Barcelonie.

 Pouczającym i miłym akcentem projektu był przygotowany przez hiszpańskich kucharzy pokaz gastronomiczny przyrządzana ich narodowej potrawy tortilli.

Zdobyta podczas realizacji projektu wiedza i doświadczenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców oraz stosowanych przez nich technologii, sprzętów i rozwiązań organizacyjnych będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonych lekcji oraz zajęć praktycznych z uczniami.

DSC 0405DDS

 

Sukces w Ogólnopolskim Rankingu Szkół

15 stycznia 2014r. w Warszawie ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych czasopism Rzeczpospolita i Perspektywy. Technikum nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach w Rankingu Egzaminów Zawodowych zajęło 68 miejsce w Polsce (49 w województwie wielkopolskim) a 10 miejsce w zawodzie technik ochrony środowiska.

 

Nowości