• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • Rada Rodziców w Zespole Szkół nr 2

   • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

    • Przewodnicząca - Żaklin Konieczna
    • Z-ca Przewodniczącej - Kinga Machaj
    • Sekretarz - Krzysztof Zielonka
    • Skarbnik - Paulina Jasińska

     

    Komisja Rewizyjna

    • Przewodnicząca - Magdalena Koszot
    • Członek - Grażyna Lewandowska
    • Członek - Marek Marcinkowski
     

    Przypominamy ze roczna składka RR to 60 zł płatna jednorazowo lub w 2 ratach. W przypadku gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wtedy składka uiszczana jest tylko raz. Jeśli macie państwo inne możliwości wspierania RADY RODZICÓW zapraszamy do współpracy. Najlepiej skontaktować się z Przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 2 p. Żaklin Konieczną.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie