• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • Dyrektorzy szkoły

    • Wacław Zembal (1946-1948)

    • Pierwszym dyrektorem "Rolnika" był Wacław Zembal (1893-1952) zasłużony przed wojną pedagog edukacji rolniczej, specjalista ogrodnictwa. Po dwuletniej kadencji na stanowisku dyrektora szkoły w Szamotułach w 1948 r. przenosi się do Poznania gdzie piastuje urząd dyrektora Państwowej Szkoły Ogrodnictwa i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca poznańskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Dla uhonorowania jego osiągnięć naukowych i pedagogicznych siedzibę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu otrzymało imię Wacława Zembali.

    • Michał Mościcki (1948-1949)

    • Michał Mościcki prowadzi "Rolnika" tylko przez jeden rok szkolny. Do Szamotuł przybył z Lubelszczyzny, gdzie od 1935 r. był dyrektorem szkoły rolniczej w Kijanach. Należał do Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego, któremu prezesował przez wiele lat Juliusz Stadnicki. Z inicjatywy Stadnickiego odbywa między innymi dwuletnią praktykę w Czechosłowacji i Szwajcarii.

    • Florian Patora (1949-1952)

    • Florian Patora urodził się w Dąbrówce, w województwie łódzkim w 1904 roku. Podobnie jak jego poprzednicy, do Szamotuł przybywa jako doświadczony pedagog rolniczy. W 1931 r. ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim i z dyplomem inżyniera rolnictwa uczył przed wojną w Szkołach Rolniczych w Chodzieży, Popowie (kaliskie) i Nowym Tomyślu. W kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niewoli i do lutego 1945 r. przebywał w obozie jenieckim w Woldenbergu. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Starego Tomyśla, gdzie do 1948 r. pełnił obowiązki dyrektora liceum rolniczego. We wspomnianym 1948 r. przybywa do Szamotuł, gdzie oprócz zajęć administracyjnych wykłada także tzw. przedmioty terenowe. Po krótkiej przygodzie z "Rolnikiem" przeniósł się do Technikum Hodowlanego w Środzie Wlkp. Tam przez kilkanaście lat był nauczycielem hodowli zwierząt. Z zamiłowania był fotografem wykonującym wiele zdjęć przyrody ale także dokumentował wydarzenia szkolne. Dużo czasu poświęcał na wykonywanie pomocy naukowych – anatomicznych preparatów mikroskopowych, których zestawy były następnie przekazywane do innych szkół. Umiera w 1964 r.

   • Eugeniusz Rybacki (1952-1953)

   • W kolejnych latach szkołę prowadzi Eugeniusz Rybacki inżynier rolnictwa, specjalista ogrodnik. Szkołą zarządza przez dwa lata. To właśnie za jego kadencji powstają w Parku Zamkowym dwa baraki, w których odbywają się zajęcia z zoologii, przyrody i uprawy roślin.

    • Bronisław Szczepański (1954-1961)

    • Urodzony dnia 29 stycznia 1915 r. w Berlinie, w 1935 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnie. W latach 1935-36 odbył służbę wojskową w 14 dywizji piechoty w szkole podchorążych rezerwy. Od 1937 r. był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Puchaczu w pow. Sarny w woj. wołyńskim. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. odbył kampanię wrześniową w szeregach 14 Dywizji Piechoty. Brał udział w bitwie nad Bzurą. W listopadzie 1939 r. uciekła z niewoli niemieckiej i przedostał się do Sarn.

     W latach 1939-41 pracował w szkole powszechnej w Klesowie pow. Sarny. W 1943 aresztowany przez Niemców i wywieziony z całą rodziną na roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie pracował jako nauczyciel w polskim gimnazjum w Ansbach. W 1946 r. wrócił do Polski i rozpoczął pracę w szkole rolniczej w Chodzieży. W latach 1950-54 był dyrektorem Technikum Rolniczego w Białej koło Trzcianki. W 1954 r. przenosi się do Szamotuł, gdzie do 1961 r. pełnił funkcję dyrektora Państwowego Technikum Hodowlanego, później Technikum Rolniczego. Za jego rządów funkcjonowało ponad 600 hektarowe gospodarstwo rolne, a w 1957 r. oddano do użytku internat szkolny.

     W latach 50-tych uzupełnił wykształcenie uzyskując tytuł inżyniera ogrodnika, inżyniera rolnictwa i magistra inżyniera w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1975 r. przeszedł na emeryturę. Przez następne kilkanaście lat (do 1991 r.) pracował jako nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin. Zmarł w 1996 r.

    • Zenon Kotecki (1961-62)

    • Zenon Kotecki "Rolnika" prowadzi tylko jeden rok szkolny 1961-62. Po Szamotułach związał swoją karierę zawodową ze Szkołą Rybacką w Sierakowie, która w 2009 r. obchodził swoje 70-lecie istnienia. U "Rybaków" pracuje nieprzerwanie do 1985 r. do momentu przejścia na emeryturę. Uczniowie sierakowskiej szkoły tak scharakteryzowali Zenona Koteckiego: "dynamiczny, pełen szaleńczego zapału mechanizator i postrach uczniów Zenon Kotecki zwany Pompkiem". Warto nadmienić, że wielką pasją życiową dyr. Koteckiego było pszczelarstwo.

    • Józef Koperski (1962-70)

    • Urodzony 4 marca 1921 r., w Lubowie pow. Gniezno. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnym Lubowie. W 1934 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum w Gnieźnie, które ukończył w 1938 r., naukę w Liceum Ogólnokształcącym przerwała mu wojna. Wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa pracował jako robotnik rolny. Po wyzwoleniu uzyskał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo - Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Do 1958 r. pracował jako asystent a później adiunkt na Uniwersytecie Poznańskim i w Wyższej Szkole Rolniczej. W latach 1958-62 pracował w Wojewódzkim Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Sielinku na stanowisku zastępcy dyrektora i dyrektora zakładu. Od 1 września 1962 do 1970 dyrektor Technikum Rolniczego w Szamotułach. Od września 1970 do czasu przejścia na emeryturę (1981) i później pracował jako nauczyciel i kierownik szkolenia praktycznego. Zmarł 23 stycznia 2013 r.

    • Tadeusz Bielaczyk (1970-81)

    • Urodzony 8 kwietnia 1931 r. w Grodzisku Wielkopolskim. Studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, mgr inż rolnictwa (1956 r.) W latach 1956-63 nauczyciel w państwowym Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu, od 1963 r. kierownik Wydziału Rolnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu, w latach 1967-70 kierownik działu w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Sielinku. W latach 1967-81 dyrektor Technikum Rolniczego, Technikum Ochrony Roślin, Powiatowej Szkoły - Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego, od 1976 r. Zespołu Szkół Rolniczych w Szamotułach.

     Od 1981 r. kierownik gospodarstwa Szczuczyn w Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym Szczuczyn, następnie (1985-86) kierownik Oddziału Oświaty Rolniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 1986-90 Wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu, po przesjściu na emeryturę w 1990 r. nauczyciel - metodyk zatrudniony na część etatu zatrudniony w Zespole Szkół Rolniczych w Szamotułach oraz dzałacz Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Zmarł 8 lutego 2006 r.

    • Zdzisław Krygiel (1981-2002)

    • Urodzony 18 września 1942 r., absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nauczyciel i kierownik internatu w Starym Tomyślu, a następnie w Szkole Rolniczej w Chełmnie koło Pniew. W 1972 r. zostaje nauczycielem w Technikum Ochrony Roślin w Szamotułach, od 1977 wicedyrektor, a od 1981 r. dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych. Odchodząc na emeryturę ustanowił rekord nie do pobicia na tym stanowisku - 21 lat.

    • Marian Borowiec (2002-06)

    • Urodzony 18 grudnia 1949 r. w Zielonejgórze koło Obrzycka, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, magister mechaniki, w latach 1970-79 nauczyciel Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wronkach, następnie nauczyciel Zespołu Szkół Rolnczych w Szamotułach, w latach 1983 - 2002 wicedyrektor, a w okresie 2002- 06 dyrektor Zespołu Szkół nr 2. Po przejściu na emeryturę nauczyciel przedmiotów zawodowych.

    • Arkadiusz Majer (2006-07)

    • Arkadiusz Majer przez pół roku pełnił obowiązki dyrektora szkoły (2006-07). Urodził się w 1962 r. w Chojnicach. Ukończył Akademię Techniczno - Rolniczą w Bydgoszczy na Wydziale Zootechnicznym (mgr inż. zootechnik). Przygodę ze szkolnictwem rozpoczął w Szkole Podstawowej w Pawłowie koło Chojnic. W "Rolniku" od 1989 roku, nauczyciel przysposobienia obronnego i przedmiotów zawodowych. Od kilkunastu lat na stanowisku wicedyrektora.

    • Zygmunt Sługocki (2007-2022)

    • Rocznik 1953, absolwent im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister historii, po ukończeniu studiów m.in. kierownik Biura Delegatury Wojewódzkiej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Pile. Od 1982 r. nauczyciel i kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Rolniczych, a później Zespołu Szkół nr 2, od 1 czerwca 2007 r. dyrektor Zespołu. 

    • Arkadiusz Majer (2022-dziś)

    • Arkadiusz Majer przez pół roku pełnił obowiązki dyrektora szkoły (2006-07). Urodził się w 1962 r. w Chojnicach. Ukończył Akademię Techniczno - Rolniczą w Bydgoszczy na Wydziale Zootechnicznym (mgr inż. zootechnik). Przygodę ze szkolnictwem rozpoczął w Szkole Podstawowej w Pawłowie koło Chojnic. W "Rolniku" od 1989 roku, nauczyciel przysposobienia obronnego i przedmiotów zawodowych. 20 lat sprawował funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach.

   • Zastępcy dyrektora w latach 1948-2022


   • Florian Patora - 1948 -1949

    Bohdan Grabowski - 1949 -1977

    Edmund Ćwirlej - 1974 - 1979

    Zdzisław Krygiel - 1977 - 1981

    Marek Rutkowski - 1980 - 1982

    Stanisław Bednarz - 1981 - 1983

    Józef Kostrzyński - 1974 - 1986

    Marian Borowiec - 1983 - 2002

    Barbara Zielińska - 1986 - 2002

    Arkadiusz Majer - 2002 - 2022

    Ewa Peraj - 2005 - nadal

    Łukasz Janc - 2022 - nadal

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie