• 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
     • 78 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

     • Podobnie jak w poprzednich latach Szamotulanki i Szamotulanie upamiętnili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku w uroczystościach wzięli udział członkowie stowarzyszenia „Młode Szamotuły”, druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szamotułach, przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz młodzi członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – koło w Szamotułach. Wśród obecnych byli uczniowie naszej szkoły a zarazem wiceprezesi szamotulskiego koła WSPAK - Justyna Nazim i Jakub Szarata.

      1 sierpnia, dokładnie o godz. W, czyli 17.00, kiedy to 78 lat temu wybuchło powstanie w Warszawie, zebrani przy Głazie Pamięci uczcili minutą ciszy pamięć o powstańcach. W tym roku w szamotulskich uroczystościach nie wziął udziału uczestnik Powstania Warszawskiego ks. kanonik porucznik Bogdan Kończak odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Mieszkający w Szamotułach powstaniec warszawski udał się na uroczystości do stolicy. Kolejnym punktem upamiętnienia zrywu powstańczego z 1944 r. było przypomnienie przyczyn i momentu wybuchu powstania. Te ważne fakty przedstawił prowadzący tegoroczne uroczystości w Szamotułach Kamil Malinowski. Następnie głos zabrała regionalistka dr Agnieszka Krygier – Łączkowska. Przypomniała kilku powstańców 1944 roku związanych z Szamotułami np. ks. kan. Henryka Szklarka - Trzcielskiego, dr Leona Michalskiego, ks. Albina Jakubczaka, Michała Karwackiego, Lidię Owsiany i kilku innych żołnierzy i cywili, którzy wzięli udział w walkach powstańczych. Jednak najszerzej została przedstawiona postać majora Włodzimierza Kmicikiewicza. Tablica upamiętniająca tego powstańca znajduje się na grobie żony spoczywającej na szamotulskim cmentarzu. Następnie prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szamotułach Sławomir Hazak wspomniał, że uczestniczka powstania Lidia Owsiany była córką prezesa szamotulskich Sokołów w okresie międzywojennym Stanisława Owsianego. Na zakończenie oficjalnych przemówień przybliżona została bardzo ważna postać dla Powstania Warszawskiego – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął podczas walk 4 sierpnia 1944 r.

      Po przemówieniach oddano hołd powstańcom sztandarami a zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Głazem Pamięci obok Bazyliki. Następnie zapalone zostały znicze na grobach uczestników Powstania Warszawskiego, którzy zostali pochowani na szamotulskiej nekropolii.

      Piotr Gotowy – opiekun szamotulskiego koła WSPAK