• UCZENNICE I UCZNIOWIE W ROLI SĘDZIÓW, CZYLI EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY
     • UCZENNICE I UCZNIOWIE W ROLI SĘDZIÓW, CZYLI EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY

     • W naszej szkole od lat prowadzone są działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej młodzieży. Dążymy do wyposażenia młodych ludzi w praktyczną wiedzę z zakresu przysługujących im praw i obowiązków oraz organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Edukacja prawna w tych obszarach skutkuje u młodych ludzi znacznie większą świadomością konsekwencji nieposzanowania prawa, wpisuje się zatem w profilaktykę zachowań ryzykownych młodzieży.W tym niełatwym dla szkół czasie zdalnej edukacji, wychodząc naprzeciw jej potrzebom - wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach - wzięliśmy udział w interaktywnym projekcie wrocławskiej Fundacji ProPublika Teraz Ty bądź Sędzią. Ten nowatorski projekt powstał dzięki dofinansowaniu z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Jego autorzy stworzyli innowacyjne narzędzie edukacji prawnej i obywatelskiej w postaci wideo symulatora rozpraw sądowych. Uczennice i uczniowie wszystkich klas licealnych oraz najstarsza młodzież szkoły podstawowej (klas ósmych), w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie - prowadzonych przez panią Katarzynę Zychowicz oraz pana Piotra Gotowego - wcielili się w role uczestników (a precyzyjnie rzecz ujmując - sędziów) wirtualnych postępowań sądowych (przygotowanych na bazie autentycznych spraw z zakresu prawa karnego). Młodzież, interaktywnie uczestnicząc w dwóch rozprawach, oglądała fabularyzowane sceny filmowe zarejestrowane (przy udziale autentycznych sędziów, prawników i policjantów) w pomieszczeniach sądowych i wysłuchała poszczególnych uczestników postępowań (prokuratorów, oskarżonych, obrońców, poszkodowanych i świadków). Następnie, zapoznawszy się z najważniejszymi okolicznościami spraw,  samodzielnie podjęła decyzję, wybierając z pośród zaproponowanych - odpowiednią (według własnej oceny) - karę. Finalnie wybraną przez siebie wysokość kary uczennice i uczniowie konfrontowali z rzeczywistą sentencją w danej sprawie, poznając - co istotne - jej uzasadnienie. Najważniejsze etapy spraw i ich okoliczności zostały w symulatorze opatrzone komentarzami lektora, który zwraca uwagę jego użytkowników na elementy mogące mieć znaczenie przy wyrokowaniu.Dzięki interaktywnej lekcji przeprowadzonej przy użyciu innowacyjnego narzędzia edukacyjnego młodzi ludzie zyskali świadomość prawną, poznając tajniki pracy sędzióworaz ich orzecznictwa.  Uczennice i  uczniowie empirycznie odkryli złożoność procesu podejmowania decyzji co do wymiaru kary, dowiadując się również, jak wiele czynników i okoliczności na nie wpływa. Ciekawostką jest fakt, że młodzi ludzie, przekonani w większości o tym, że sądy polskie wydają zbyt łagodne wyroki (o to uczestnicy projektu zostali zapytani na początku symulacji wideo), finalnie wymierzali najczęściej karę niższą niż prawdziwy sąd.Spośród 8 różnych scenariuszy spraw karnych, które zawiera symulator, prowadzący lekcje zaproponowali młodzieży te dotyczące znęcania się nad zwierzętami, wandalizmu (z udziałem małoletniego sprawcy) oraz wypadku drogowego spowodowanego przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości. Poruszane na salach rozpraw tematy (wynikające z charakteru poszczególnych spraw) poszerzyły z pewnością wartość edukacyjną udziału w projekcie o walor wychowawczy, profilaktyczny.Młodzież biorąca udział w projekcie, kierowana ciekawością, jaką wzbudza funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, podeszła do zadania entuzjastycznie. Pracę domową z wideo symulatorem uczennice i uczniowie komentowali jako ciekawe doświadczenie. Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie uznali działanie z symulatorem za doskonałe uzupełnienie teoretycznego przekazu, zwłaszcza w niełatwym czasie zdalnej edukacji. W przyszłości chcielibyśmy, aby podobne zajęcia z użyciem symulatora odbyły się w szkołach i poprowadzili je prawdziwi sędziowie, którzy - co już wiemy -  chętnie włączą się w realizację projektu.Duża część lekcji z symulatorem zrealizowana została w Tygodniu Edukacji Globalnej (przypadającym w tym roku na okres 16-20 listopada). Kształtowanie świadomości prawnej młodzieży doskonale wpisuje się bowiem w szeroko pojętą edukację globalną, u której podstaw leżą takie wartości jak: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój i wolność. Koordynatorkami działań z zakresu edukacji globalnej w szkole (prowadzony od lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Jeden Świat) są Anna Kustoń, Klaudia Tomaszak-Ślipka i Joanna Vowie.

    • POMOC DLA SZPITALA
     • POMOC DLA SZPITALA

     •                     W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bardzo ważne jest wzajemne wsparcie. Szpital im. Józefa Strusia na ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu poprosił o pomoc. Nasza szkoła znana jest z otwartości serca, udziału w wielu akcjach charytatywnych - dlatego postanowiliśmy przyłączyć się do zbiórki środków higienicznych dla pracowników w/w szpitala organizowanej  przez Szkołę Podstawową nr 3. Wzięło w niej udział wielu pracowników naszej  szkoły, także Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2. Z uzyskanych od niej funduszy zakupiono środki higieniczne, wodę. Wszystkim, którzy dołączyli się do akcji serdecznie dziękuję. Pamiętajmy – dobro powraca.

      Arleta Danielewicz

    • OWADZI RAJ W SERCU ROLNIKA
     • OWADZI RAJ W SERCU ROLNIKA

     • Świadomi istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym - pomimo pandemii -  nieprzerwanie stawiamy czoło wyzwaniom wynikającym z troski o ludzkość.

      W maju bieżącego roku przyjęliśmy zaproszenie do współrealizowania -
      wraz z zaprzyjaźnionym poznańskim stowarzyszeniem „Jeden Świat” - projektu edukacyjnego „Świat się zmienia tu i teraz!” (współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP). Nasze uczennice - wspólnie z młodzieżą z kilku innych wielkopolskich szkół - wzięły udział w elektronicznym kursie edukacji globalnej o nazwie Szkoła Globalnej Odpowiedzialności. Pod okiem koordynatorek i koordynatorów ze wspomnianego stowarzyszenia uczyły się globalnej odpowiedzialności w zakresie żywności: zgłębiały tajniki jej produkcji, analizowały problem jej marnowania oraz głodu na świecie, dyskutowały o etycznej konsumpcji i suwerenności żywieniowej. W ramach projektu młodzi ludzie stworzyli przestrzeń do zdobywania wiedzy i wzajemnego motywowania się do działania, a także inicjowania i konsultowania pomysłów. We wrześniu uczennice wzięły udział w kolejnym etapie projektu, między innymi w warsztatach online, prowadzonych przez wolontariuszy jednego z poznańskich ogrodów społecznych. Wraz z młodzieżą edukowały się również szkolne koordynatorki projektu – Anna Kustoń, Klaudia Tomaszak-Ślipka i Joanna Vowie. Wytężona aktywność szkoleniowa, wymiana (w obrębie uczestniczek i uczestników projektu) doświadczeń i strategii radzenia sobie z wyzwaniami oraz wzajemna inspiracja dały, zarówno młodzieży, jak i kadrze nauczycielskiej, moc sprawczą do zmieniania świata tu i teraz.

      Pszczoły, trzmiele i inne pożyteczne owady, tak istotne dla utrzymania zieleni
      (w samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od aktywności owadów zapylających, zapylania potrzebuje również większość roślin dziko rosnących) z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń w miastach. Ich naturalne siedliska są przez ludzi często niszczone. Liczba owadów pożytecznych spada także na skutek intensyfikacji rolnictwa i coraz częstszego stosowania oprysków chemicznych, które szkodzą wspomnianym owadom. W trosce o środowisko naturalne wyszliśmy więc z inicjatywą stworzenia przy naszej szkole urokliwej „łączki kwietnej” z bylin wieloletnich, aby - jak głosi hasło jednej z kampanii Greenpeace - przychylić pszczołom nieba. Naszą miododajną rabatę współtworzą liczne gatunki roślin, które produkują duże ilości pyłku i nektaru,
      np. jeżówka purpurowa, liliowiec ogrodowy czy kocimiętka Fassena. Jest to więc prawdziwy raj dla owadów. Wiele wykorzystanych przez nas gatunków roślin stosuje się również w gastronomii. Dla urozmaicenia kompozycji i nadania jej charakteru „łąki” wszystkie byliny podsadzone zostały śmiałkiem darniowym, który całemu założeniu nadał lekkości. Uczennice i uczniowie technikum architektury krajobrazu, na lekcjach prowadzonych w ramach edukacji zdalnej, tworzyli projekty miododajnych rabat.  Najlepsze pomysły i rozwiązania urzeczywistnia powstały w tym tygodniu - dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu naszych architektów krajobrazu: Marty Bekasiak, Anny Kaczmarek i Bartosza Korpika -  owadzi raj. Nasi architekci już teraz z troską pomyśleli także o wiosennym upiększeniu szkolnych przestrzeni. W tym celu zasadzili liczne cebulki tulipanów, których pielęgnacją zajmą się (już niedługo - taką mamy nadzieję) sami uczniowie, aby na wiosnę cała społeczność Rolnika mogła cieszyć się pięknem kolorowych, florystycznych dekoracji wnętrz. 

      Powstałą z myślą o pożytecznych owadach rabatę wykorzystywać będziemy w celach edukacyjnych na zajęciach praktycznych oraz przedmiotach w ramach kształcenia w zawodzie architekta krajobrazu. Będzie ona również kolejną przestrzenią na terenie szkoły służącą przeprowadzaniu lekcji przyrody oraz zajęć hortiterapeutycznych.

                                                                                           

                                                                                                          Marta Bekasiak, Anna Kaczmarek, Anna Kustoń,

                                                                                            Bartosz Korpik,  Klaudia Tomaszak-Ślipka, Joanna Vowie

    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
     • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     • 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku szkolnym ze względu na pandemię nie mogła odbyć się tradycyjna uroczystość na sali gimnastycznej. Oprócz tego, że zachęcamy do chwili zadumy z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości, w tym roku został zorganizowany interaktywny quiz z okazji tego ważnego święta narodowego. W zmaganiach z pytaniami z historii Polski wzięło udział ponad 20 uczniów naszej szkoły. Najlepszym dziesięciu uczestnikom quizu, którzy podali swoje dane personalne, zostaną wysłane powiadomienia przez dziennik elektroniczny o nagrodzie.

      Oto dziesiątka najlepszych uczniów w quizie z okazji Święta Niepodległości:

      1. Marta Piechota (1 HBp) – 19305 pkt.
      2. Zofia Jankowiak (2 KTp) – 19099 pkt.
      3. Natalia Peksa (2 HBg) – 19036 pkt.
      4. Jakub Dekiert (2 HBp) – 13295 pkt.
      5. Franciszek Markiewicz (2 HBp) – 11723 pkt.
      6. Damian Radzi (4 KRT) – 10878 pkt.
      7. Kacper Subsar (2 GRp) – 10390 pkt.
      8. Sandra Człapa (3 GT) – 10334 pkt.
      9. Jakub Kempiński (3 GT) – 9119 pkt.
      10. Wiktoria Budyła (3 GT) – 8959 pkt.

      Organizatorzy

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
    • sekretariat@zsnr2-szamotuly.pl
    • tel. (+48) 61-29-21-559
    • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły Poland
    • Dyrektor: Arkadiusz Majer
    • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
    • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
    • NIP: 787-10-30-195
    • REGON: 000100078
    • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
   • Logowanie