• Jadwiga Krygiel
     • POŻEGNANIE

     • Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszj Koleżanki śp. Jadwigi Krygiel. Pani Jadwiga Krygiel przez prawie trzydzieści lat była nauczycielką Zespołu Szkół Rolniczych w Szamotułach. W pamięci nauczycieli i uczniów zapisała się jako wspaniała, wyrozumiała, pełna humoru Koleżanka, Nauczycielka, Wychowawczyni, wielce zaanggażowana w działalność na rzecz całej społeczności szkolnej. Była organizatorką i opiekunką uczniów na zagranicznych praktykach młodzieży, m.in. w Czechosłowacji, w Niemczech i na Węgrzech. Przez wiele lat organizowała i prowadziła Ochotnicze Hufce Pracy, dzięki którym ponad sto osób mogło ukończyć szkołę. Była Osobą wielu pasji, inicjatyw i zainteresowań, ale zawsze najważniejszą sprawą był uczeń i szkoła.

      Pani Jadwiga urodziłą się w 1942 r. w Tomaszówce w dawnym województwie wołyńskim. Po wojnie wraz z rodzicami zamieszkała w okolicach Wrześni. W 1962 r. ukończyła Technikum Rolnicze w Witkowie koło Gniezna, a w 1964 r. Studium Nauczycielskie w Kaliszu. W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową w Państwowym Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu. W latach 1966-72 była nauczycielką Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Chełmnie koło Pniew. Mając już spore doświadczenie w pracy pedagogiczno - wychowawczej w 1972 r. objęła stanowisko nauczycielki produkcji zwierzęcej w Technikum Rolniczym - Zespole Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Szamotułach. W czasie pracy zawodowej doskonaliła swój warsztat pracy zdobywając nowe kwalifikacje na wielu kursach i studiach podyplomowych. W 1983 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu jako magister inżynier rolnictwa.

      Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

    • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
     • UPAMIĘTNILI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W SZAMOTUŁACH

     • 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbyły się w Szamotułach uroczystości upamiętniające żołnierzy zbrojnego podziemia niepodległościowego. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne obchody miały skromny charakter. W uroczystościach uczestniczyli członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – koło w Szamotułach a zarazem uczniowie naszego liceum i technikum. W upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych przy Kamieniu Pamięci koło Bazyliki Mniejszej wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz stowarzyszeń. Po odśpiewaniu hymnu prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Sławomir Hazak przedstawił zebranym sylwetkę płk Łukasza Cieplińskiego – Żołnierza Wyklętego rodem z Ziemi Międzychodzkiej. Po złożeniu wiązanek kwiatów uczestnicy obchodów mieli okazję zwiedzić ekspozycję Muzeum – Zamek Górków zatytułowaną „Chwała Pacykowianom”.

      Piotr Gotowy – opiekun szamotulskiego koła WSPAK

      Foto: Elżbieta Ratajczak, Zuzanna Jankowiak (4 KRT), Sandra Lis (4 KRT)

    • Orzeł Armii Krajowej
     • NASI UCZNIOWIE PODCZAS ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

     • 79 lat temu, 14 lutego 1942 roku, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W rocznicę tego wydarzenia przedstawiciele Szamotulskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Orzeł” oraz szamotulskiego koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej oddali hołd niezłomnym żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystości odbyły się w reżimie sanitarnym.

       

      W sobotę, 13 lutego, dokładnie w południe przy Głazie Pamięci znajdującym się koło Bazyliki Mniejszej, Dominik Dodolski - prezes WSPAK – koło w Szamotułach a zarazem uczeń klasy 2 HBp - odczytał rozkaz gen. Sikorskiego oraz rotę przysięgi żołnierza wstępującego do AK. Następnie zabrzmiał hymn Armii Krajowej po którym uczestnicy uroczystości uczcili pamięć żołnierzy minutą ciszy. W uroczystościach brała udział wiceprezes WSPAK – koło w Szamotułach a zarazem uczennica klasy 2 HBg Natalia Peksa. Delegacje stowarzyszeń złożyły przy Głazie Pamięci wiązanki kwiatów oraz znicze. W drugiej części skromnych uroczystości dr Agnieszka Krygier – Łączkowska przedstawiła informacje na temat Armii Krajowej, w tym osób związanych z Szamotułami walczących podczas II wojny światowej w szeregach AK. Byli to Stanisław Lech Jankowski, Stanisław Zgaiński, Zygfryd i Alfons Linda, Andrzej Kosicki, Leon Michalski, ks. Henryk Szklarek – Trzcielski, ks. Albin Jakubczak, żyjący ks. Bogdan Kończak, Irena Krzywoszyńska i Włodzimierz Galus.

      Poniżej relacja filmowa z wydarzenia.

      Szamotulskie obchody 79 rocznicy powstania Armii Krajowej

       

       

      Piotr Gotowy

    • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRANSPLANTACJI
     • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRANSPLANTACJI

     • 26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Tego dnia w roku 1966 po raz pierwszy w Polsce dokonano przeszczepu nerki u 18-letniej uczennicy szkoły pielęgniarskiej. Dzisiaj przeszczepy nerek, wątroby, serca czy  płuc  to codzienność. Transplantacja stałą się nowoczesną metodą leczenia pozwalającą na lepsze i nowe  życie. Wyróżniamy dwa rodzaje przeszczepów: ex vivo - to pobranie komórek, tkanek lub narządów od żywego dawcy na rzecz osoby nie będącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem oraz ex mortuo- dotyczy przeszczepiania narządów  pobranych z zwłok ludzkich od osób, które za życia nie wyraziły na to sprzeciwu.

      Pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy na rzecz osoby nie będącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem, wymaga jednak zgody sądu rejonowego po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej.

          W polskim prawie funkcjonuje zasada zgody domniemanej oznacza ona, że osoba ,która nie wyraziła obiekcji w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu zgadza się na pobranie narządów do transplantacji. Centralny Rejestr Sprzeciwów to baza danych z deklaracjami osób, które nie wyraziły zgody na przeszczepienie narządów. Dlatego przed pobraniem narządów lekarz sprawdza czy dana osoba nie złożyła sprzeciwu.

         Sprzeciw wyraża się w formie wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwu na obranie komórek, tkanek, oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem lub oświadczenia ustnego w obecności co najmniej dwóch świadków. Jeżeli zmarły nie wyraził sprzeciwu w CRS, lekarze nie mają obowiązku pytać rodziny zmarłego o zgodę. W praktyce jednak personel medyczny pyta rodzinę o zdanie. Każdy człowiek ma prawo nie wyrazić zgody na pobranie narządów do przeszczepu.

           W październiku ubiegłego roku nasza szkoła po raz czwarty przystąpiła do „ DRUGIE ŻYCIE”. Głównym jej celem jest inicjowanie dyskusji na temat przeszczepów oraz promowanie oświadczeń woli czy świadomej  zgody na pobranie narządów po naszej śmierci. Zgoda taka jest informacją dla personelu medycznego w przypadku śmierci pnia mózgu pacjenta. Każdy z nas może także po swojej śmierci dzielić się z innymi, dawać życie innym.

       

       

                                                               DRUŻYNA KAMPANII DRUGIE ŻYCIE

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach uprzejmie przypomina, że ferie dobiegają końca. Od poniedziałku 18 stycznia kontynuujemy zajęcia w formie zdalnej. Lekcje będą realizowane zgodnie z planem, który zostanie opublikowany w piątek 15 stycznia ok. godz. 15.00.

      Informujemy również, że od 25 stycznia zajęcia praktyczne będą realizowane na terenie szkoły. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

    • POŻEGNANIE
     • POŻEGNANIE

     • W piątek, 15 stycznia, na cmentarzu parafialnym w Szamotułach odbył się pogrzeb naszej Koleżanki śp. Stanisławy Meisnerowskiej. Pani Stasia, bo tak się do Niej zwracaliśmy, przez kilkanaście lat była nauczycielką ówczesnego Zespołu Szkół Rolniczych w Szamotułach. W naszej pamięci, nauczycieli i uczniów, zapisała się jako wspaniała, wyrozumiała, pełna humoru koleżanka, nauczycielka i wychowawczyni. Była Osobą wielce zaangażowaną w działalność na rzecz całej społeczności szkolnej pracując w Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy Komisji Socjalnej. Przez wiele lat była organizatorką i instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego w naszej szkole. Jej wielką pasją, której poświęciła wiele pracy był Zespół Folklorystyczny „Wiwat”.

      Pani Stanisława Meisnerowska urodziała się w 1930 roku w okolicach Żnina w dzisiejszym województwie Kujawsko – Pomorskim. Po ukończeniu w 1951 r. Liceum Ogrodniczego w Toruniu otrzymała nakaz pracy do Państwowych Gospodarstw Rolnych w Malborku i Tczewie. W latach 1955 – 1964 pracowała w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu i Pastwowym Kombinacie Ogrodniczym w Owińskach. W 1964 r. podjęła pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szamotułach jako kierownik Zakładu Ogrodniczego. Mając duże doświadczenie zawodowe w ogrodnictwie, w 1971 r. przeszła do pracy w Zasadniczej Szkole Rolniczej w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych, a po zmianach organizacyjnych, do czasu przejścia na emeryturę w 1986 r. była nauczycielką Zespołu Szkół Rolniczych w Szamotułach.

    • FOOD FOR THOUGHT, CZYLI KULINARNO-KULTUROWA PODRÓŻ
     • FOOD FOR THOUGHT, CZYLI KULINARNO-KULTUROWA PODRÓŻ

     •  Poznawanie nowych smaków może być dobrym wstępem do zgłębiania innych kultur. Wolontariuszka AFS Polska , pani Anna Ciepielak, zabrała klasę 1 Technikum Usług Gastronomicznych i Gotowania z Elementami Dietetyki na wciągającą podróż przez kulturę i obyczaje kulinarne obowiązujące m.in na Islandii, we Włoszech, czy w Tajlandii. Pani Ania przekonała nas, że warto otworzyć się na nowe doznania smakowe. Zrozumieliśmy, że jedzenie to jeden z najlepszych sposobów na poznanie ludzi - dzięki temu możemy wgłębić się w  tradycje kulinarne pielęgnowane od wieków, przy jedzeniu możemy zaobserwować ile dana społeczność spędza czasu  na posiłek; co je; kto jakie miejsce zajmuje przy stole. Warto otworzyć kubki smakowe na to co jest nowe, jeszcze nam nieznane; a jedząc lokalnie- sięgamy nieco głębiej niż tylko do dna swojego  talerza- bo przecież poznajemy przy okazji historię miejscowych specjałów. Dzięki warsztatom dowiedzieliśmy się m.in. gdzie mięso i kiełbasa serwowane są na  słodko, a słodycze mają słono- słodki smak.

       

      Martyna Kustoń

    • WARSZTATY MIĘDZYKULTUROWE
     • WARSZTATY MIĘDZYKULTUROWE

     • Mając na uwadze ogromną rolę edukacji międzykulturowej, nasza szkoła  szuka sposobów by wykształcić uczniów i uczennice  na  wolnych od uprzedzeń, otwartych na inność, ciekawych otaczającej ich rzeczywistości obywateli świata.

      Dzięki uprzejmości AFS Polska ( organizacji skupiającej wolontariuszy z całego świata) uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach  online z zakresu Edukacji Międzykulturowej. Tym razem klasy 2 Technikum Architektury Krajobrazu i 2 Technikum Technologii Żywności dowiedziały się o kulturze i tradycjach innych krajów. Dzięki zajęciom zrozumieli jak nieprawdziwe mogą okazać się rozpowszechnione stereotypy i jak im nie ulegać; poznali również pojęcia różnorodności kulturowej. Uczniowie i uczennice mogli dostrzec różnice w otaczającym nas świecie oraz zdać sobie sprawę, że właśnie dzięki nim świat jest ciekawy i piękny. 

      Dziękujemy za cenną lekcję !

      Martyna Kustoń

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • zsnr2szamotuly@onet.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły
   • Dyrektor: Zygmunt Sługocki
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Arkadiusz Majer
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
  • Logowanie