• Absolwenci UMP
     • ABSOLWENCI UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

     • 28 września klasa II GO odebrała z rąk pani prof. UPP dr hab. Agnieszki Baer-Nawrockiej  prodziekan Wydziału Ekonomicznego dyplomy ukończenia Uniwersytetu Młodych Przyrodników.

      Przez cały poprzedni rok szkolny młodzież uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.Pandemia spowodowała, że wykorzystano zdalne formy przekazywania wiedzy w formie wykładów , a po powrocie do szkoły wznowiono warsztaty na uczelni.

      Młodzież miała okazję poznać uniwersytet i jego pracowników. Przekazana wiedza dotyczyła bardzo aktualnych problemów związanych z zagospodarowaniem zasobów, ochroną środowiska, ekologią, Podejmowane przez wykładowców zagadnienia ekonomiczne,prawne , filozoficzne i psychologiczne wzbudzały także duże zainteresowanie skłaniając do  ciekawych dyskusji i refleksji.

      Podczas miłej uroczystości zakończenia współpracy pani dr Magdalena Jaworska stwierdziła,że młodzież z "Rolnika" zaiponowała organizatorom projektu dużym zaangażowaniem  i twórczym podejściem do realizacji zadań, oraz wzbudziła wiele sympatii.

      Cieszymy się, że  uczniowie z naszej szkoły mieli  okazję do uczestniczenia w tak oryginalnym i inspirującym zadaniu jak Ekonomia dla Młodych Przyrodników.

       

       

      Renata Bednarczyk, Katarzyna Zielewicz

    • Podsumowanie projektu UMP
     • PODSUMOWANIE PROJEKTU „TRZECIA MISJA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU”

     • W dniu 12.09.2022r. odbyły się warsztaty i wykłady stacjonarne „ Ekonomia dla Młodych Przyrodników”.

      Celem przesłania było rozwinięcie i przybliżenie młodzieży z klasy 2 GO tematyki z zakresu:

      „ Świat- głód i niedożywienie czy nadkonsumpcja?” wykład prowadzony był przez

       panią prof. UPP dr hab. Lucynę Przezbórską- Sikorską.

      „ Żywność ekologiczna” wykładowcą była pani dr Joanna Smoluk- Sikorska.

      „ Przyszłość rynku pracy” warsztaty zaplanowane przez panią Annę Wielicką- Regulską.

      „ Budżet gospodarstwa domowego” warsztaty organizowane przez panią Alinę Nowotarską.

       Cudownym zwieńczeniem spotkania na Uniwersytecie Przyrodniczym była gra „ Ekonomiczny fair play- podchody ekonomiczne” zaplanowane przez państwa dr M. Dolatę, dr M. Jaworską, dr M. Malinowskiego, dr A. Wasiutę oraz prof. UPP dr hab. B. Hadryjańską.

      Uczniowie mieli możliwość wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na wykładach i warsztatach oraz zwiedzić przepiękny kampus uniwersytecki.

       

      Katarzyna Zielewicz

      Renata Bednarczyk

      Aleksandra Sadek

    • Edukacja prawna młodzieży
     • EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY

     • W ramach Programu Edukacji Prawnej Młodzieży - realizowanego we współpracy z Sądem Rejonowym w Szamotułach - uczennice i uczniowie klasy 3HBp wraz z nauczycielami uczestniczyli w miniony piątek (w charakterze publiczności) w toczących się przed tutejszym sądem rozprawach karnych. Rozprawa to najważniejsza część postępowania sądowego, podczas której przeprowadza się dowody, służące ustaleniu, czy zaistniał czyn zabroniony w postaci przestępstwa. Sędzia Betina Kele - Bajerska zaznajomiła młodych ludzi z salą rozpraw oraz przebiegiem postępowania sądowego. Odpowiedziała również na pytania - żywo zainteresowanej tematyką prawną - młodzieży, które pojawiły się w związku z wizytą w sądzie oraz obserwowanymi rozprawami. Bardzo dziękujemy.

      Klaudia Tomaszak-Ślipka

      Anna Kustoń

      Piotr Gotowy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie