• ARCHITEKCI Z ROLNIKA ZNÓW CZARUJĄ
     • ARCHITEKCI Z ROLNIKA ZNÓW CZARUJĄ

     • W pierwszych dniach grudnia, na przekór pandemii i deficytowi zimy, architekci krajobrazu z naszego zespołu szkół, ogarnięci magią zbliżających się świąt, stworzyli, by nie rzec wyczarowali w szkole urzekający wystrój. Uczennice i uczniowie technikum wspólnie ze swoimi nauczycielami zawodu udekorowali szkołę, czyniąc zadość wieloletniej tradycji. Młodzi adepci architektury krajobrazu, na zajęciach praktycznych prowadzonych w ramach edukacji zdalnej, tworzyli projekty wspomnianych dekoracji. Najciekawsze pomysły i rozwiązania zainspirowały ich mentorów: Annę Kaczmarek i Bartosza Korpika, którzy nadali uczniowskim wizjom - zgodnie z magiczną sztuką zawodu - rzeczywistą postać. A że nasi (cudo)twórczy architekci inspiracje znajdują dosłownie wszędzie, także w świecie mody, od kilku dni społeczność Rolnika w wyjątkowy klimat świąteczny wprowadza - stojąca przy wejściu do budynku szkoły - oryginalna choinka przypominająca kształtem suknię balową. Ta niezwykła „kreacja” stworzona została z gałązek drzew iglastych ozdobionych bombkami i klimatycznymi świątecznymi lampkami. W holu szkoły stanęła natomiast imponująca, tradycyjnie przybrana jodła. Kreatywnych pedagogów wsparli równie pomysłowi pracownicy obsługi. Po kilku dniach pracy, wymagającej od zaangażowanych tyleż samo twórczego zapału, ile technicznej wirtuozerii, naszą szkolną społeczność ogarnęła radość świętowania, w tym roku wyjątkowo połączona z nostalgią za…szkolnymi murami (sic!).

                                                                                    Anna Kaczmarek

                                                                                    Bartosz Korpik

                                                                                    Klaudia Tomaszak-Ślipka

    • UCZENNICE I UCZNIOWIE W ROLI SĘDZIÓW, CZYLI EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY
     • UCZENNICE I UCZNIOWIE W ROLI SĘDZIÓW, CZYLI EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY

     • W naszej szkole od lat prowadzone są działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej młodzieży. Dążymy do wyposażenia młodych ludzi w praktyczną wiedzę z zakresu przysługujących im praw i obowiązków oraz organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Edukacja prawna w tych obszarach skutkuje u młodych ludzi znacznie większą świadomością konsekwencji nieposzanowania prawa, wpisuje się zatem w profilaktykę zachowań ryzykownych młodzieży.W tym niełatwym dla szkół czasie zdalnej edukacji, wychodząc naprzeciw jej potrzebom - wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach - wzięliśmy udział w interaktywnym projekcie wrocławskiej Fundacji ProPublika Teraz Ty bądź Sędzią. Ten nowatorski projekt powstał dzięki dofinansowaniu z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Jego autorzy stworzyli innowacyjne narzędzie edukacji prawnej i obywatelskiej w postaci wideo symulatora rozpraw sądowych. Uczennice i uczniowie wszystkich klas licealnych oraz najstarsza młodzież szkoły podstawowej (klas ósmych), w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie - prowadzonych przez panią Katarzynę Zychowicz oraz pana Piotra Gotowego - wcielili się w role uczestników (a precyzyjnie rzecz ujmując - sędziów) wirtualnych postępowań sądowych (przygotowanych na bazie autentycznych spraw z zakresu prawa karnego). Młodzież, interaktywnie uczestnicząc w dwóch rozprawach, oglądała fabularyzowane sceny filmowe zarejestrowane (przy udziale autentycznych sędziów, prawników i policjantów) w pomieszczeniach sądowych i wysłuchała poszczególnych uczestników postępowań (prokuratorów, oskarżonych, obrońców, poszkodowanych i świadków). Następnie, zapoznawszy się z najważniejszymi okolicznościami spraw,  samodzielnie podjęła decyzję, wybierając z pośród zaproponowanych - odpowiednią (według własnej oceny) - karę. Finalnie wybraną przez siebie wysokość kary uczennice i uczniowie konfrontowali z rzeczywistą sentencją w danej sprawie, poznając - co istotne - jej uzasadnienie. Najważniejsze etapy spraw i ich okoliczności zostały w symulatorze opatrzone komentarzami lektora, który zwraca uwagę jego użytkowników na elementy mogące mieć znaczenie przy wyrokowaniu.Dzięki interaktywnej lekcji przeprowadzonej przy użyciu innowacyjnego narzędzia edukacyjnego młodzi ludzie zyskali świadomość prawną, poznając tajniki pracy sędzióworaz ich orzecznictwa.  Uczennice i  uczniowie empirycznie odkryli złożoność procesu podejmowania decyzji co do wymiaru kary, dowiadując się również, jak wiele czynników i okoliczności na nie wpływa. Ciekawostką jest fakt, że młodzi ludzie, przekonani w większości o tym, że sądy polskie wydają zbyt łagodne wyroki (o to uczestnicy projektu zostali zapytani na początku symulacji wideo), finalnie wymierzali najczęściej karę niższą niż prawdziwy sąd.Spośród 8 różnych scenariuszy spraw karnych, które zawiera symulator, prowadzący lekcje zaproponowali młodzieży te dotyczące znęcania się nad zwierzętami, wandalizmu (z udziałem małoletniego sprawcy) oraz wypadku drogowego spowodowanego przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości. Poruszane na salach rozpraw tematy (wynikające z charakteru poszczególnych spraw) poszerzyły z pewnością wartość edukacyjną udziału w projekcie o walor wychowawczy, profilaktyczny.Młodzież biorąca udział w projekcie, kierowana ciekawością, jaką wzbudza funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, podeszła do zadania entuzjastycznie. Pracę domową z wideo symulatorem uczennice i uczniowie komentowali jako ciekawe doświadczenie. Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie uznali działanie z symulatorem za doskonałe uzupełnienie teoretycznego przekazu, zwłaszcza w niełatwym czasie zdalnej edukacji. W przyszłości chcielibyśmy, aby podobne zajęcia z użyciem symulatora odbyły się w szkołach i poprowadzili je prawdziwi sędziowie, którzy - co już wiemy -  chętnie włączą się w realizację projektu.Duża część lekcji z symulatorem zrealizowana została w Tygodniu Edukacji Globalnej (przypadającym w tym roku na okres 16-20 listopada). Kształtowanie świadomości prawnej młodzieży doskonale wpisuje się bowiem w szeroko pojętą edukację globalną, u której podstaw leżą takie wartości jak: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój i wolność. Koordynatorkami działań z zakresu edukacji globalnej w szkole (prowadzony od lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Jeden Świat) są Anna Kustoń, Klaudia Tomaszak-Ślipka i Joanna Vowie.

    • POMOC DLA SZPITALA
     • POMOC DLA SZPITALA

     •                     W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bardzo ważne jest wzajemne wsparcie. Szpital im. Józefa Strusia na ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu poprosił o pomoc. Nasza szkoła znana jest z otwartości serca, udziału w wielu akcjach charytatywnych - dlatego postanowiliśmy przyłączyć się do zbiórki środków higienicznych dla pracowników w/w szpitala organizowanej  przez Szkołę Podstawową nr 3. Wzięło w niej udział wielu pracowników naszej  szkoły, także Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2. Z uzyskanych od niej funduszy zakupiono środki higieniczne, wodę. Wszystkim, którzy dołączyli się do akcji serdecznie dziękuję. Pamiętajmy – dobro powraca.

      Arleta Danielewicz

    • OWADZI RAJ W SERCU ROLNIKA
     • OWADZI RAJ W SERCU ROLNIKA

     • Świadomi istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym - pomimo pandemii -  nieprzerwanie stawiamy czoło wyzwaniom wynikającym z troski o ludzkość.

      W maju bieżącego roku przyjęliśmy zaproszenie do współrealizowania -
      wraz z zaprzyjaźnionym poznańskim stowarzyszeniem „Jeden Świat” - projektu edukacyjnego „Świat się zmienia tu i teraz!” (współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP). Nasze uczennice - wspólnie z młodzieżą z kilku innych wielkopolskich szkół - wzięły udział w elektronicznym kursie edukacji globalnej o nazwie Szkoła Globalnej Odpowiedzialności. Pod okiem koordynatorek i koordynatorów ze wspomnianego stowarzyszenia uczyły się globalnej odpowiedzialności w zakresie żywności: zgłębiały tajniki jej produkcji, analizowały problem jej marnowania oraz głodu na świecie, dyskutowały o etycznej konsumpcji i suwerenności żywieniowej. W ramach projektu młodzi ludzie stworzyli przestrzeń do zdobywania wiedzy i wzajemnego motywowania się do działania, a także inicjowania i konsultowania pomysłów. We wrześniu uczennice wzięły udział w kolejnym etapie projektu, między innymi w warsztatach online, prowadzonych przez wolontariuszy jednego z poznańskich ogrodów społecznych. Wraz z młodzieżą edukowały się również szkolne koordynatorki projektu – Anna Kustoń, Klaudia Tomaszak-Ślipka i Joanna Vowie. Wytężona aktywność szkoleniowa, wymiana (w obrębie uczestniczek i uczestników projektu) doświadczeń i strategii radzenia sobie z wyzwaniami oraz wzajemna inspiracja dały, zarówno młodzieży, jak i kadrze nauczycielskiej, moc sprawczą do zmieniania świata tu i teraz.

      Pszczoły, trzmiele i inne pożyteczne owady, tak istotne dla utrzymania zieleni
      (w samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od aktywności owadów zapylających, zapylania potrzebuje również większość roślin dziko rosnących) z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń w miastach. Ich naturalne siedliska są przez ludzi często niszczone. Liczba owadów pożytecznych spada także na skutek intensyfikacji rolnictwa i coraz częstszego stosowania oprysków chemicznych, które szkodzą wspomnianym owadom. W trosce o środowisko naturalne wyszliśmy więc z inicjatywą stworzenia przy naszej szkole urokliwej „łączki kwietnej” z bylin wieloletnich, aby - jak głosi hasło jednej z kampanii Greenpeace - przychylić pszczołom nieba. Naszą miododajną rabatę współtworzą liczne gatunki roślin, które produkują duże ilości pyłku i nektaru,
      np. jeżówka purpurowa, liliowiec ogrodowy czy kocimiętka Fassena. Jest to więc prawdziwy raj dla owadów. Wiele wykorzystanych przez nas gatunków roślin stosuje się również w gastronomii. Dla urozmaicenia kompozycji i nadania jej charakteru „łąki” wszystkie byliny podsadzone zostały śmiałkiem darniowym, który całemu założeniu nadał lekkości. Uczennice i uczniowie technikum architektury krajobrazu, na lekcjach prowadzonych w ramach edukacji zdalnej, tworzyli projekty miododajnych rabat.  Najlepsze pomysły i rozwiązania urzeczywistnia powstały w tym tygodniu - dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu naszych architektów krajobrazu: Marty Bekasiak, Anny Kaczmarek i Bartosza Korpika -  owadzi raj. Nasi architekci już teraz z troską pomyśleli także o wiosennym upiększeniu szkolnych przestrzeni. W tym celu zasadzili liczne cebulki tulipanów, których pielęgnacją zajmą się (już niedługo - taką mamy nadzieję) sami uczniowie, aby na wiosnę cała społeczność Rolnika mogła cieszyć się pięknem kolorowych, florystycznych dekoracji wnętrz. 

      Powstałą z myślą o pożytecznych owadach rabatę wykorzystywać będziemy w celach edukacyjnych na zajęciach praktycznych oraz przedmiotach w ramach kształcenia w zawodzie architekta krajobrazu. Będzie ona również kolejną przestrzenią na terenie szkoły służącą przeprowadzaniu lekcji przyrody oraz zajęć hortiterapeutycznych.

                                                                                           

                                                                                                          Marta Bekasiak, Anna Kaczmarek, Anna Kustoń,

                                                                                            Bartosz Korpik,  Klaudia Tomaszak-Ślipka, Joanna Vowie

    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
     • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     • 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku szkolnym ze względu na pandemię nie mogła odbyć się tradycyjna uroczystość na sali gimnastycznej. Oprócz tego, że zachęcamy do chwili zadumy z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości, w tym roku został zorganizowany interaktywny quiz z okazji tego ważnego święta narodowego. W zmaganiach z pytaniami z historii Polski wzięło udział ponad 20 uczniów naszej szkoły. Najlepszym dziesięciu uczestnikom quizu, którzy podali swoje dane personalne, zostaną wysłane powiadomienia przez dziennik elektroniczny o nagrodzie.

      Oto dziesiątka najlepszych uczniów w quizie z okazji Święta Niepodległości:

      1. Marta Piechota (1 HBp) – 19305 pkt.
      2. Zofia Jankowiak (2 KTp) – 19099 pkt.
      3. Natalia Peksa (2 HBg) – 19036 pkt.
      4. Jakub Dekiert (2 HBp) – 13295 pkt.
      5. Franciszek Markiewicz (2 HBp) – 11723 pkt.
      6. Damian Radzi (4 KRT) – 10878 pkt.
      7. Kacper Subsar (2 GRp) – 10390 pkt.
      8. Sandra Człapa (3 GT) – 10334 pkt.
      9. Jakub Kempiński (3 GT) – 9119 pkt.
      10. Wiktoria Budyła (3 GT) – 8959 pkt.

      Organizatorzy

    • CHAIM/ŻYCIE
     • CHAIM/ŻYCIE

     • Z nieskrywaną radością informujemy, że kolejny raz nasze działania w przestrzeni dialogu, porozumienia i wrażliwości międzykulturowej, zwłaszcza zaś kształtowania relacji polsko-żydowskich, zostały zauważone i docenione. Pan Andrzej Niziołek - dziennikarz, redaktor, kurator wystaw, autor książek, m.in. Odkrywam, o Stanisławie Mrowińskim (2006), i współautor - z A. Skworzem - Biblii dziennikarstwa (2010), zaprosił nas do udziału w projekcie CHAIM/ŻYCIE.  Interdyscyplinarny projekt ma na celu „prezentację dzieł twórców kultury odnoszących się do kultury żydowskiej i obecności Żydów w Poznaniu i Wielkopolsce”, „upowszechnienie wybranych elementów samej kultury oraz historii Żydów poznańskich i wielkopolskich”, a także „przedstawienie historyków, lokalnych działaczy, organizacji, instytucji zajmujących się upamiętnieniem społeczności żydowskich w swoich miejscowościach w Wielkopolsce”. W tym celu stworzony został specjalny  portal internetowy, którego fragment poświęcony został właśnie naszej szkole i podejmowanym przez nas działaniom. Warto dodać, że projekt jest realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci”.

      Zachęcamy Wszystkich do odwiedzenia portalu: http://chaim-zycie.pl/

      Tu znaleźć można informacje o naszej szkole:

      http://chaim-zycie.pl/ludzie-i-dzialalnosc/434-zespol-szkol-nr-2-im-stanislawa-staszica-w-szamotulach

      i obszerną relację z realizowanych przez nas działań:

      http://chaim-zycie.pl/ludzie-i-dzialalnosc/436-szkola-dialogu-w-zespole-szkol-czyli-fundacja-forum-dialogu-w-szamotulach-2

       

                                                                                                                                           Klaudia Tomaszak-Ślipka

    • JESIEŃ ZAWITAŁA W ROLNIKU
     • JESIEŃ ZAWITAŁA W ROLNIKU

     • Atmosfera tegorocznej jesieni z pewnością nie należy do typowych, żyjemy bowiem w trudnych czasach związanych z pandemią COVID-19. Jednakże pełni ogrodniczej pasji  uczniowie z drugiej i trzeciej klasy technikum architektury krajobrazu wraz ze swoim nauczycielem - panem Bartoszem Korpikiem - postanowili  - na przekór pandemii – wprowadzić  naszą społeczność w klimat pięknej polskiej jesieni. Na zajęciach praktycznych przygotowali niezwykłe kompozycje, które ozdobiły szkolną przestrzeń. Do współpracy zaprosili Ogrodnictwo Szymańscy z Ordzina.  Znany w regionie producent roślin podarował szkole kapusty ozdobne i piękne wrzosy. Szkółka Traw Monika i Filip Henschke wypożyczyła natomiast trawy ozdobne, między innymi – rozplenice japońskie, miskanty chińskie, seslerie jesienne oraz kostrzewy. Dzięki temu w naszej szkole zapanował iście jesienny klimat. Uczniowie zrobili również girlandy oraz wieńce z liści, uschniętych kwiatostanów bylin, owoców ligustru, jarzębów i klonu jesionolistnego. Przygotowania do jesieni uczniowie rozpoczęli dużo wcześniej. Najpierw powstawały projekty koncepcyjne, które zostały zweryfikowane na zajęciach praktycznych. Po ich zatwierdzeniu pozostało tylko pozbierać materiał. Przyszli architekci krajobrazu wykorzystali fakt, że szkoła ma piękny, duży park oraz kilka rabat, które obdarowały ich potrzebnym materiałem. Wystarczyło zebrać dary natury.

    • NAUCZANIE ZDALNE OD 24 PAŹDZIERNIKA
     • NAUCZANIE ZDALNE OD 24 PAŹDZIERNIKA

     • W związku z sytuacją epidemiczną od 24 października zajęcia we wszystkich klasach dziennych i zaocznych będą przeprowadzane w sposób zdalny. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem obowiązującym od poniedziałku 26 października, który został opublikowany na stronie szkoły. O sposobie przeprowadzania zajęć zdalnych uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

    • STYPENDIUM ADM ZA WYNIKI W NAUCE
     • STYPENDIUM ADM ZA WYNIKI W NAUCE

     • ADM Szamotuły w kwietniu 2017 r. podpisał z dyrekcją Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach umowę patronacką , objął honorowy patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik technologii żywności i przyznaje co semestr stypendium.

       Uprawnionymi do otrzymania stypendium ADM są uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w swojej klasie ( trzy najlepsze średnie ocen ) na zakończenie pierwszej klasy lub półrocza w klasach drugich i następnych biorąc pod uwagę klasyfikację w przedmiotach zawodowych w 70% i pozostałych przedmiotach  w 30%.

      Komisja Stypendialna w składzie: pan Andrzej Łukanowski- specjalista do spraw szkoleń i zarządzania systemami produkcyjnymi ADM Szamotuły, pani Paulina Grzegorzewska – specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi ADM Szamotuły oraz pani Ewa Peraj – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach ustaliła, że stypendium ADM za wyniki w nauce otrzymają:

       

      • w klasie II TTŻ na podbudowie szkoły podstawowej :

      Zofia Jankowiak    5,04  średnia ocen

      Marta Kaczmarek  4,87

      Gabriela Soloch     4,91

       

      • w klasie II TTŻ na podbudowie gimnazjum

      Wiktoria Barańska   4,87 średnia ocen

      Wiktoria Harendarz 4,85

      Maria Michalska     4,83

       

      • w klasie III TTŻ

      Julia Kinal                       4,89  średnia ocen

      Magdalena Sołtysiak       4,90

      Dominika Staniszewska  4,32

       

      • w klasie IV TTŻ

      Maria Kowal               4,93  średnia ocen

      Sandra Lis                   4,23

      Julia Ostrycharczyk    4,31

       

      Serdecznie gratuluję wyników w nauce i życzę dalszych sukcesów.

         

       

                                                                                                                              Ewa Peraj

    • SUKCES SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ
     • SUKCES SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ

     • W poniedziałek 19 października odbyło się wręczenie certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów słuchaczom Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny, którzy ukończyli kształcenie w sierpniu.

      Jak każdego roku nasi słuchacze uzyskali bardzo dobre wyniki. Zdawalność egzaminu w części pisemnej i praktycznej wyniosła 100%.

      Gratuluję słuchaczom i wszystkim nauczycielom, którzy kształcili i przygotowywali słuchaczy do egzaminów.

      Ewa Peraj - opiekun semestru

    • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZAOCZNYCH
     • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZAOCZNYCH

     • Zajęcia w szkołach zaocznych w najbliższy weekend będą się odbywały stacjonarnie. W związku z czasowym ograniczeniem pracy szkoły ustala się nowy harmonogram konsultacji i przerw dla wszystkich klas / oddziałów szkół zaocznych.

      Blok I - 8:00 - 9:00

      Przerwa - 9:00 - 9:10

      Blok II - 9:10 - 10:10

      Przerwa - 10:10 - 10:20

      Blok III - 10:20 - 11:20

      Przerwa - 11.20 - 11.30

      Blok IV - 11:30 - 12: 30

      Przerwa - 12:30 - 12:40

      Blok V - 12:40 - 13:40

      Powyższy harmonogram obowiązuje w dniach 17-18 października 2020 r.

       

    • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO
     • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

     • W związku z ograniczeniem pracy szkoły, w przyszłym tygodniu zajęcia zgodnie z planem na terenie szkoły mają następujące klasy:

      - kl. I LO (wych. p. M. Grenda)

      - kl. II LO (wych. p. R. Jędrzejczak)

      - kl. III LO (wych. p. A. Wicher)

      - kl. I BS (wych. p. A Kustoń)

      - kl. I TAK (wych. p. K. Jakubowska)

      - kl. I TŻiUG (wych. p. A. Danielewicz)

      - kl. I TŻ/TR (wych. p. D. Kuzara)

      - kl. IV TŻiUG (wych. p. A. Dolińska)

      - kl. IV KRT (wych. p. E. Kobylińska)

      Uczniowie pozostałych klas pozostają w domu i mają nauczanie zdalne do końca przyszłego tygodnia.

    • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA
     • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

     • Dzień Edukacji Narodowej to odpowiedni czas na podziękowania, przeprosiny i życzenia od nas:

        

      Za wielki trud włożony w naszą edukację,

      za wszystkie lata starań,

      abyśmy mogli powoli wkraczać w dorosłe życie,

      za przekazaną wiedzę, cierpliwość, serce, dobre słowo i wychowanie...


      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły, najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w dalszej pracy i jak największej satysfakcji z kształtowania osobowości wychowanków, a poza tym dużo drobnych, codziennych radości.

                                                                                                                                 Samorząd szkolny

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • zsnr2szamotuly@onet.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły
   • Dyrektor: Zygmunt Sługocki
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Arkadiusz Majer
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
  • Logowanie