• Ogłoszenie

    • DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

     ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły

       OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 

     2020/2021 

     do następujących typów szkół :

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

     II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
     - nauka trwa 4 lata
     klasa „A”- medialna, przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie
     klasa „B”- biologiczno-lingwistyczna, przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

     TECHNIKUM NR 1, zawód do wyboru:
     - nauka trwa 5 lat
     - technik agrobiznesu,
     - technik ochrony środowiska,
     - technik architektury krajobrazu z elementami florystyki,
     - technik rolnik z elementami agrotroniki,
     - technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
     - technik technologii żywności.

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, zawód do wyboru:
     rolnik, ogrodnik, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH / BRANŻOWYCH

     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
     (nauka trwa 2 lata, system zaoczny, zajęcia w weekendy)

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I PONADGIMNAZJALNYCH

     SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH
     (nauka trwa 1 rok ,system zaoczny, zajęcia w weekendy)
     Zawód do wyboru: florysta , opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny.

     PILNE! 19 marca o godz.17:00 w siedzibie szkoły zebranie informacyjne
     w sprawie zapisów

     Wszelkie informacje o naborze i typach szkół można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3,w godzinach 8.00-15.00 osobiście lub telefoniczne pod nr 612921559, e-mail: zsnr2szamotuly@onet.pl

   • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

   • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
     

    L.p

    Rodzaj czynności

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    1. Złożenie wniosku i dwóch fotografii

    do 10 lipca 2020 r.

    do godz. 15.00

    2. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

    od 26 czerwca 2020 r.

    do 10 lipca 2020 r.

    do godz. 15.00

    3. Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    od 31 lipca 2020 r.

    do 4 sierpnia 2020 r.

    do godz. 15.00

    4. Wydanie skierowania na badania lekarskie dla uczniów technikum

    do 14 sierpnia 2020 r.

    5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

    12 sierpnia 2020 r.

    6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki - dostarczenie oryginałów dokumentów od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
    7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

     

   • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   • Dokumenty można składać od 11 maja w wersji elektronicznej wysyłając na adres mailowy szkoły: zsnr2szamotuly@onet.pl, korespondecyjnie wysyłając na adres Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły bądź osobiście w sekretariacie szkoły. 

    Uwaga terminy rekrutacji mogą ulec zmianie według ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   • Liceum Ogólnokształcące

   • Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące

   • Technikum Rolnicze

   • Technikum RolniczeTechnikum Rolnicze

   • Technikum Agrobiznesu

   • Technikum AgrobiznesuTechnikum Agrobiznesu

   • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

   • Technikum Żywienia i Usług GastronomicznychTechnikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

   • Technikum Technologii Żywności

   • Technikum Technologii ŻywnościTechnikum Technologii Żywności

   • Technikum Architektury Krajobrazu

   • Technikum Architektury KrajobrazuTechnikum Architektury Krajobrazu

   • Technikum Ochrony Środowiska

   • Technikum Ochrony ŚrodowiskaTechnikum Ochrony Środowiska

   • Szkoła Branżowa I stopnia

   • Szkoła Branżowa I stopniaSzkoła Branżowa I stopnia

   • Szkoła Policealna - Opiekun medyczny

   • Szkoła PolicealnaSzkoła Policealna

    • DRZWI OTWARTE ODWOŁANE !!!

     W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół do 25 marca odwołane zostają Drzwi Otwarte dla rodziców klas VIII szkół podstawowych zaplanowane na 19 marca.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • zsnr2szamotuly@onet.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły
   • Dyrektor: Zygmunt Sługocki
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Arkadiusz Majer
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
  • Logowanie