• W tle sztandar Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach
    • Budynek główny A z lotu ptaka
    • Zespół Szkół nr 2 - widok od strony budynku głównego
   • Szkoła dzisiaj

   • Struktura szkoły kształtowała się przez ponad 70 lat; od Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego po dzisiejszy Zespół Szkół nr 2.

    Aktualnie w skład Zespołu wchodzą:

    - II Liceum Ogólnokształcące,

    - Technikum nr 1, kształcące w zawodach:

         - technik agrobiznesu,

         - technik architektury krajobrazu,

         - technik ochrony środowiska,

         - technik rolnik,

         - technik technologii żywności,

         - technik żywienia i usług gastronomicznych.

    - Szkoła Branżowa I stopnia nr 2,

    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

    - Szkoła Policealna nr 2.

    • Budynek internatu z lotu ptaka
    • Zespół Szkół nr 2 - widok od strony budynku internatu
   • Baza dydaktyczna

   • Baza dydaktyczna skoncentrowana jest w trzech podstawowych budynkach. Budynek główny "A" obejmuje 15 sal dydaktycznych, bibliotekę, czytelnię, salę gimnastyczną, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia administracyjne: księgowość, sekretariat i dyrekcję szkoły. Budynek "B" jest przeznaczony głównie dla technikum żywienia (pracownie żywienia i obsługi konsumenta) oraz jest siedzibą pedagoga i kierownika szkolenia praktycznego. Trzeci "internat" mieści oprócz części mieszkalnej, kuchnię, stołówkę oraz 12 sal dydaktycznych; w tym labratorium i dwie sale informatyczne. 

    W ostatnich latach zrealizowano szereg remontów i inwestycji: m.in. wymieniono wszystkie okna w budynkach szkolnych, dokonano termomodernizacji wraz z nową elewacją na budynku A, B i sali gimnastycznej, a boisko szkolne otrzymało nową nawierzchnię polipropylenową. Poza tym szkoła wzbogaciła się o nową nawierzchnię lekkoatletyczną i siłownię zewnętrzną. Łącznie na remonty i inwestycje wydano ponad dwa miliony złotych.

    • Widok na szkolny dziedziniec z lotu ptaka
    • Zespół Szkół nr 2 - widok od strony boiska szkolnego
   • Co oferujemy naszym uczniom?

   • - naukę w różnych szkołach, zawodach i systemach,

    - możliwość wszechstronnego rozwoju w sekcjach, kołach i Uczniowskim Klubie Sportowym Halszka,

    - przyjazną i miłą atmosferę,

    - szeroką ofertę imprez szkolnych,

    - zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym,

    - wyjazdy na praktyki zagraniczne,

    - zwiedzanie sąsiednich krajów w ramach wymiany uczniów,

    - udział w projektach unijnych,

    - symaptyczną i kompetentną kadrę pedagogiczną,

    - dobrze wyposażone sale lekcyjne (tablice interaktywne, projektory),

    - pracownie specjalistyczne (żywienia, obsługi konsumenta, laboratorium),

    - tereny sportowe i rekreacyjne,

    - dojeżdżającym - internat,

    - wszystkim - sklepik i stołówkę,

    - osiągającym sukcesy - stypendia: Prezesa Rady Ministrów i Starosty Szamotulskiego.

  • Zdjęcia: MaciejBorowczak.pl
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • sekretariat@zsnr2-szamotuly.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie