• Wakacyjne życzenia

     • Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji z niesamowitymi podróżami i inspirującymi spotkaniami. Słonecznego, miłego i bezpiecznego wypoczynku życzy

      Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach

     • Uniwersytet Młodych Przyrodników

     • Można poznawać otaczający świat na różne sposoby, poprzez edukację w szkole, zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie swoich pasji na kółkach zainteresowań.

      Klasa 2 KR postanowiła jednak uczestniczyć w ciekawym projekcie zaproponowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

      Skierowana do młodzieży oferta uczelni zawiera bogaty program wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Prowadzone przez kadrę naukową placówki zajęcia  pozwalają inaczej postrzegać rzeczywistość organizmów. Pierwsze z serii spotkań dotyczyło tajników klonowania DNA, oraz  znaczenia  bakterii dla roślin. Zajęcia wymagały zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas doświadczeń biologicznych, oraz przypomnienia podstawowych terminów dotyczących organizmów prokariotycznych i genetyki Plazmidy, wektory, enzymy restrykcyjne, techniki klonowania DNA to tylko niektóre z zagadnień, z którymi zmierzyli się uczniowie. Młodzież miała okazję w katedrach biotechnologii i gleboznawstwa poznać wyhodowane wcześniej kultury bakterii, sposoby barwienia preparatów do obserwacji, metody sterylizacji sprzętu wykorzystywanego na zajęciach. Przede wszystkim jednak uświadomiono uczestnikom duże znaczenie tych mikroorganizmów w pracach naukowych. Pracach , których efekty mają ogromne znaczenie dla człowieka.

      Przed uczestnikami projektu postawiono jeszcze jedno ważne zadanie, przygotowanie do działania mikroskopu optycznego i obserwacji sporządzonych  wcześniej preparatów.

      Zaplanowany zakres prac do wykonania był tak bogaty, że wymagał od wszystkich dużego zaangażowania i samodyscypliny , ale uczniowie z satysfakcją stwierdzili, że był bardzo ciekawy.

       

      Renata Bednarczyk, Katarzyna Zielewicz

     • Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w "Rolniku"

     • Zakończenie roku szkolnego jest szczególnym i – zdaje się – najbardziej oczekiwanym wydarzeniem wśród społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach. Nic zatem dziwnego, że w piątkowe przedpołudnie 21 czerwca w „Rolniku” zapanowała nie tylko uroczysta, ale i niezwykle radosna, pełna dobrych emocji atmosfera.

      W trakcie okolicznościowej akademii z udziałem dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, grona znamienitych gości i – oczywiście - młodzieży, uczniowie z poszczególnych klas odebrali z rąk wychowawców świadectwa z wyróżnieniem. Starosta Beata Hanyżak w sposób szczególny pogratulowała dziewczętom, które uzyskały najwyższą średnią ocen, wręczając im pamiątkowe adresy. Są to:

      • Katarzyna Lewandowska z klasy III HB (najwyższa średnia w liceum – 𝟱,𝟲𝟯)
      • Amelia Wahl z klasy I Kb (najwyższa średnia w technikum – 𝟱,𝟴𝟳).

      Gospodyni powiatu uhonorowała również Mateusza Matuszaka (uczeń klasy I Gb), który otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe oraz Oliwię Kowalak, do której – prócz świadectwa z wyróżnieniem – trafiło stypendium dla najlepszego absolwenta szkoły branżowej. Tego dnia bowiem uczniowie klasy III BR żegnali się z „Rolnikiem”, stając się kolejnym rocznikiem jego wychowanków

      Ponadto, starosta Hanyżak wraz z Justyną Hagedorn – dyrektorem Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Szamotułach wyróżniła nagrodami książkowymi uczestników konkursu na reportaż, organizowanego przez Powiat Szamotulski.

      Wyjątkowych momentów było jeszcze wiele Duma i satysfakcja towarzyszyły zarówno nauczycielom, jak i uczniom, do których powędrowały nagrody i podziękowania za aktywny udział w codziennym życiu szkoły.

      Profesor Zdzisław Kostrzyński zabił gromkie brawa młodzieży, której sukcesy sportowe sławią „Rolnika” w regionie i województwie

      Upominki z rąk profesor Arlety Danielewicz odebrali uczniowie ze szkolnego klubu wolontariatu, bezinteresownie angażujący się w czasie wolnym w rozmaite akcje szkolne i społeczne a profesor Joanna Zawieja – opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z jego przewodniczącą Amelią Dukarską wręczyła nagrody przedstawicielom klas, które zwyciężyły w konkursach tematycznych i akcji charytatywnej „Góra Grosza” Pamiątkowe dyplomy otrzymały również dziewczęta, na których wsparcie i pomoc samorząd zawsze mógł liczyć

      Profesor Ewa Krysztofiak oficjalnie podsumowała szkolny konkurs fotograficzny, zorganizowany we współpracy z Bankiem Spółdzielczym Duszniki Do laureatów oraz autorów wyróżnionych prac powędrowały wspaniałe nagrody, które z radością wręczyła młodzieży Justyna Holka – zastępca kierownika szamotulskiego oddziału Banku Spółdzielczego Duszniki oraz przewodnicząca Rady Rodziców Żaklin Konieczna. Koordynatorka konkursu – Ewa Krysztofiak złożyła wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje

      Ogrom wzruszeń towarzyszył zaś pożegnaniu wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach – Ewy Peraj, która po 40 latach pracy zawodowej (w tym 17 na stanowisku wicedyrektora) odchodzi na zasłużoną emeryturę Kolejka osób kierujących w jej stronę wyrazy wdzięczności oraz życzenia wszelkiej pomyślności „na nowej drodze życia” była naprawdę długa

      O zasługach wicedyrektor Peraj dla „Rolnika” i jej wkładzie w rozwój szkoły na przestrzeni lat mówił zarówno wicedyrektor Ł𝘂𝗸𝗮𝘀𝘇 𝗝𝗮𝗻𝗰, jak i przewodnicząca rady rodziców Żaklin Konieczna, starosta Beata Hanyżak oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Amelia Dukarska.

      Nie ma się jednak czemu dziwić – wicedyrektor Peraj trwale wpisała się w historię szkoły, stając się uosobieniem profesjonalizmu, rzetelności i zorganizowania. Ona sama z uśmiechem przyznawała, że dzięki pracy w „Rolniku” spełniła jedno z życiowych marzeń – to o byciu nauczycielką i edukacji młodego pokolenia Szkoła z pewnością nigdy o niej nie zapomni

      Burzą braw zgromadzeni pożegnali także franciszkanina – ojca Januarego, którego związek z „Rolnikiem” – choć krótki – okazał się niezwykle silny Lekcje religii bez niego – jak komentowała młodzież – nie będą już takie same, ale cóż zrobić… Ojciec January przez najbliższy rok uczestniczyć będzie w przygotowaniach do misji w Afryce, gdzie – jak deklarował wicedyrektor Janc – nauczyciele na pewno go odwiedzą!

      Uroczystą akademię zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez klasę 𝗜𝗜 𝗛𝗕 pod okiem wychowawczyni Renaty Jędrzejczak Młodzież w humorystyczny sposób przedstawiła ofertę pomocy dydaktycznych (m.in. specjalnych okularów, młotków i dyb ), z których nauczyciele być może kiedyś skorzystają Potem wybrzmiały te najbardziej oczekiwane słowa: Udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

      Niestety, z uwagi na problemy zdrowotne w wydarzeniu nie mógł uczestniczyć dyrektor Arkadiusz Majer. Życzymy mu dużo siły, wytchnienia i szybkiego powrotu do zdrowia!

      Bardzo dziękujemy przy tym za udział w akademii państwu Wojciechowi i Wandzie Kalinowskim – przyjaciołom i partnerom szkoły, których firma (Kalinowski sp. z o.o. z Kaźmierza) jest fundatorem stypendiów dla uczniów technikum, a pan Wojciech również absolwentem „Rolnika”

     • Egzaminy zawodowe – sesja Lato 2024

     • 3 czerwca rozpoczęła się w naszej szkole, trwająca aż do 18 czerwca, kolejna sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum oraz słuchaczy Szkoły Policealnej.

      Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej w formie elektronicznej na stanowiskach komputerowych oraz części praktycznej model „Dokumentacja” lub model „Wykonanie” na stanowiskach egzaminacyjnych, w zależności od kwalifikacji.

      W tym roku do egzaminu zawodowego przystąpili uczniowie:

      • w Branżowej Szkole w zawodzie: kucharz, rolnik, ogrodnik,
      • w Technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
      • w Szkole Policealnej słuchacze w zawodzie: florysta, opiekunka środowiskowa.

      Ponieważ szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu, wszystkie egzaminy odbywały się w szkolnych pracowniach i warsztatach.

      Warunki zdania egzaminu:

      •  część pisemna – minimum 50% punktów możliwych do uzyskania,
      • część praktyczna – minimum 75% punktów możliwych do uzyskania.

      Po zdaniu obu części egzaminu zdający otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej a po uzyskaniu wszystkich certyfikatów otrzymuje dyplom zawodowy. Wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne w dniu 30 sierpnia 2024 r. od godz.10.00.

      Ewa Peraj

     • Zagraniczny staż zawodowy w rolnictwie dla uczniów Technikum

     • Uczniowie Technikum otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w trzymiesięcznym zagranicznym stażu zawodowym w rolnictwie. Program jest realizowany ze środków programu Erasmus+.

      Staż zawodowy odbywa się w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia. Instytucjami niemieckimi, które współpracują z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu są: Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – Deula w Nienburgu oraz Dolnosaksońska Izba Rolnicza w Hanowerze. W Polsce Towarzystwo współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Poznaniu oraz zespołami szkół rolniczych z terenu całej Polski.

      Uczniowie dali wyraz dużego zainteresowania tematem i złożyli wnioski na staż zawodowy. W wyniku przeprowadzonych rozmów i egzaminu z języka niemieckiego na 3 miesięczne praktyki zawodowe zostali zakwalifikowani następujący uczniowie: z klasy II G – Jessica Brzóska, Magdalena Kucharska, Zuzanna Gosztyła; z klasy II KR - Mateusz Kurzawski, Marek Wiśniewski; z klasy 2O – Mateusz Cygan.


      Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy powodzenia!

      Ewa Peraj

     • "W poszukiwaniu tajemniczego ogrodu..."

     • W piątek 7.06.2024r. klasy I Ka, I Ga, II KR oraz II O wzięły udział w wycieczce do „Ogrodów Tematycznych – Hortulus” oraz „Ogrodów Hortulus Spectabilis” w Dobrzycy.

      Młodzież miała okazje zwiedzić starannie przygotowane kompozycje roślinne w wyszukanych i odpowiednio kolorystyczne dobranych barwach, gdzie znajdowały się elementy architektury i sztuki ogrodowej. Tutaj można zachwycić się cudownym klimatem ogrodów japońskich, angielskich , francuskich oraz znaleźć miejsce do zabawy, medytacji oraz wypoczynku.

      Jest to unikatowy teren z największym w świecie labiryntem grabowym , który powstał z osiemnastu tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuję powierzchnię 1 ha, natomiast ściany mierzą 2 m wysokości, łączna długość jego korytarzy wynosi 3,2 km.

      Po środku labiryntu znajduje się 20 metrowa wieża widokowa, której oryginalna konstrukcja przypomina wzór podwójnej nici DNA. Dookoła tego miejsca widać otaczające ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni”.

      Po wspaniale spędzonym czasie młodzież naszej szkoły udała się do nadmorskiej miejscowości Ustronie Morskie. Urokliwe zakątki oraz szum lazurowego morza wprowadziły nastolatków w klimat wakacji i wyczekiwanego odpoczynku.

       

      Katarzyna Zielewicz

      Renata Bednarczyk

      Marta Bekasiak

      Joanna Przygocka

      Joanna Tysiak

     • Polsko – niemiecka wymiana uczniowska z Martin – Buber – Schule z Gross Gerau

     • W dniach 20-25 maj 2024 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w polsko – niemieckiej wymianie uczniowskiej z Martin – Buber – Schule z Gross Gerau współfinansowanej przez organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

      Było to spotkanie młodzieżowe w dwóch miastach Drezno i Wrocław.

      W stolicy Saksonii zwiedziliśmy starą i nową część miasta, realizowaliśmy projekt i braliśmy udział w zajęciach integracyjnych. Płyneliśmy najstarszym parowcem rzeką Łabą. Byliśmy również w najpiękniejszej mleczarni na świecie Dresdner Molkerei, wyłożonej fantazyjnymi kafelkami firmy Dresdner VIlleroy Und Bosch. W nowej części miasta spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami Kunstpassage. Natomiast we Wrocław zwiedzanie zaczęliśmy od Starówki, która budzi zachwyt malowniczymi kamienicami. Byliśmy również w Afrykarium, Zoo i Hydropolis.

      W trakcie spotkania z młodzieżą z Martin Buber Schule uczniowie realizowali projekt edukacyjny pt. „ Wrocław – Drezno – podobieństwa i różnice”. W czasie pobytu uczniowie integrowali się z grupą niemiecką i doskonalili znajomość języka niemieckiego a jednocześnie próbowali naszym kolegom i koleżankom z Niemiec pokazać piękno naszego języka ojczystego. Wykonując zadania projektowe, pracując w grupach uczniowie mogli sprawdzić swoje kompetencje językowe wychodząc poza rzeczywistość klasową, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

      W czasie wyjazdu nawiązane zostały nowe znajomości i przyjaźnie, które przetrwają na długi czas.

      Ewa Kobylińska

      Magdalena Wilska

      eduresized_Logo_PNWM_PION_RGB_(do_internetu)_(z_dopiskiem).jpg

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
    • tel. (+48) 61-29-21-559
    • ul. Szczuczyńska 3
     64-500 Szamotuły
     Poland
    • Dyrektor: Arkadiusz Majer
    • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
    • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
    • NIP: 787-10-30-195
    • REGON: 000100078
    • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
     piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
   • Logowanie