• CHAIM/ŻYCIE
     • CHAIM/ŻYCIE

     • Z nieskrywaną radością informujemy, że kolejny raz nasze działania w przestrzeni dialogu, porozumienia i wrażliwości międzykulturowej, zwłaszcza zaś kształtowania relacji polsko-żydowskich, zostały zauważone i docenione. Pan Andrzej Niziołek - dziennikarz, redaktor, kurator wystaw, autor książek, m.in. Odkrywam, o Stanisławie Mrowińskim (2006), i współautor - z A. Skworzem - Biblii dziennikarstwa (2010), zaprosił nas do udziału w projekcie CHAIM/ŻYCIE.  Interdyscyplinarny projekt ma na celu „prezentację dzieł twórców kultury odnoszących się do kultury żydowskiej i obecności Żydów w Poznaniu i Wielkopolsce”, „upowszechnienie wybranych elementów samej kultury oraz historii Żydów poznańskich i wielkopolskich”, a także „przedstawienie historyków, lokalnych działaczy, organizacji, instytucji zajmujących się upamiętnieniem społeczności żydowskich w swoich miejscowościach w Wielkopolsce”. W tym celu stworzony został specjalny  portal internetowy, którego fragment poświęcony został właśnie naszej szkole i podejmowanym przez nas działaniom. Warto dodać, że projekt jest realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci”.

      Zachęcamy Wszystkich do odwiedzenia portalu: http://chaim-zycie.pl/

      Tu znaleźć można informacje o naszej szkole:

      http://chaim-zycie.pl/ludzie-i-dzialalnosc/434-zespol-szkol-nr-2-im-stanislawa-staszica-w-szamotulach

      i obszerną relację z realizowanych przez nas działań:

      http://chaim-zycie.pl/ludzie-i-dzialalnosc/436-szkola-dialogu-w-zespole-szkol-czyli-fundacja-forum-dialogu-w-szamotulach-2

       

                                                                                                                                           Klaudia Tomaszak-Ślipka

    • JESIEŃ ZAWITAŁA W ROLNIKU
     • JESIEŃ ZAWITAŁA W ROLNIKU

     • Atmosfera tegorocznej jesieni z pewnością nie należy do typowych, żyjemy bowiem w trudnych czasach związanych z pandemią COVID-19. Jednakże pełni ogrodniczej pasji  uczniowie z drugiej i trzeciej klasy technikum architektury krajobrazu wraz ze swoim nauczycielem - panem Bartoszem Korpikiem - postanowili  - na przekór pandemii – wprowadzić  naszą społeczność w klimat pięknej polskiej jesieni. Na zajęciach praktycznych przygotowali niezwykłe kompozycje, które ozdobiły szkolną przestrzeń. Do współpracy zaprosili Ogrodnictwo Szymańscy z Ordzina.  Znany w regionie producent roślin podarował szkole kapusty ozdobne i piękne wrzosy. Szkółka Traw Monika i Filip Henschke wypożyczyła natomiast trawy ozdobne, między innymi – rozplenice japońskie, miskanty chińskie, seslerie jesienne oraz kostrzewy. Dzięki temu w naszej szkole zapanował iście jesienny klimat. Uczniowie zrobili również girlandy oraz wieńce z liści, uschniętych kwiatostanów bylin, owoców ligustru, jarzębów i klonu jesionolistnego. Przygotowania do jesieni uczniowie rozpoczęli dużo wcześniej. Najpierw powstawały projekty koncepcyjne, które zostały zweryfikowane na zajęciach praktycznych. Po ich zatwierdzeniu pozostało tylko pozbierać materiał. Przyszli architekci krajobrazu wykorzystali fakt, że szkoła ma piękny, duży park oraz kilka rabat, które obdarowały ich potrzebnym materiałem. Wystarczyło zebrać dary natury.

    • NAUCZANIE ZDALNE OD 24 PAŹDZIERNIKA
     • NAUCZANIE ZDALNE OD 24 PAŹDZIERNIKA

     • W związku z sytuacją epidemiczną od 24 października zajęcia we wszystkich klasach dziennych i zaocznych będą przeprowadzane w sposób zdalny. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem obowiązującym od poniedziałku 26 października, który został opublikowany na stronie szkoły. O sposobie przeprowadzania zajęć zdalnych uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

    • STYPENDIUM ADM ZA WYNIKI W NAUCE
     • STYPENDIUM ADM ZA WYNIKI W NAUCE

     • ADM Szamotuły w kwietniu 2017 r. podpisał z dyrekcją Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach umowę patronacką , objął honorowy patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik technologii żywności i przyznaje co semestr stypendium.

       Uprawnionymi do otrzymania stypendium ADM są uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w swojej klasie ( trzy najlepsze średnie ocen ) na zakończenie pierwszej klasy lub półrocza w klasach drugich i następnych biorąc pod uwagę klasyfikację w przedmiotach zawodowych w 70% i pozostałych przedmiotach  w 30%.

      Komisja Stypendialna w składzie: pan Andrzej Łukanowski- specjalista do spraw szkoleń i zarządzania systemami produkcyjnymi ADM Szamotuły, pani Paulina Grzegorzewska – specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi ADM Szamotuły oraz pani Ewa Peraj – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach ustaliła, że stypendium ADM za wyniki w nauce otrzymają:

       

      • w klasie II TTŻ na podbudowie szkoły podstawowej :

      Zofia Jankowiak    5,04  średnia ocen

      Marta Kaczmarek  4,87

      Gabriela Soloch     4,91

       

      • w klasie II TTŻ na podbudowie gimnazjum

      Wiktoria Barańska   4,87 średnia ocen

      Wiktoria Harendarz 4,85

      Maria Michalska     4,83

       

      • w klasie III TTŻ

      Julia Kinal                       4,89  średnia ocen

      Magdalena Sołtysiak       4,90

      Dominika Staniszewska  4,32

       

      • w klasie IV TTŻ

      Maria Kowal               4,93  średnia ocen

      Sandra Lis                   4,23

      Julia Ostrycharczyk    4,31

       

      Serdecznie gratuluję wyników w nauce i życzę dalszych sukcesów.

         

       

                                                                                                                              Ewa Peraj

    • SUKCES SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ
     • SUKCES SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ

     • W poniedziałek 19 października odbyło się wręczenie certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów słuchaczom Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny, którzy ukończyli kształcenie w sierpniu.

      Jak każdego roku nasi słuchacze uzyskali bardzo dobre wyniki. Zdawalność egzaminu w części pisemnej i praktycznej wyniosła 100%.

      Gratuluję słuchaczom i wszystkim nauczycielom, którzy kształcili i przygotowywali słuchaczy do egzaminów.

      Ewa Peraj - opiekun semestru

    • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZAOCZNYCH
     • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZAOCZNYCH

     • Zajęcia w szkołach zaocznych w najbliższy weekend będą się odbywały stacjonarnie. W związku z czasowym ograniczeniem pracy szkoły ustala się nowy harmonogram konsultacji i przerw dla wszystkich klas / oddziałów szkół zaocznych.

      Blok I - 8:00 - 9:00

      Przerwa - 9:00 - 9:10

      Blok II - 9:10 - 10:10

      Przerwa - 10:10 - 10:20

      Blok III - 10:20 - 11:20

      Przerwa - 11.20 - 11.30

      Blok IV - 11:30 - 12: 30

      Przerwa - 12:30 - 12:40

      Blok V - 12:40 - 13:40

      Powyższy harmonogram obowiązuje w dniach 17-18 października 2020 r.

       

    • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO
     • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

     • W związku z ograniczeniem pracy szkoły, w przyszłym tygodniu zajęcia zgodnie z planem na terenie szkoły mają następujące klasy:

      - kl. I LO (wych. p. M. Grenda)

      - kl. II LO (wych. p. R. Jędrzejczak)

      - kl. III LO (wych. p. A. Wicher)

      - kl. I BS (wych. p. A Kustoń)

      - kl. I TAK (wych. p. K. Jakubowska)

      - kl. I TŻiUG (wych. p. A. Danielewicz)

      - kl. I TŻ/TR (wych. p. D. Kuzara)

      - kl. IV TŻiUG (wych. p. A. Dolińska)

      - kl. IV KRT (wych. p. E. Kobylińska)

      Uczniowie pozostałych klas pozostają w domu i mają nauczanie zdalne do końca przyszłego tygodnia.

    • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA
     • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

     • Dzień Edukacji Narodowej to odpowiedni czas na podziękowania, przeprosiny i życzenia od nas:

        

      Za wielki trud włożony w naszą edukację,

      za wszystkie lata starań,

      abyśmy mogli powoli wkraczać w dorosłe życie,

      za przekazaną wiedzę, cierpliwość, serce, dobre słowo i wychowanie...


      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły, najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w dalszej pracy i jak największej satysfakcji z kształtowania osobowości wychowanków, a poza tym dużo drobnych, codziennych radości.

                                                                                                                                 Samorząd szkolny

    • UCZCILI PAMIĘĆ POMORDOWANYCH W LASACH KOBYLNICKICH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
     • UCZCILI PAMIĘĆ POMORDOWANYCH W LASACH KOBYLNICKICH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

     •           Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie mógł się odbyć tradycyjny Rajd do Grobów Pomordowanych w Lasach Kobylnickich. W poprzednich latach uczestniczyli w nim uczniowie w kilku szkół prowadzonych przez Gminę Szamotuły i Powiat Szamotulski oraz goście z poznańskich liceów. W tym roku delegacja członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej - koło w Szamotułach zapaliła znicze i złożyła kwiaty na dwóch mogiłach upamiętniających ofiary II wojny światowej pochowane w lasach między Kobylnikami a Jaryszewem.

                Prezes szamotulskiego koła WSPAK Dominik Dodolski przypomniał nie do końca poznaną historię tego miejsca - "Przez wiele lat na tablicach upamiętniających ofiary niemieckiego ludobójstwa w naszym powiecie widniała informacja o śmierci ok. 1100 ofiar. Jednak do dnia dzisiejszego wiadomo o personaliach 113 osób, które tutaj zginęły. Byli to głównie przedstawiciele inteligencji aresztowani przez Niemców na początku wojny, których przetrzymywano w więzieniu w Szamotułach. Jednak najprawdopodobniej ginęły tutaj inne osoby np. Polacy osadzeni w więzieniu we Wronkach, a być może zwożone w to miejsce były ciała osób pomordowanych w innych miejscach np. z poznańskiego Fortu VII. Niestety nie zachowały się na ten temat źródła. Bardzo trudne będzie ustalenie imion i nazwisk osób pomordowanych i pochowanych w tym miejscu ze względu na zatarte ślady tej zbrodni przez Niemców. W styczniu 1944 r. specjalny niemiecki oddział wydobył ciała zamordowanych i spalił je w specjalnie przywiezionych w to miejsce piecach."

                Po wojnie liczbę ofiar oszacowano jedynie na podstawie wagi zakopanych w lesie ludzkich prochów. Zeznania świadków (mieszkańców Szamotuł i leśników) oraz lista sporządzona przez Mariana Maniewskiego, powojennego naczelnika gminy wiejskiej w Szamotułach, odnoszą się jedynie do losu i personaliów wspomnianych 113 osób z szamotulskiego więzienia. Do egzekucji doszło w listopadzie i na początku grudnia 1939 r. Polaków przewożono ciężarówkami do lasu w pobliżu Jaryszewa, prawdopodobnie sami musieli wykopać doły, do których potem wrzucono ich ciała. Zabito ich strzałem w tył głowy.

      Cześć ich pamięci!

      Piotr Gotowy

    • SUKCESY NASZYCH LEKKOATLETÓW
     • SUKCESY NASZYCH LEKKOATLETÓW

     • 7 października w Pile odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski LZS w lekkiej atletyce. Powiat Szamotulski reprezentował Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach. W poszczególnych kategoriach wiekowych w swoich konkurencjach medale zdobyli:

       

      Złote:

      Zuzanna Ziołek (400 m)

      Jagoda Fertyk (skok w dal)

      Nicola Gierczyńska (skok w dal)

      Jakub Tomaszewski (100 m)

      Szymon Paszke (100 m)

      Dominik Grygier (skok w dal)

      Bartosz Przebierała (kula)

       

      Srebrne:

      Maria Michalska (100 m ppł)

      Monika Baszuk (400 m)

      Joanna Michalak (skok w dal)

      Gabriela Soloch (skok wzwyż)

      Wiktoria Nowicka (kula)

      Tymoteusz Mleczarski (400 m)

      Przemysław Płocharz (skok wzwyż)

      Jarosław Demski (skok wzwyż)

      Jakub Maciołek (kula)

       

      Brązowe:

      Agata Brzeska (100 m ppł)

      Marlena Nitschke (skok w dal)

      Sandra Dębowska (skok wzwyż)

      Oliwia Włodarczak (kula)

      Dominika Niećkowiak (oszczep)

      Jakub Kempiński (400 m)

      Jakub Wachowiak (kula)

       

      Wszystkim startującym serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Ekipę reprezentującą naszą szkołę przygotowała Julita Knutowicz.

    • DLA NATALKI
     • DLA NATALKI

     • 5-letnia Natalka Jędrzejczak chorująca na rdzeniowy zanik mięśni potrzebuje pomocy. Rodzina Natalki zbiera fundusze na najdroższy lek świata - jego wartość to 9 milionów złotych. Społeczność naszej szkoły ma wielkie serce i pomogła już wielu osobom. Ogłaszamy akcje charytatywną Góra Miłości. Zbieramy fundusze i fanty na licytacje, z których dochód zasili konto Natalki. Bliższe informację na temat Natalki i jej walki z chorobą znajdziecie na stronie w/w fundacji.Akcja GÓRA MIŁOŚCI potrwa do końca października - zebrane w klasach fundusze, fanty prosimy przekazywać do pań : J. Tysiak, M. Kustoń lub A. Danielewicz

    • MIJA ROK OD URUCHOMIENIA NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ
     • MIJA ROK OD URUCHOMIENIA NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ

     • Na początku października minął rok od uruchomienia strony internetowej w zupełnie nowym wydaniu. Od tej pory do dziś zanotowaliśmy ponad 300 tysięcy wyświetleń!!! Dziękujemy i zachęcamy do korzystania z naszej strony www.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
    • sekretariat@zsnr2-szamotuly.pl
    • tel. (+48) 61-29-21-559
    • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły Poland
    • Dyrektor: Arkadiusz Majer
    • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
    • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
    • NIP: 787-10-30-195
    • REGON: 000100078
    • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
   • Logowanie