• Od kilku dni funkcjonuje nowa strona Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach na której możesz znaleźć bieżące informacje z życia naszej szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
    • Zespół Szkół nr 2 zlokalizowany jest w Szamotułach przy ul. Szczuczyńskiej 3
    • W naszej szkole możesz pobierać naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz szkole policelanej.
    • Jesteśmy szkołą z tradycjami!
    • Szamotulski "Rolnik" ma już ponad 70 lat. Z naszą szkołą związanych było wielu znakomitych nauczycieli a ukończyło ją wielu wspaniałych absolwentów.
    • Dzień Edukacji Narodowej
    • Wszystkim nauczycielom uczącym w naszej szkole składamy najlepsze życzenia!
    • Szlakiem dziedzictwa narodowego
    • Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły wybrali się na Ukrainę gdzie odwiedzili wiele ważnych dla Polaków miejsc jak Pałac Arcybiskupi czy Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
    • MŁODZI MIŁOŚNICY EKONOMII PO RAZ KOLEJNY NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM
     • MŁODZI MIŁOŚNICY EKONOMII PO RAZ KOLEJNY NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM

      Już po raz drugi uczennice naszego liceum i technikum uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Ekonomia dla Młodych Przyrodników” realizowanych przez Wydział Ekonomiczno – Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas drugiego zjazdu uczestniczki projektu miały okazję wziąć udział w trzech wykładach i trzech zajęciach o charakterze warsztatowym. Pierwszy wykład p.t. „Więcej niż miód, czyli dlaczego powinniśmy dbać o pszczoły” został wygłoszony przez mgr Krzysztofa Różańskiego. Ciekawej analizy wyżywieniowej i środowiskowej światowego rolnictwa ostatnich 50 lat mieli okazję wysłuchać uczestnicy wykładu dr hab. Arkadiusza Sadowskiego. Na koniec tematyki wykładowej dr Aldona Standar przedstawiła informację na temat konkurowania między sobą regionów.

    • SZKOLENIE KRUS W KLASACH TECHNIKUM ROLNICZEGO
     • SZKOLENIE KRUS W KLASACH TECHNIKUM ROLNICZEGO

      Uczniowie klas pierwszych Technikum Rolniczego wzięli udział w szkoleniu „Pracuj bezpiecznie” prowadzonym przez panią Małgorzatę Hojan-Tryszczyńską , przedstawicielkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szamotułach.

      W szkoleniu poruszono temat wypadków przy pracy w rolnictwie. Uczniowie obejrzeli film instruktażowy, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Przedstawiał on bezpieczne postępowanie w czasie zajęć gospodarskich.

    • EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY
     • EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY

      W Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach realizowany jest projekt Edukacja Prawna Młodzieży, którego koordynatorem jest sędzia Sądu Rejonowego w Szamotułach pan Kajetan Kosterkiewicz. W programie projektu przewidziane są spotkania pracowników sądu z uczniami naszej szkoły. W ramach zajęć omawiane są zagadnienia najbardziej interesujące uczniów i przez nich wybrane.

    • INAUGURACJA KOLEJNEGO ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU MŁODEGO PRZYRODNIKA
     • INAUGURACJA KOLEJNEGO ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU MŁODEGO PRZYRODNIKA

      We wtorek 12 listopada uczniowie klas I HBp i I KTp ( w sumie 49 osób) rozpoczęli swoją przygodę z nauką w ramach Uniwersytetu Młodego Przyrodnika. Podobnie jak w roku ubiegłym nasza szkoła przystąpiła do projektu prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To przedsięwzięcie jest finansowane z funduszy UE.

    • KINDNESS DAY
     • KINDNESS DAY

      KINDNESS DAY to święto dobroci i życzliwości - obchodzone corocznie (od 2010 r.) w Wielkiej Brytanii, a polegające na propagowaniu czynienia dobra na szeroką skalę. W 2011 roku została założona organizacja KINDNESS UK – zajmująca się koordynowaniem działań rozpowszechniających dobre uczynki. Pomysłodawcą i założycielem organizacji jest David Jamilly, który gorąco zachęca by każdy dzień był wypełniony dobrocią i życzliwością. David przesłał specjalnie dla naszej szkoły tzw. School Pack- z przykładami dobrych praktyk. Brytyjczycy świętują już po raz dziewiąty, nasza szkoła przyłączyła się po raz pierwszy, jednak działa dobroczynnie już od dawna - możemy pochwalić się sporą ilością różnorodnych aktów życzliwości i dobroci wobec innych – pamiętamy bowiem, że dobro wraca - ze zdwojoną siłą!

   • Nasze filmy

   • Film z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku.

    Film promocyjny - technik rolnik

    Dzień św. Andrzeja w 2018 r.

  • Organ prowadzący - Powiat Szamotulski

   • Powiat Szamotulski
   • 20 lat Powiatu Szamotulskiego
  • Partnerzy

   • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   • ADM Szamotuły
   • Zamek Górków w Szamotułach
  • Wyróżnienia

   • Szkoła Odkrywców Talentów
   • Wiarygodna szkoła
   • Szkoła Dialogu
  •   

  • Logowanie

  • PROFIL FACEBOOKOWY SZKOŁY

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 21.11.2019
  • Galeria zdjęć

   • WIZYTA NA UKRAINIE 2019 - WSZYSTKIE ZDJĘCIA
   • Wizyta na Ukrainie 2019 - skrót
   • X RAJD DO GROBÓW POMORDOWANYCH W LASACH KOBYLNICKICH
   • Wymiana uczniów
   • 80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
   • Zdjęcia szkoły
  • 1% DLA ZUZI

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 14383