• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • Dyrekcja szkoły w roku szkolnym 2021/2022

    • Zygmunt Sługocki - dyrektor
    • Ewa Peraj - wicedyrektor
    • Arkadiusz Majer - wicedyrektor
    • Anna Kaczmarek - kierownik szkolenia praktycznego
   • Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

    • Aleksandra Adamczak - język angielski
    • Renata Bednarczyk - biologia, przedmioty zawodowe
    • Marta Bekasiak - przedmioty zawodowe
    • Przemysław Bolek (o. Ksawery) - religia
    • Beata Budzińska - przedmioty zawodowe
    • Zuzanna Czapiewska - fizyka
    • Elżbieta Czarnecka - przedmioty zawodowe
    • Karolina Czyż - Dukat - matematyka
    • Arleta Danielewicz - biologia, wychowanie do życia w rodzinie
    • Anna Dolińska - matematyka
    • Izabela Dubiel - wychowanie fizyczne
    • Piotr Gotowy - historia, wiedza o społeczeństwie
    • Magdalena Grążka - geografia
    • Marlena Grenda - język niemiecki
    • Grażyna Hadyniak - pedagog
    • Małgorzata Hoffmann - Nowak - język angielski
    • Anna Jagiełka - internat
    • Katarzyna Jakubowska - biologia, przedmioty zawodowe
    • Marlena Janczyk - przedmioty zawodowe
    • Renata Jędrzejczak - język polski
    • Anna Kaczmarek - przedmioty zawodowe
    • Arleta Kaczmarek - przedmioty zawodowe
    • Cyprian Kamiński - informatyka
    • ks. Mateusz Kaźmierczak - religia
    • Ewa Kobylińska - język niemiecki
    • Bartosz Korpik - przedmioty zawodowe
    • Zdzisław Kostrzyński - wychowanie fizyczne
    • Julita Knutowicz - wychowanie fizyczne
    • Ewa Krysztofiak - przedmioty zawodowe
    • Anna Kustoń - historia
    • Martyna Kustoń - język angielski
    • Daniel Kuzara - matematyka
    • Marzena Liszka - przedmioty zawodowe
    • Ewelina Ładzińska - Kłaczkiewicz - plastyka, zajęcia artystyczne
    • Arkadiusz Majer - edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe
    • Ewelina Otulakowska - język polski
    • Ewa Peraj - podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
    • Katarzyna Ratajczak - chemia
    • Małgorzata Rosada - przedmioty zawodowe
    • Aleksandra Sadek - przedmioty zawodowe
    • Zygmunt Sługocki - historia, wiedza o społeczeństwie
    • Piotr Sołtysiak - przedmioty zawodowe
    • Marlena Solarz - Nowak - przedmioty zawodowe
    • Bartosz Świst - wychowanie fizyczne
    • Beata Szeffler - matematyka
    • Klaudia Tomaszak - Ślipka - język polski
    • Anna Tonak - przedmioty zawodowe
    • Joanna Tysiak - język angielski
    • Krystyna Warguła - historia
    • Anna Wicher - język polski
    • Magdalena Wilska - język niemiecki
    • Iwona Witkowska - przedmioty zawodowe
    • Joanna Vowie - biblioteka
    • Joanna Zawieja - przedmioty zawodowe
    • Katarzyna Zielewicz - przedmioty zawodowe
  • Pracownicy adminstracji w roku szkolnym 2021/2022

   • Eleonora Błaszkowiak
   • Wioletta Dolata
   • Dorota Kaczmarek
   • Beata Nowak
   • Halina Orlik
   • Magdalena Perz
  • Pracownicy obsługi w roku szkolnym 2021/2022

   • Piotr Ferster
   • Natalia Gorońska
   • Grażyna Gorucht
   • Justyna Gorzyńska
   • Aurelia Kwaśna
   • Agnieszka Perz-Krzystyniak
   • Justyna Rysmanowska
   • Jolanta Stachowiak
   • Małgorzata Stepczyńska
   • Marlena Świerkowska
   • Patrycja Zając
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie