• Zapraszamy do Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach

    • OGŁOSZENIE

    • DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

     ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły

       OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 

     2024/2025 

     do następujących typów szkół :

     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

      

     II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

     - nauka trwa 4 lata

     klasa „A”- medialna, przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie

     klasa „B”- biologiczno-lingwistyczna, przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

      

     TECHNIKUM NR 1, zawód do wyboru:

     - nauka trwa 5 lat

     - technik rolnik z elementami agrotroniki lub elementami jeździectwa i pielęgnacji koni,

     - technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki,

     - technik technologii żywności,

     -technik architektury krajobrazu z elementami florystyki,

     - technik ochrony środowiska z elementami ekologii.

      

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, zawód do wyboru:

     - nauka trwa 3 lata

     rolnik, ogrodnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

     kucharz, cukiernik, piekarz

      

     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

     -nauka trwa 4 lata

     - dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów (nauka zaczyna się od 1 klasy, system zaoczny, zajęcia w weekendy)

     - dla absolwentów szkół zawodowych i branżowych (nauka zaczyna się od 2 klasy, system zaoczny, zajęcia w weekendy)

      

     SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH

     Zawód do wyboru: florysta , opiekunka środowiskowa (nauka trwa 1 rok, system zaoczny, zajęcia w weekendy)

      

     Wszelkie informacje o naborze i typach szkół można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3,w godzinach 8.00-15.00 osobiście lub telefoniczne pod nr 612921559, e-mail: sekretariat@zsnr2-szamotuly.pl

   • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

   • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
     

    L.p

    Rodzaj czynności

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    1. Złożenie wniosku i dwóch fotografii

    od 20 maja 2024 r.

    do 14 czerwca 2024 r.

    do godz. 15.00

    2. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    od 21 czerwca 2024 r.

    do 5 lipca 2024 r.

    do godz. 15.00

    3. Wydanie skierowania na badania lekarskie dla uczniów technikum

    od 16 maja 2024 r.

    do 25 lipca 2024 r.

    4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
     

    11 lipca 2024 r.

    godz. 12.00

    5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki - dostarczenie oryginałów dokumentów

    od 11 lipca 2023 r.

    do 17 lipca 2023 r.

    do godz. 15.00

    6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 lipca 2023 r.

    o godz. 12.00

     

   • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

   • Dokumenty można składać osobiście od 15 maja 2023 r. w sekretariacie szkoły znajdującym się w budynku głównym przy ul. Szczuczyńskiej 3. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer (061) 29-21-559 bądź kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: zsnr2szamotuly@onet.pl

   • Liceum Ogólnokształcące

   • Technikum Rolnicze

   • Technikum Agrobiznesu

   • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

   • Technikum Technologii Żywności

   • Technikum Architektury Krajobrazu

   • Technikum Ochrony Środowiska

   • Szkoła Branżowa I stopnia

   • Szkoła policealna - opiekunka środowiskowa

   •                  

                     

   • Szkoła policealna - florysta

   •                                                    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie