• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
    • Historia biblioteki

    • Historia naszej biblioteki szkolnej zaczyna się prawdopodobnie w 1877 roku wraz z powstaniem średniej szkoły rolniczej. W miarę upływu lat zmieniały się zarówno lokalizacja, jak i warsztat informacyjny biblioteki.

     Od 2015 roku biblioteka zaczęła się przekształcać w centrum informacyjno-dydaktyczne. W tym celu powstało stanowisko komputerowe dla bibliotekarza z podłączeniem do Internetu. Ponadto odnowiono i na nowo zagospodarowano czytelnię, w której stanęły dwa stanowiska komputerowe dla uczniów oraz szafyz księgozbiorem podręcznym. Kolejnym etapem było pozyskanie programu komputerowego MOL NET + do obsługi biblioteki. Niebawem rozpoczniemy wprowadzanie zbiorów do bazy programu.

    • Księgozbiór

    • Biblioteka posiada obecnie w swoich zbiorach 15163 woluminy, w tym wydawnictwa zwarte, czasopisma i zbiory audiowizualne. W księgozbiorze przeważają lektury i literatura piękna. Wiele jest także książek naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy. Charakter księgozbioru zmienia się w odpowiedzi na coraz większe
     i bardziej zróżnicowane zapotrzebowania czytelnicze.

     Księgozbiór podręczny i czasopisma

     Biblioteka gromadzi czasopisma, głównie metodyczne, specjalistyczne i młodzieżowe, służące nauczycielom oraz uczniom w ich codziennej pracy. Z czasopism, podobnie jak z księgozbioru podręcznego, można korzystać na miejscu, w czytelni. W wyjątkowych przypadkach - po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarką - można je wypożyczyć do domu.

     Zbiory dźwiękowe i audiowizualne

     Biblioteka dysponuje również zbiorami audiowizualnymi, takimi jak płyty CD z filmami (pakiet filmów przygotowany w ramach programu "Filmoteka Szkolna" przez Narodowy Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej) i audiobooki.  W chwili obecnej jest ich jeszcze niewiele, ale zbiory - w miarę możliwości - będą uzupełniane.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie