• Barbara Zielińska
     • WSPOMNIENIE O ŚP. BARBARZE ZIELIŃSKIEJ

     • Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, Wicedyrektora śp. Barbary Zielińskiej.

      Pani Barbara urodziła się w Zbietce w 1940 r. Ukończyła matematykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1969 r. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1960 r. Pracowała początkowo w Szkole Podstawowej w Werkowie, w latach 1967-1970 w Państwowym Technikum Rolniczym w Gołańczy. Swoją drogę zawodową z Szamotułami związała w 1970 r. Początkowo w charakterze nauczycielki matematyki, a od 1 września 1986 r. jako Wicedyrektor Technikum Rolniczego. Na emeryturę przeszła w roku 2002.

      Żegnamy dzisiaj przyjaciela młodzieży, człowieka o wielkim sercu, wrażliwego i zaangażowanego w pracę charytatywną. Pani Barbara Zielińska była oddana swojej pracy, stąd liczne nagrody i wyróżnienia. Pełniąc funkcję wicedyrektora szkoły, wspomagała również młodych nauczycieli, wchodzących w ten zawód. W pracy pedagogicznej łączyła wyrozumiałość z dyscypliną i wysokimi wymaganiami. Zapamiętamy Ją jako człowieka mądrego, życzliwego, pełnego zapału. Zawsze uśmiechnięta pozostanie w sercach tych, którzy mieli okazję Ją spotkać.

    • 105. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
     • 105. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     • W sobotę 11 listopada nauczyciele i uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Poczet sztandarowy szkoły reprezentowali: Michał Hancyk (chorąży) oraz Sandra Helpa i Magdalena Walaszczyk pod opieką p. Zdzisława Kostrzyńskiego. Oprócz tego w uroczystościach brał udział sztandar szamotulskiego koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – koło w Szamotułach reprezentowany przez Jakuba Szaratę (chorąży) oraz Małgorzatę Maćkowiak i Pawła Łakotę, również uczniów naszej szkoły. O godz. 10.30 rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny w której uczestniczyło wiele osób, delegacji oraz pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych i organizacji złożyli kwiaty przy Głazie Pamięci. Wśród delegacji była reprezentująca naszą szkołę i lokalne koło WSPAK – w skład której weszli – opiekun WSPAK – Piotr Gotowy oraz Justyna Nazim (v-ce prezes stowarzyszenia) oraz Magdalena Kucharska (członkini Zarządu szamotulskiego koła WSPAK).

       

      Piotr Gotowy – opiekun szamotulskiego koła WSPAK

      Foto: Piotr Gotowy, Justyna Nazim, Michał Berlik

    • Akcja Żywa flaga i Szkoła do hymnu
     • AKCJA ŻYWA FLAGA I SZKOŁA DO HYMNU

     • W tym roku po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji „Żywa flaga” i „Szkoła do hymnu”. W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w obu akcjach. To już kolejny rok z rzędu w którym uczestniczymy w tych przedsięwzięciach mających upamiętnić tym razem 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

    • KRUS
     • KRUS - DBA O BEZPIECZNĄ PRACĘ W ROLNICTWIE

     • Upadki z wysokości, pochwycenie przez ruchome części maszyn, przygniecenia przez zwierzęta gospodarskie, to najczęstsze przyczyny wypadków w gospodarstwach rolnych. Nadal rolnictwo należy do tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy.

      Bez wątpienia nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych trzeba zapobiegać, promując bezpieczne zasady pracy, a tym samym wpływając na świadomość osób wykonujących prace rolnicze. Organizacją, która  niezmiennie od lat prowadzi działania mające na celu ograniczenie wypadkowości w rolnictwie jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym celu podejmowane są działania m.in. takie jak: tematyczne kampanie prewencyjne, konkursy czy szkolenia.

      Jedno z takich szkoleń miało miejsce pod koniec października w placówce terenowej KRUS w Szamotułach. Inicjatorką i organizatorką szkolenia była specjalista Małgorzata Hojan-Tryszczyńska. Pani Małgorzata zaprosiła na szkolenie razem z nauczycielami przedmiotu przyszłych rolników -  uczniów drugiej klasy Technikum Rolniczego z ZSz Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach. 

       Szkolenie miało na celu nie tylko przybliżyć wiedzę o zagrożeniach wypadkami, np. wynikających z powierzania niebezpiecznych prac w gospodarstwie rolnym dzieciom do lat 16, ale także naukę prawidłowych zachowań podczas rutynowych prac rolniczych np. stosowania ś.o.r., prac z ruchomymi elementami maszyn itp.

      Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w konkursie weryfikującym wiedzę „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Laureatką pierwszego miejsca została Zuzanna Nawrocka, drugie miejsce zajął Mateusz Kurzawski, trzecie - przypadło Karolowi Cholewie.

      Spotkanie z młodzieżą, to znakomita okazja do promowania innych konkursów organizowanych przez KRUS, których tematyką jest bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. Jednym z nich jest „Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym” oraz  organizowany od lat, doroczny konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

      Spotkanie w placówce terenowej KRUS dostarczyło młodzieży wielu emocji, ale to przede wszystkim zadanie do zrealizowania w przyszłości, polegające na wdrożeniu w życie zasad bezpiecznej pracy, która pozwoli zachować zdrowie a nawet życie.

       

      Dziękujemy Pani Małgorzacie Hojan-Tryszczyńskiej oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w zorganizowanie spotkania

      Ewa Krysztofiak

    • Lekcja terenowa w Baborówku
     • LEKCJA TERENOWA W BABORÓWKU

     • W październiku młodzież z klas IV i V technikum rolniczego odwiedziła Rolniczy Zakład doświadczalny w Baborówku. Placówka  prowadzi działalność produkcyjną oraz realizuje doświadczenia polowe i badania organizacyjno-ekonomiczne z uwzględnieniem technologii produkcji roślinnej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektów badawczych oraz doświadczenia polowe z zakresu uprawy i nawożenia zlecanych przez IUNG-PIB w Puławach. Uczestnikom spotkania przedstawiono  historię powstawania w Polsce doświadczalnych placówek naukowych. Głównym powodem wizyty w Baborówku było jednak poznanie sprzętu wykorzystywanego do pomiarów meteorologicznych. Młodzieży przedstawiono tradycyjne sposoby pomiaru temperatur, opadów atmosferycznych, wiatru. Obecnie wykorzystuje się technologie informatyczne, które pozwalają   na dokładniejsze  odczyty badanych parametrów, umożliwiają także komunikację z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Efekty pracy wykorzystywane są nie tylko w badaniach naukowych , ale także np. w rolnictwie i transporcie lotniczym. Przedstawione wyniki badań prowadzonych w Baborówku od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia potwierdzają także ocieplenie klimatu i postępujący w Wielkopolsce kryzys związany z ilością opadów atmosferycznych.

       

      Aleksandra Sadek, Renata Bednarczyk

    • Dzień Ogrodnika i Architekta Krajobrazu
     • DZIEŃ OGRODNIKA I ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

     • 20 października uczniowie klas I-V technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami wzięli udział w Dniu Ogrodnika i Architekta Krajobrazu organizowanym  przez  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

      Młodzież wysłuchała wykładów, a następnie podzielona na grupy, uczestniczyła w następujących warsztatach tematycznych: „Sposoby rozmnażania roślin ozdobnych”,  „Grzyby rodzaju Trichoderma – biostymulator dla roślin ozdobnych”, „Metody szczepienia i okulizacji” oraz „Dotknij, posmakuj, powąchaj - zabawy z roślinami zielarskimi”.  

      Zajęcia były bardzo interesujące i kreatywne.  Uczniowie mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu oraz poszerzenia swoich horyzontów. 

      Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

      Fot. Ewa Krysztofiak

    • Groby Kobylnickie
     • PAMIĘTAMY O POMORDOWANYCH W LASACH KOBYLNICKICH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

     • 24  października delegacja członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej - koło w Szamotułach zapaliła znicze na dwóch mogiłach upamiętniających ofiary II wojny światowej pochowanych w lasach między Kobylnikami a Jaryszewem.

      Na wstępie jedna z członkiń szamotulskiego koła WSPAK Laura Okurowska przypomniała tragiczną historię tego miejsca - "Przez wiele lat na tablicach upamiętniających ofiary niemieckiego ludobójstwa w naszym powiecie widniała informacja o śmierci ok. 1100 ofiar. Jednak do dnia dzisiejszego wiadomo o personaliach 113 osób, które tutaj zginęły. Byli to głównie przedstawiciele inteligencji aresztowani przez Niemców na początku wojny, których przetrzymywano w więzieniu w Szamotułach. Jednak najprawdopodobniej ginęły tutaj również inne osoby np. Polacy osadzeni w więzieniu we Wronkach, a być może były zwożone w to miejsce ciała osób pomordowanych w innych miejscach np. z poznańskiego Fortu VII. Niestety nie zachowały się na ten temat źródła. Bardzo trudne będzie ustalenie imion i nazwisk osób pomordowanych i pochowanych w tym miejscu ze względu na zatarte ślady tej zbrodni przez Niemców. W styczniu 1944 r. specjalny niemiecki oddział wydobył ciała zamordowanych i spalił je w specjalnie przywiezionych w to miejsce piecach."

      Po wojnie liczbę ofiar oszacowano jedynie na podstawie wagi zakopanych w lesie ludzkich prochów. Zeznania świadków (mieszkańców Szamotuł i leśników) oraz lista sporządzona przez Mariana Maniewskiego, powojennego naczelnika gminy wiejskiej w Szamotułach, odnoszą się jedynie do losów i personaliów wspomnianych 113 osób z szamotulskiego więzienia. Do egzekucji doszło w listopadzie i na początku grudnia 1939 r. Polaków przewożono ciężarówkami do lasu w pobliżu Jaryszewa, prawdopodobnie sami musieli wykopać doły, do których potem wrzucono ich ciała. Zabito ich strzałem w tył głowy.

      Cześć ich pamięci!

      Piotr Gotowy – opiekun szamotulskiego koła WSPAK

    • Pomoc dla Laury
     • POMOC DLA LAURY

     • W piątek 6 października w naszej szkole odbył się festyn „ OBLICZA  ROLNIKA”. W czasie jego trwania odbyła się akcja charytatywna. Zbieraliśmy fundusze na wsparcie leczenia ośmiomiesięcznej Laury z zespołem Costello. Laura jest 14 osobą w Polsce u której rozpoznano tą chorobę. Jest to bardzo rzadki zespół  wad wrodzonych. Dziewczynka pozostaje pod opieką wielu specjalistów. Nasi wspaniali wolontariusze zachęcali uczestników festynu do  wsparcia akcji. Zebraną  sumę w  kwocie 1000 zł wpłacona na konto Laurki w  fundacji Siepomaga. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc dziewczynce i ją wsparli.

      Arleta Danielewicz

    • Spreewald
     • WYCIECZKA DO SPREEWALD LUBBENAU – NIEMIECKIEJ WENECJI

     • Dnia 12 października pojechaliśmy do urokliwej miejscowości w Niemczech Spreewald Lűbbenau – miejsca nazywanego niemiecką Wenecją. Miasteczko Lűbbenau i rezerwat Spreewald słynie z dwóch rzeczy – ogórków, ale  też sieci malowniczych kanałów wodnych. Na kanałach Spreewaldu zamiast gondoli płynie się Kahn – łódkami sterowanymi w bardzo podobny sposób jak gondole w Wenecji.

      W tym dniu zobaczyliśmy również kompleks pałacowo – parkowy Branitz, gdzie są piramidy, pałac i park angielski oraz poznaliśmy historię niepokornego księcia Pűcklera.

       

      E. Kobylińska, K. Jakubowska, A, Adamczak

    • Oblicza Rolnika
     • OBLICZA ROLNIKA

     • Tłumy odwiedzających, pyszne jedzenie, moc atrakcji i żywe zwierzęta – to festyn OBLICZA ROLNIKA w Zespole Szkół nr 2 im. S. Staszica w Szamotułach

      Piątek, 6 października, był dla Zespołu Szkół nr 2 im. S. Staszica w Szamotułach dniem szczególnym. Szkolny dziedziniec zamienił się na jeden dzień w miejsce wypełnione wieloma atrakcjami. Organizatorzy, czyli „Rolnik” wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zaprosili mieszkańców regionu szamotulskiego na festyn „OBLICZA ROLNIKA” połączony z projektem „Smacznie i zdrowo z polską wieprzowiną”, finansowanym przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego. Zakrojone na szeroką skalę wydarzenie było przestrzenią, gdzie promowano zarówno szkołę, jak i lokalnie działające firmy oraz rzemieślników, artystów, wytwórców i wszystkich tych, którzy mają do pokazania coś oryginalnego, niepowtarzalnego, co tworzy specyfikę krainy w dolinie Samy.

      Na uczestników czekała moc atrakcji, o których przy powitaniu powiedzieli gospodarze, czyli dyrektor szkoły Arkadiusz Majer oraz Prezes WIR Piotr Walkowski.  W ramach realizacji projektu promującego polską wieprzowinę na stoiskach gastronomicznych, które przygotowali uczniowie szkoły oraz nauczyciele, skosztować można było całą gamę pyszności. Były zupy, spaghetti, grillowana karkówka, kaszanka i szaszłyki, czy kiełbasy pieczone na ognisku. Amatorów kulinarnych wrażeń przyciągnęły również stoiska, gdzie swoje potrawy prezentowali uczestnicy konkursu kulinarnego na potrawę z mięsa wieprzowego. Biorące w nim udział koła gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski oraz ekipa gospodarzy imprezy - uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych stanęły w szranki ze swoimi popisowymi daniami – polędwiczką z sosie kurkowym, schabem z owocami, żeberkami w miodzie, hamburgerami i gulaszem. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, by wskazać tę jedną, najlepszą potrawę, dlatego laur zwycięzcy trafił ex aequo do wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe, ekskluzywne zestawy noży i gadżetów kuchennych, zadowoliły wszystkich nagrodzonych. Publiczność miała również okazję, by podejrzeć tajniki mistrzów kuchni podczas pokazu kulinarnego na żywo, przygotowanego przez Mirelę Bilecką i Krzysztofa Nowaczyka, właścicieli cateringu Pyrkowa z Gaju Małego. Mięsne kulki z miętą czy domowe wędliny przyciągnęły uwagę tych, dla których jakość w kuchni i zdrowie idą w parze. Na amatorów słodkości czekały bogato zastawione stoiska szkolnej cukierni, a aromatyczną kawę parzyli szamotulscy bariści z Zao Coffee.

      Oprócz kulinarnych doznań niebywałą atrakcją było Małe Zoo, przygotowane we współpracy z Ranczo Kacperkowo. Miłośnicy zwierząt mogli spotkać w zagrodzie kozy, owce, drób oraz krowę miniaturkę, która wdzięcznie pozowała do zdjęć. Na licznych stoiskach zaproszonych instytucji i firm można było zasięgnąć informacji i zdobyć nagrody w zabawnych konkursach. Można było spróbować swoich sił w hafcie szamotulskim pod czujnym okiem „Wyszywoczek” z SZOK. Uczniowie mieli również bezpośredni kontakt z wykładowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy prezentowali szeroki wachlarz kierunków studiów. Sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska szkolne, gdzie swoje kierunki prezentowali uczniowie technikum. Były pokazy florystyczne, konkursy i zabawy. Lokalni rękodzielnicy i rzemieślnicy zapraszali do swoich stoisk na jarmarku, gdzie można było nabyć niemal wszystko – od serów, przez lawendę i owoce, po koszyki, torebki i zabawki. Miłośnicy zieleni mogli zdobyć ciekawe okazy roślin na Zielonym Targu zorganizowanym we współpracy z Fundacją Varietae.

      Wiele działo się także na scenie, gdzie zaprezentowała się najpierw uczennica Rolnika – Sandra Radomska, a tuż po niej w lekko jazzującym repertuarze czarujący Sebastian Pertek – pierwsza z gwiazd festynu. Koncertem składającym się z autorskich wersji standardów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej w wykonaniu duetu Robert Wojciechowski – Marcin Kaczmarek zakończyliśmy pełen wrażeń wieczór.

    • Nowe ZOO w Poznaniu
     • POZNAJEMY MIESZKAŃCÓW NOWEGO ZOO W POZNANIU

     • W wtorek 19.09.23 uczniowie klasy IV Liceum Ogólnokształcącego  wybrali się na wycieczkę do Nowego Zoo w  Poznaniu. To drugi pod względem wielkości ogród zoologiczny w Polsce, założony w 1974 roku na tzw. Białej Górze w okolicy Malty. Ten rozległy obszar usytuowany  jest na pagórkowatym terenie leśnym. Nowe Zoo słynie z kolekcji  ptaków drapieżnych oraz sów. Na terenie ogrodu  stworzono azyl dla słoni – Ninio  Kingi i Kizi. Od kilku lat ogród to także miejsce życia brunatnych niedźwiedzi. Spacer po zoo zajmuje co najmniej dwie - trzy  godziny. Jego mieszkańcami są między innymi ssaki parzysto i nieparzystokopytne, gryzonie, flamingi. Zachęcamy do wizyty w tym pięknym miejscu.

      A. Danielewicz, R. Bednarczyk

    • Agro Show Bednary
     • AGRO- SHOW BEDNARY

     • W dniu 22.09.2023 r. uczniowie nasze szkoły z klas I, II, III, oraz IV Technikum Rolniczego wzięli udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro - Show w Bednarach. Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Młodzież miała okazję zapoznać się z prezentacją najnowszych i najnowocześniejszych maszyn rolniczych z działu produkcji roślinnej i zwierzęcej.

      Wśród wystawców swoją ofertę przedstawiali również producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion oraz firmy z sektora finansowego. Uczniowie mieli możliwość skonsultować się i wziąć udział w licznych prelekcjach prowadzonych przez specjalistów.

      Jest to wspaniała lekcja plenerowa , oznaczona jako największa wystawa rolnicza w Europie.

      Już w piątek na festynie w Zespole Szkół nr 2 będzie będą przedstawiciele Ranczo Kacperkowo

       

      Katarzyna Zielewicz

      Aleksandra Sadek

      Arleta Danielewicz

      Ewa Krysztofiak

      Piotr Sołtysiak

    • Polagra 2023
     • POLAGRA 2023

     • W środę, 27 września 2023 r.  42 uczniów z klas o profilach: Technik Technologii Żywności i  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięło udział w Międzynarodowych Targach  POLAGRA FoodTech i HoReCa w Poznaniu. Opiekunami wycieczki były:p. J.Zawieja, p.M. Rosada oraz p.M.Hoffmann-Nowak.

      Celem wyjazdu było uczestnictwo w największej w kraju imprezie poświęconej żywności: Polagra Food , FoodTech i HoReCa (hotelarstwo-restauracja-catering), na której znaleźć można było dosłownie wszystko dotyczące branży spożywczej - od maszyn do przetwórstwa i opakowań przez urządzenia wykorzystywane w gastronomii po najlepsze, regionalne jedzenie.

      Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dla producentów żywności, właścicieli restauracji, hoteli, szefów kuchni, dystrybutorów sprzętu gastronomicznego i firm cateringowych. Jest to także wspaniała okazja dla uczniów techników tych branży do zapoznania się z nowinkami technicznymi dotyczącymi wyposażenia, opakowań i marketingu.

      Młodzież mogła również zapoznać się z ofertą producentów chlebów, ciast, serów, miodów, powideł i innych przetworów.

      Targom towarzyszył Festiwal kawy na którym  zaprezentowały się zarówno polskie, jak i zagraniczne palarnie ( w tym szamotulska palarnia Zao Coffee) oraz producenci kawy z segmentu speciality. Nie zabrakło też słodkości z lokalnych kawiarni, lodów, czekolady i dobrego designu.


      Podczas realizacji materiału teoretycznego na lekcjach będzie okazja wielokrotnie odwoływać się do poczynionych podczas targów obserwacji.

      J.Zawieja

      Fot. M.Rosada, J.Zawieja

    • 84. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
     • 84. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

     • Osiemdziesiąt cztery lata temu, 27 września 1939 roku została powołana Służba Zwycięstwu Polski. W listopadzie tego samego roku została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku – w Armię Krajową. W środę, 27 września przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu członkowie szamotulskiego koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej brali udział w uroczystościach upamiętniających tę rocznicę. Organizatorami tegorocznych obchodów byli Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

      Początkiem tegorocznych uroczystości upamiętniających Polskie Państwo Podziemne w czasie II wojny światowej była msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Po niej poczty sztandarowe i delegacje przeszły w stronę zbiegu ul. Wieniawskiego i alei Niepodległości, przed pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Na miejscu zgromadziło się wiele osób na czele z zasłużonymi kombatantami z AK i innych organizacji walczących w podziemiu podczas II wojny światowej. Niestety, wśród nich nie było już płk. lek. med. Jana Górskiego. Część oficjalna rozpoczęła się podniesieniem flagi i odegraniem hymnu. Następnie do zgromadzonych gości przemówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz pełnomocnik wojewody do spraw współpracy ze środowiskami kombatanckim Teresa Masłowska. Po modlitwie za poległych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych, odczytany został Apel Pamięci. Salwą honorową został oddany hołd wszystkim bohaterom polskiego podziemia. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem przedstawiciele polskiego parlamentu, władz regionalnych i lokalnych, politycy oraz delegacje różnych środowisk i stowarzyszeń złożyli wieńce i kwiaty. Muzeum – Zamek Górków i Szamotulskie koło WSPAK reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, wiceprezesi koła – Justyna Nazim i Jakub Szarata oraz członek zarządu koła Michał Hancyk wraz z opiekunem koła – Piotrem Gotowym.

      W tym roku podczas uroczystości z okazji 84 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego wspominaliśmy postać płk Jana Górskiego. W 2022 roku podczas tych samych uroczystości młodzież szamotulskiego koła WSPAK miała okazję się z nim spotkać. Niestety kilka dni później odszedł na wieczną wartę. Płk lek. med. Jan Górski pseud. „Rzędzian” urodził się 15 kwietnia 1922 r. w Jagninie w powiecie opatowskim. Wychowywał się w rodzinie o wartościach patriotycznych, którym był wierny od wczesnej młodości. Po zdaniu matury na tajnych kompletach i zaprzysiężeniu w 1942 r. do Związku Walki Zbrojnej był łącznikiem między szefem referatu II, a komendą Obwodu Opatów. Następnie został skierowany do Podobwodu Ćmielów, a później do oddziału Barwy Białe w Obwodzie Opatów. Etap partyzanckiej walki zakończył jako dowódca jednego z plutonów V Kompanii 2 Pułku Piechoty Legionów. Po wojnie przystąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wielokrotnie był więziony przez Urząd Bezpieczeństwa. Dążenia Pułkownika Górskiego do ukończenia studiów medycznych i pracy w wymarzonym zawodzie przerwało w 1949 r. ponowne aresztowanie. Zarzutem była działalność w Armii Krajowej i współpraca z Niemcami, wyrokiem – kara śmierci, zamieniona później na dożywocie. W 1957 r. Pułkownik Górski odzyskuje wolność. Po wyjściu z więzienia dokończył studia medyczne i podjął pracę zawodową. Kontynuując patriotyczne zobowiązanie współtworzył struktury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez 9 lat był Prezesem środowiska „Jodła”, a następnie wieloletnim Prezesem Zarządu Okręgu Wielkopolska. Zainicjował również budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Pułkownik Jan Górski był znany z niezmiennej pogody ducha, serdeczności i życzliwości oraz wiary w młode pokolenie. Był również jednym z bohaterów zrealizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego filmu „Obowiązek pamiętania”. Tegoroczne uroczystości poświęcone obchodom rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zostały w całości dedykowane pamięci Pułkownika Górskiego.

      Płk Jan Górski kilkukrotnie miał okazję spotykać się z młodzieżą szamotulskiego koła WSPAK. Był gościem uroczystości i konferencji, które odbywały się w Muzeum – Zamek Górków. W kolejnych latach młodzi ludzie mieli okazję spotykać się z pułkownikiem, czy to na spotkaniach opłatkowych w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, czy podczas obchodów upamiętniających powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. 18 grudnia 2017 r. przedstawiciele środowiska Jodła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska uroczyście przekazali swój sztandar młodzieży szamotulskiego koła WSPAK. Wśród przekazujących był płk Jan Górski. Cześć Jego Pamięci!

       

      Piotr Gotowy – opiekun szamotulskiego koła WSPAK

    • ANTYGONA SOFOKLESA
     • ANTYGONA SOFOKLESA

     • W minioną środę, 20 września br., uczniowie klas  1B, 2O i 2KR mieli okazję obejrzeć realizację teatralną dramatu Sofoklesa „Antygona” w reżyserii Jarosława Szweca. Klasyczna wersja greckiej tragedii wystawiona została w Auli Artis Collegium da Vinci.  Młodzież mogła podziwiać sceniczną grę aktorów z Krakowa (znanych również ze szklanego ekranu):  Katarzyny Galicy, Anny Warchoł, Pawła Tyszkiewicza, Wojciecha Michno, Karola Zapały i Zbigniewa Samogranickiego. Spektakl uwypuklił ponadczasowość problematyki antycznego utworu: uniwersalne wartości,  konflikty międzyludzkie oraz tragizm ludzkiego losu.

      Klaudia Tomaszak-Ślipka

      Renata Bednarczyk

      Arleta Danielewicz

      Katarzyna Zielewicz

      Aleksandra Sadek

    • Raport Pileckiego
     • RAPORT PILECKIEGO

     • W środę 20 września uczniowie klas 3 Br, 4HB, 4G, 4KR, 5 GRp i KTp wybrali się do kina "Halszka" na film p.t. "Raport Pileckiego". To prawie dwugodzinna historia wielkiego bohatera drugiej wojny światowej - rotmistrza Witolda Pileckiego, który po zakończeniu działań zbrojnych próbował przeciwstawiać się narzuconej Polsce sowieckiej dominacji.

      Żołnierz AK, rotmistrz Witold Pilecki z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tam organizuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Następnie bierze udział w Powstaniu Warszawskim oraz walczy w II Korpusie Polskim generała Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, bestialsko przesłuchiwany i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, Oświęcim to była igraszka”. Skazano go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok na rotmistrzu Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie.

      Anna Kustoń, Piotr Gotowy.

       

    • Akcja menstruacja
     • AKCJA MENSTRUACJA

     • Miło nam poinformować, iż nasza szkoła po raz kolejny zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu ,,Akcja menstruacja w Twojej szkole”.

      Inicjatorkami tego projektu są: Aleksandra Perz i Weronika Tomczak z klasy 5KTp

      Celem programu jest poprawienie komfortu życia dziewcząt, zmniejszenie skali ubóstwa menstruacyjnego wśród osób uczących się oraz przełamanie barier edukacyjnych związanych z menstruacją.

      Nasza placówka została zaopatrzona w środki higieniczne (różnego rodzaju podpaski), które znajdują się już w damskich toaletach i są oznakowane plakatem informacyjnym. Prosimy o rozsądne korzystanie z produktów.

      W czytelni znaleźć można również informatory i poradniki nawiązujące do tej tematyki.

      Żywimy nadzieję, że udział w programie poprawi komfort uczenia się w naszej szkole oraz wpłynie pozytywnie na samopoczucie naszych uczennic.

       

      J.Zawieja

    • Wycieczka do Kołobrzegu
     • WYCIECZKA DO KOŁOBRZEGU

     • W ramach powakacyjnej integracji klas o profilu gastronomicznym( 2GT,2G, 4G),  14 września odbyła się wycieczka do malowniczej, uzdrowiskowej miejscowości -Kołobrzegu. Uczniowie wybrali się na nią wraz z opiekunami: p. Joanną Zawieją, p. Małgorzatą Rosadą i p. Beatą Budzińską.

      Poranne, ciepłe promienie słońca zachęciły nas  do dopołudniowego, leniwego plażowania i relaksu. Następnie korzystając z uroków pogody, przespacerowaliśmy się ulicą Ratuszową na kołobrzeską Starówkę, gdzie mogliśmy podziwiać zabytkowy XIX-wieczny ratusz , zaprojektowany na wzór neogotyckich budowli. Po przerwie obiadowej skierowaliśmy się na przyportowy deptak, gdzie można było zakupić słodki deser, lub drobną pamiątkę.

      Pomimo zmęczenia intensywnie spędzonym dniem, wycieczka pozwoliła nam się lepiej poznać i  miło spędzić czas.

      J.Zawieja

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie