• 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
     • 78 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

     • Podobnie jak w poprzednich latach Szamotulanki i Szamotulanie upamiętnili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku w uroczystościach wzięli udział członkowie stowarzyszenia „Młode Szamotuły”, druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szamotułach, przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz młodzi członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – koło w Szamotułach. Wśród obecnych byli uczniowie naszej szkoły a zarazem wiceprezesi szamotulskiego koła WSPAK - Justyna Nazim i Jakub Szarata.

      1 sierpnia, dokładnie o godz. W, czyli 17.00, kiedy to 78 lat temu wybuchło powstanie w Warszawie, zebrani przy Głazie Pamięci uczcili minutą ciszy pamięć o powstańcach. W tym roku w szamotulskich uroczystościach nie wziął udziału uczestnik Powstania Warszawskiego ks. kanonik porucznik Bogdan Kończak odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Mieszkający w Szamotułach powstaniec warszawski udał się na uroczystości do stolicy. Kolejnym punktem upamiętnienia zrywu powstańczego z 1944 r. było przypomnienie przyczyn i momentu wybuchu powstania. Te ważne fakty przedstawił prowadzący tegoroczne uroczystości w Szamotułach Kamil Malinowski. Następnie głos zabrała regionalistka dr Agnieszka Krygier – Łączkowska. Przypomniała kilku powstańców 1944 roku związanych z Szamotułami np. ks. kan. Henryka Szklarka - Trzcielskiego, dr Leona Michalskiego, ks. Albina Jakubczaka, Michała Karwackiego, Lidię Owsiany i kilku innych żołnierzy i cywili, którzy wzięli udział w walkach powstańczych. Jednak najszerzej została przedstawiona postać majora Włodzimierza Kmicikiewicza. Tablica upamiętniająca tego powstańca znajduje się na grobie żony spoczywającej na szamotulskim cmentarzu. Następnie prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szamotułach Sławomir Hazak wspomniał, że uczestniczka powstania Lidia Owsiany była córką prezesa szamotulskich Sokołów w okresie międzywojennym Stanisława Owsianego. Na zakończenie oficjalnych przemówień przybliżona została bardzo ważna postać dla Powstania Warszawskiego – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął podczas walk 4 sierpnia 1944 r.

      Po przemówieniach oddano hołd powstańcom sztandarami a zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Głazem Pamięci obok Bazyliki. Następnie zapalone zostały znicze na grobach uczestników Powstania Warszawskiego, którzy zostali pochowani na szamotulskiej nekropolii.

      Piotr Gotowy – opiekun szamotulskiego koła WSPAK

    • Adam Florczyk
     • WSPOMNIENIE ADAMA FLORCZYKA

     • „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

      Tak, jakbyś  nie chciał,  swym odejściem smucić... 

      Tak, jakbyś wierzył w godzinę rozstania, 

      że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. ”

      Ks. Jan Twardowski

      Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi śp. Adama Florczyka. Pan  Adam  urodził  się  w  1949 r. w  Uścikowcu   koło  Obornik. W Obornikach ukończył Szkołę Podstawową a następnie Liceum Ogólnokształcące. W 1972 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Po ukończeniu studiów przez  dwa  lata  pracował  w Centrali  Nasiennej w Obornikach a  od  1974r.w  Rolniczym  Kombinacie  Spółdzielczym w Szczuczynie na stanowisku kierownika zakładu rolnego. Już w trakcie pracy w Kombinacie współpracował z naszą Szkołą. W 1991 r. został nauczycielem przedmiotów zawodowych. Nieustannie doskonalił swój warsztat pracy, podnosił kwalifikacje — ukończył Studia Podyplomowe w zakresie technologii żywności oraz marketingu rolno-spożywczego czego efektem były doskonałe wyniki Jego wychowanków. Przez ponad 20 lat kariery nauczycielskiej pełnił funkcje wychowawcy klasy a od 2007 r. do czasu przejścia na emeryturę kierownika szkolenia praktycznego. Dobry kolega, świetny wychowawca, doskonały nauczyciel — taki, niestety, już BYŁ. Szanował i cenił innych - wydobywał z nich to, co najlepsze. W piękny i szlachetny sposób zawsze pozostawał sobą. W pracy  pedagogicznej   łączył  ciepło  i  wyrozumiałość  z  dyscypliną  i wysokimi wymaganiami, a wszystko to, bez cienia nachalnego dydaktyzmu. Nic więc dziwnego, ze zapamiętamy Go jako człowieka mądrego, życzliwego i pełnego zapału. Zawsze uśmiechnięty pozostanie w sercach tych, którzy mieli okazję Go spotkać.

    • Zakończenie szkoły policealnej
     • ZAKOŃCZENIE NAUKI W SZKOLE POLICEALNEJ

     • 24 czerwca zakończyli naukę słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie opiekunka środowiskowa. W piękne, piątkowe popołudnie świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 23 słuchaczy, którzy przez dwa semestry z godną podziwu odpowiedzialnością łączyli szkolne obowiązki z życiem zawodowym i prywatnym.

      Duże zaangażowanie a także pracowitość absolwentów znalazły odzwierciedlenie w wysokich ocenach, które znalazły się na świadectwach wręczanych przez dyrektora Zygmunta Sługockiego oraz opiekuna semestru Ewę Peraj.

      Jesteśmy pewni, że również wyniki egzaminu zawodowego, który odbył się w dniach 13 -15 czerwca, będą satysfakcjonujące dla naszych słuchaczy, czego serdecznie życzymy.

      Ewa Peraj

    • Wakacje
     • WAKACYJNE ŻYCZENIA

     • Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji z niesamowitymi podróżami i inspirującymi spotkaniami. Słonecznego, miłego i bezpiecznego wypoczynku życzy

                                                                                      Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach

    • Zakończenie roku szkolnego
     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Zaczęło się od udziału we Mszy Świętej, która odbyła się w Bazylice Mniejszej. Po nabożeństwie uczniowie i nauczyciele udali się na apel do szkolnej sali gimnastycznej, który rozpoczął się dokładnie o godz. 9:00. Po krótkiej części artystycznej zostały wręczone najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody branżowe. Podczas uroczystości władze organu prowadzącego naszą szkołę reprezentował członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Andrzej Grzeszczyk. Złotym medalem Stanisława Staszica zostali również nauczyciele. Na zakończenie apelu Dyrektor Zygmunt Sługocki życzył wszystkim wspaniałych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły na początku września. Następnie uczniowie udali się do sal na spotkania z wychowawcami klas podczas których zostały wręczone świadectwa.

    • Logo szkoły
     • UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • Program zakończenia roku szkolnego:

      8:00 - Msza Święta w Bazylice Mniejszej

      9:00 - Apel na sali gimnastycznej dla wszystkich klas

      Po apelu spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

    • Szkolenie u mistrzów sushi
     • SZKOLENIE U MISTRZÓW SUSHI

     • Kuchnia japońska odkrywa piękne barwy, wyszukane smaki oraz kulturę serwowania potraw.

      We wtorek 14 czerwca 2022 r. odbyło się szkolenie dla uczniów klasy III Technikum Technologii Żywności w Master Sushi Bar w Szamotułach.

      Właściciel restauracji Pan Karol Maciałek oraz Pan Bartosz Malinowski odkryli przed uczniami tajniki sztuki kulinarnej. Na początku uczestnicy szkolenia mieli możliwość przejrzenia menu różnych firm i restauracji specjalizujących się w podawaniu sushi.

      Mistrzowie z wielką pasją przekazali młodzieży informacje dotyczące historii, o sposobach konserwowania żywności oraz rodzajach składników wykorzystywanych w kuchni japońskiej.

      Uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze sposobem przygotowania hosomaków, futomaków oraz krewetek w tempurze.

      Cudownym zwieńczeniem profesjonalnego szkolenia była degustacja przygotowanych przez uczniów wspaniałych dań.

      Katarzyna Zielewicz

    • Ogród botaniczny
     • "ZAWSZE ZNAJDĄ SIĘ KWIATY DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ JE ZOBACZYĆ" - Henri Matisse (francuski malarz)

     • Wiosną ogrody wyglądają najpiękniej, rozkwitające kwiaty ciesząc oczy feerią barw na tle soczystej zieleni.

      Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najczęściej odwiedzanych parków zarówno przez jego mieszkańców, jak i grupy młodzieży szkolnej z całego województwa. Bowiem dostarcza on nie tylko wspaniałych wrażeń, ale pełni rolę edukacyjną. Dzięki udokumentowanym zbiorom roślinnym, na terenie ogrodu prowadzona jest dydaktyka uniwersytecka. Pod koniec czerwca uczniowie klasy I K/R oraz II TAK z Zespołu Szkół Nr 2  im Stanisława Staszica w Szamotułach zwiedzali to piękne, wyjątkowe miejsce. Swoją wędrówkę rozpoczynając od największej atrakcji alpinarium.

      Alpinarium zajmuje powierzchnię około 6000 m2. Roślinność alpinarium liczy około 1700 taksonów. Większość roślin pochodzi z naturalnych stanowisk, takich gór jak rodzime Karpaty, ale także odległe Alpy, Himalaje, góry Półkuli Południowej - Nowej Zelandii, Afryki i Ameryki.

      Kolejnym etapem naszej wędrówki po ogrodzie był dział roślin ozdobnych, usytuowanych na licznych rabatach z fontannami. Elementem tego działu jest także różanka, czyli rabata obsadzona prawie 3 tys. krzewów róż w 29 odmianach uprawnych. Powstała ona w latach 70. minionego wieku. Wśród róż znajdują się wielkokwiatowe - ‘Fryderyk Chopin’ i ‘Peace’, parkowe - ‘William Shakespeare’ i ‘Winchester Cathedral’, wielokwiatowe (rabatowe) - ‘Super Trouper’, ‘Kristall’ i ‘Marselisborg’ oraz okrywowe - ‘Gartnerfreude’, ‘SnowBallet’, czy ‘Scarlet Meidiland’. Elementem działu roślin ozdobnych jest także pokaźna kolekcja liliowców i piwonii.

      Warto też wspomnieć o dumie ogrodu należącego do działu dendrologii – narodowej  kolekcji irg. Skompletowane zostały tam okazy różnorodne pod względem wysokości, koloru owoców, wyglądu kwiatów i liści. Rozmaite gatunki krzewów, drzew iglastych, liściastych to także charakterystyczny i trwały element Ogrodu. Zgromadzone gatunki są starannie dobrane pod względem kształtu koron od  kulistych, piramidalnych po przewieszające się.

      Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje ta część ogrodu, która jest ostoją dla wielu gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wymarciem. Z polskich endemitów można tutaj zobaczyć, m.in. przytulię krakowską (Galium cracoviense), mniszka pienińskiego (Taraxacum pienninicum), a z roślin uznanych za wymarłe na terytorium naszego kraju - przetacznika stokrotkowego (Veronica bellidioides). Czy rośliny typowe dla środowisk wilgotnych i mokrych, jak wielosił błękitny (Polemonium caeruleum), wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris).

      Na terenie ogrodu znajdują się również takie działy jak: „Ekologiczny”, „Geografii roślin”, „Roślin wodnych i bagiennych”, „Systematyki roślin”.

      Spacer po poznańskim ogrodzie botanicznym to ogromna dawka optymizmu, czaru i oczywiście wiedzy. Niech ta wycieczka będzie zachętą do częstszego odwiedzania tego wyjątkowego miejsca, poznawania roślinności. Ale także miejscem relaksu, szczególnie na ten wakacyjny czas. Tekst i zdjęcia: Ewa Krysztofiak

       

      W wycieczce uczestniczyła: klasa I Technikum Architektury Krajobrazu, klasa I Technikum Rolniczego, klasa II Technikum Architektury Krajobrazu

      Opiekunowie: Anna Kaczmarek, Zdzisław Kostrzyński, Ewa Krysztofiak

    • Bloomsday
     • DZIEŃ BLOOMA, CZYLI ŚWIĘTO BOHATERA POWIEŚCI JAMESA JOYCE'A

     • Dziś przypada Bloomsday- coroczne święto irlandzkiego pisarza -  Jamesa Joyce’a i jego najsłynniejszych powieści .Główne obchody odbywają się w Dublinie- miejscu, w którym  akcja najsławniejszej powieści Joyce’a – „Ulisses”- rozgrywała się 16 czerwca 1904 roku.  Tego dnia mają miejsce sympozja akademickie, czytanie Ulissesa oraz wędrówki po pubach. Uczestnicy ubierają się w kostiumy z początku XX wieku i przechadzają się ulicami Dublina, którymi chodził bohater powieści.

      Nazwa Bloomsday  pochodzi od nazwiska głównego bohatera powieści – Leopolda Blooma, a  16 czerwca był dniem, w którym Joyce po raz pierwszy umówił się na randkę ze swoją przyszłą żoną Norą .

      W tym roku Bloomsday ma wyjątkowy charakter, ponieważ to właśnie w 2022r mija sto lat od wydania modernistycznego dzieła „Ulisses”. 100- lecie wydania książki było również celebrowane w Polsce- 14 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie , gdzie odbyło się spotkanie poświęcone nowemu polskiemu tłumaczeniu Ulissesa autorstwa Macieja Świerkockiego.

       W ramach  współpracy z Ambasadą Irlandii w Polsce, nasza szkoła otrzymała egzemplarze powieści Joyce’a- „Ulisses” oraz „Dublińczycy”, które mogliśmy przeczytać i przeanalizować w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dzięki zbiorowi piętnastu opowiadań opublikowanych po raz pierwszy w 1914r,  zapoznaliśmy się  z realistycznymi  scenkami z życia zwyczajnych ludzi, mieszkańców Dublina-  uczniów, panien sklepowych, drobnomieszczańskich matron, kancelistów, urzędników – z pozoru prowadzących zwykłe życie. A jednak poddane wnikliwej lekturze, odkrywali drugie dno, skrzętnie ukryte pod warstwą na pozór przeźroczystego języka.

       

      Martyna Kustoń.

    • Konkurs fotograficzny
     • WIOSNA Z MOJEGO OKNA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

     • W związku obchodzonym w dniu 22 kwietnia Dniem  Ziemi ogłoszono konkurs  fotograficzny  pt. „Wiosna z mojego okna „.  Kwiecień i maj  to jedne z najpiękniejszych miesięcy w roku. Przyroda budzi się do życia-zieleń ma wtedy soczysty kolor, kwitną kasztany i jabłonie. Słońce i piękno budzącej się przyrody dodaje nam energii.

        W odpowiedzi na konkurs otrzymaliśmy wiele pięknych zdjęć. Miejsce pierwsze zajęła  Marlena Nitsche z klasy II Technikum Architektury Krajobrazu, II miejsce Natalia Wożniak z klasy I KR a trzecie  Marta Kaczmarek z klasy III KTp.

       

                                                                        Katarzyna Jakubowska, Arleta Danielewicz

    • Dzień dziecka w Szczuczynie
     • DZIEŃ DZIECKA W SZCZUCZYNIE

     • W  sobotę 11 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w festynie pod hasłem Wszystkie dzieci nasze są - organizowanym przez Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach. Celem  przedsięwzięcia była integracja osób niepełnosprawnych i sprawnych. Wolontariusze – uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Architektury Krajobrazu, Liceum Ogólnokształcącego  oraz klasy  I Technikum Rolniczego czuwali nad sprawnym przebiegiem gier i zabaw rekreacyjnych oraz zajmowali się obsługą kawiarenki. Nie był to jednak dla nich tylko czas pracy lecz także odpoczynku dzięki różnym atrakcjom, które pojawiły się na festynie. Myślę, że to było fajne, słoneczne popołudnie, które będą miło wspominać.

      Arleta  Danielewicz

    • UMP Poznań
     • UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

     • 10 czerwca uczniowie klasy 1 GO zawitali na kolejnej odsłonie Uniwersytetu Młodych Przyrodników. Zajęcia w formie warsztatowej odbywały się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Młodzież z naszego technikum miała okazję wziąć udział w zajęciach dotyczących sztuki negocjacji, filozofii oraz celów zrównoważonego rozwoju. Po przerwie obiadowej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach na temat: „Dlaczego warto być aktywnym?”, „Czekoladowe inspiracje” oraz „Co to jest produkt agroturystyczny? Produkty gospodarstw agroturystycznych na świecie”. Na Uniwersytecie Przyrodniczym spotkamy się w przyszłym roku szkolnym.

      Renata Bednarczyk

      Piotr Gotowy

    • Wycieczka do Trójmiasta
     • UCZNIOWIE TECHNIKUM W TRÓJMIEŚCIE

     • W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę” uczniowie klas I KR, II G i II K uczestniczyli w dniach 25-27.05 2022 w wycieczce do Trójmiasta.

      W pierwszym dniu naszego pobytu na Wybrzeżu zwiedziliśmy Gdańsk. Pani przewodnik oprowadziła nas po Głównym Mieście pokazując najważniejsze jego punkty. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru nabrzeżem Motławy. Po drodze mijaliśmy spichlerze, kamienice, statki. Zatrzymaliśmy się przy Żurawiu by wysłuchać jego historii. Jednak większą atrakcją dla chłopców była kładka obrotowa, która akurat w tym czasie uruchomiła się aby przepuścić płynący statek wycieczkowy.

      Następnie udaliśmy się na Długi Targ, aby podziwiać pięknie odnowione kamienice, odpocząć na schodach Dworu Artusa, zamoczyć ręce w wodzie Fontanny Neptuna. W Bazylice Mariackiej obejrzeliśmy słynny zegar astronomiczny, odwiedziliśmy miejsce pochówku Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

      Na trasie naszej wędrówki nie mogło zabraknąć Bramy Zielonej i Złotej, a także ulicy Mariackiej.

      Po zapoznaniu się z najstarszą częścią miasta pojechaliśmy na Pole Bitwy na Westerplatte.

      Duże wrażenie zrobiła na nas opowieść o walkach jakie toczyły się w tym miejscu w pierwszych godzinach i dniach II Wojny Światowej.

      Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w zespole pocystersko-katedralnym w Gdańsku - Oliwie. Najpierw wysłuchaliśmy niesamowicie brzmiącego w tym miejscu koncertu organowego a następnie zwiedziliśmy kościół i przylegający do niego park. Okazy w nim rosnące a także samo założenie parkowe wzbudziło duże zainteresowanie uczniów klas technikum architektury krajobrazu.

      Przedsmak wakacji poczuliśmy na molo i plaży w Sopocie, a z najnowszą historią Polski spotkaliśmy się na terenie Stoczni Gdańskiej.  Mieliśmy okazję zapoznać się z  działalnością Europejskiego Centrum Solidarności oraz podziwiać panoramę stoczni i powstającego Nowego Miasta z tarasu widokowego. Skorzystaliśmy również z możliwości zwiedzenia stoczniowych hal produkcyjnych.

      Wycieczkę  zakończyliśmy w Gdyni. Podziwialiśmy charakterystyczny dla modernizmu układ urbanistyczny miasta, funkcjonalne domy i ulice. Odpoczywając na Skwerze Kościuszki obserwowaliśmy płynące jachty i statki. Sami nie odbyliśmy rejsu ale zwiedziliśmy pierwszy statek szkoleniowy przeznaczony dla uczniów szkół morskich ,,Dar Pomorza”.

      I tak czas wycieczki dobiegł końca. Wróciliśmy do domu z gotowym planem następnego wyjazdu.

      Anna Kaczmarek

      Małgorzata Hoffmann- Nowak

      Katarzyna Jakubowska

    • Wirtualny Teatr Historii
     • WIRTUALNY TEATR HISTORII „NIEPODLEGŁA”

     • 6 czerwca, nasza młodzież z klas I i II liceum, miała okazję zwiedzić wystawę multimedialną ukazującą historię pierwszych lat II Rzeczpospolitej. Podczas zwiedzania tej ekspozycji można było poznać artefakty ojców niepodległości i pamiątki po Legionach Polskich w formie hologramów. Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudził film, który mogliśmy zobaczyć w wirtualnej rzeczywistości. Była to komedia muzyczna o Aleksandrze Żabczyńskim p.t. „Nie kochać w taką noc”. Całość wystawy zamknęła fotobudka, która uwieczniła wiele naszych zdjęć, które zostały wysłane na nasze adresy mailowe.

      Anna Kustoń

      Piotr Gotowy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3
    64-500 Szamotuły
    Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
    piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie