• Adam Florczyk
     • WSPOMNIENIE ADAMA FLORCZYKA

     • „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

      Tak, jakbyś  nie chciał,  swym odejściem smucić... 

      Tak, jakbyś wierzył w godzinę rozstania, 

      że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. ”

      Ks. Jan Twardowski

      Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi śp. Adama Florczyka. Pan  Adam  urodził  się  w  1949 r. w  Uścikowcu   koło  Obornik. W Obornikach ukończył Szkołę Podstawową a następnie Liceum Ogólnokształcące. W 1972 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Po ukończeniu studiów przez  dwa  lata  pracował  w Centrali  Nasiennej w Obornikach a  od  1974r.w  Rolniczym  Kombinacie  Spółdzielczym w Szczuczynie na stanowisku kierownika zakładu rolnego. Już w trakcie pracy w Kombinacie współpracował z naszą Szkołą. W 1991 r. został nauczycielem przedmiotów zawodowych. Nieustannie doskonalił swój warsztat pracy, podnosił kwalifikacje — ukończył Studia Podyplomowe w zakresie technologii żywności oraz marketingu rolno-spożywczego czego efektem były doskonałe wyniki Jego wychowanków. Przez ponad 20 lat kariery nauczycielskiej pełnił funkcje wychowawcy klasy a od 2007 r. do czasu przejścia na emeryturę kierownika szkolenia praktycznego. Dobry kolega, świetny wychowawca, doskonały nauczyciel — taki, niestety, już BYŁ. Szanował i cenił innych - wydobywał z nich to, co najlepsze. W piękny i szlachetny sposób zawsze pozostawał sobą. W pracy  pedagogicznej   łączył  ciepło  i  wyrozumiałość  z  dyscypliną  i wysokimi wymaganiami, a wszystko to, bez cienia nachalnego dydaktyzmu. Nic więc dziwnego, ze zapamiętamy Go jako człowieka mądrego, życzliwego i pełnego zapału. Zawsze uśmiechnięty pozostanie w sercach tych, którzy mieli okazję Go spotkać.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
    • tel. (+48) 61-29-21-559
    • ul. Szczuczyńska 3
     64-500 Szamotuły
     Poland
    • Dyrektor: Arkadiusz Majer
    • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
    • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
    • NIP: 787-10-30-195
    • REGON: 000100078
    • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
     piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
   • Logowanie