• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
    • Albert Einstein
    • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
    • William Shakespear
    • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
    • Carl Rogers
   • Rada Rodziców w Zespole Szkół nr 2

   • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

    • Przewodnicząca - Żaklin Konieczna
    • Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Majerowicz - Chołdrych
    • Sekretarz - Agnieszka Pawłowska
    • Skarbnik
    • Członek zarządu - Zbigniew Dobak
    • Członek zarządu - Agnieksza Michalska


    Komisja Rewizyjna

    • Przewodnicząca - Magdalena Szulc
    • Członek - Justyna Mleczarska
    • Członek - Anna Perek

    Przypominamy ze roczna składka RR to 60 zł płatna jednorazowo lub w 2 ratach. W przypadku gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wtedy składka uiszczana jest tylko raz. Jeśli macie państwo inne możliwości wspierania RADY RODZICÓW zapraszamy do współpracy. Najlepiej skontaktować się z Przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 2 p. Żaklin Konieczną.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • sekretariat@zsnr2-szamotuly.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie