• Dyr. Z. Sługocki
     • ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK SZKOLNY

     • W środę, 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Ze względu na sytuację epidemiczną uczniowie poszczególnych klas mogli się spotkać z dyrekcją i nauczycielami w trzech odsłonach. O godz. 9.00 w pierwszej z nich uczestniczyli pierwszoklasiści  rozpoczynający naukę w naszej szkole oraz klasy drugie liceum i szkoły branżowej. O godz. 10.00 w apelu uczestniczyli uczniowie klas trzecich technikum oraz  III LO po szkole podstawowej. Pozostali uczniowie tj. klasy drugie technikum i maturzyści oficjalnie zainaugurowali rok szkolny o godzinie 11.00. Podczas wszystkich odsłon tych spotkań dyr. Z. Sługocki w imieniu Starosty Powiatu Szamotulskiego Beaty Hanyżak wręczył stypendia dla najlepszych uczniów szkoły branżowej, liceum i technikum. Następnie wszyscy zebrani mieli okazję uczestniczyć w części quizowo – artystycznej przygotowanej przez klasę 3G i 3GT. Na zakończenie uczniowie ze wszystkich klas udali się na spotkania z wychowawcami.

    • rocznica wybuchu II wojny światowej
     • 82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

     • Tradycją w Szamotułach stało się upamiętnianie kolejnej rocznicy wybuchu największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikami ofiar i tablicami pamięci bohaterów.

      W imieniu władz gminnych kwiaty składał Karol Hartwich - Sekretarz Miasta i Gminy Szamotuły, władze powiatowe reprezentował Andrzej Grzeszczyk - Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego.

      W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej - koło w Szamotułach oraz członkowie Szamotulskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Orzeł".

      Szamotulskie koło WSPAK reprezentowali Piotr Gotowy - opiekun koła oraz Dominik Dodolski - prezes stowarzyszenia upamiętniającego żołnierzy Armii Krajowej.

       

      Piotr Gotowy

      Foto: Maria Idziak

    • Logo szkoły
     • INFORMACJA O WYNIKACH DLA ZDAJĄCYCHI EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2021 R.

     • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10.00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

      Informacje będą dostępne dla zdających pod adresem poznan.epkz.cke.edu.pl po wprowadzeniu loginu i hasła/ kodu aktywacyjnego. Dane do logowania były i nadal wydawane są w sekretariacie szkoły.

      Świadectwa, dyplomy i suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym, zgodnie z komunikatem OKE w Poznaniu – najwcześniej 8 września 2021 r. 

    • Budynek główny szkoły
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     • Dnia 1 września 2021r. odbędzie się na rozpoczęcie roku szkolnego według następującego porządku:

       

      Apele w sali gimnastycznej.

       

      - godz. 9:00    - wszystkie klasy pierwsze (BS, LO, Technikum oraz druga BS i druga LO);

       

      - godz. 10:00 – klasy trzecie Technikum oraz trzecia LO 4 - letnie;

       

      - godz. 11:00 – klasy drugie i czwarte Technikum oraz klasa trzecia LO 3 - letnie.

       

      Zapraszamy na Mszę Św. w Bazylice o godz. 8:00.

       

       

      Szkoły dla Dorosłych:

      zapraszamy dnia 4.09 (sobota) o godz. 8:00, po apelu zajęcia do godz. 14.30.

       

    • strona www szkoły
     • PÓŁ MILIONA WYŚWIETLEŃ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

     • Z radością informujemy, że nasza strona internetowa funkcjonująca w nowej szacie graficznej od października 2019 r. ma już ponad 500 tys. wyświetleń. Serdecznie zapraszamy do przeglądania naszej witryny i zgłaszania uwag, ciekawych sugestii co do jej funkcjonowania.

    • WSPAK
     • 77 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

     • Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły upamiętniają rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku w uroczystościach wzięła udział spora grupa mieszkańców naszego powiatu. Głównymi organizatorami upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania z 1944 roku były stowarzyszenia - Szamotulskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Orzeł" oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Armii Krajowej koło w Szamotułach. Dla przypomnienia wielu członków WSPAK to uczniowie naszej szkoły. W uroczystościach wzięli udział prezes koła Dominik Dodolski, wiceprezes Natalia Peksa oraz wieloletni członek WSPAK Dawid Gąsiorowski. 1 sierpnia, dokładnie o godz. W, czyli 17.00, kiedy to 77 lat temu wybuchło powstanie w Warszawie, zebrani przy Kamieniu Pamięci uczcili minutą ciszy pamięć o powstańcach. Następnie głos zabrał uczestnik Powstania Warszawskiego ks. kanonik porucznik Bogdan Kończak odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Mieszkający w Szamotułach powstaniec warszawski bardzo wzruszająco opowiadał o swoich wojennych losach. Kolejnym punktem uroczystości było przypomnienie przyczyn i momentu wybuchu powstania. Te ważne fakty przedstawił wiceprezes SSRH "Orzeł" Kamil Malinowski. Następnie głos zabrała regionalistka dr Agnieszka Krygier - Łączkowska. Przedstawiła historię kilku powstańców 1944 roku związanych z Szamotułami np. ks. kan. Henryka Szklarka - Trzcielskiego, dr Leona Michalskiego, ks. Albina Jakubczaka i kilku innych żołnierzy i cywili, którzy wzięli udział w powstaniu. Po oficjalnych przemówieniach oddano hołd powstańcom sztandarami a delegacje samorządowe i organizacji pozarządowych złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Kamieniem Pamięci obok Bazyliki. Następnie zapalone zostały znicze na grobach Leona Michalskiego, ks. Henryka Szklarka - Trzcielskiego, ks. Albina Jakubczaka oraz na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich.

      Piotr Gotowy - opiekun szamotulskiego koła WSPAK

      Fot. Piotr Gotowy, Maria Idziak

    • Szkoła Policealna
     • ZAKOŃCZENIE NAUKI W SZKOLE POLICEALNEJ

     • 25 czerwca zakończyli naukę słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. W piękne, piątkowe popołudnie świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 20 wytrwałych, którzy przez dwa semestry z godną podziwu odpowiedzialnością łączyli szkolne obowiązki z życiem zawodowym i prywatnym.

      Duże zaangażowanie a także pracowitość absolwentów znalazły odzwierciedlenie w wysokich ocenach, które znalazły się na świadectwach wręczanych przez dyrektora Zygmunta Sługockiego oraz opiekuna semestru Ewę Peraj.

      Jesteśmy pewni, że również wyniki egzaminu zawodowego, który odbył się w dniach 11 -16 czerwca, będą satysfakcjonujące dla naszych słuchaczy, czego serdecznie życzymy.

                                                                                                            Ewa Peraj

    • Uniwersytet Młodych Przyrodników
     • DOKOŃCZENIE ZAJĘĆ UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

     • W ubiegłym roku szkolnym dwie wówczas pierwsze klasy uczestniczyły w zajęciach Uniwersytetu Młodych Przyrodników organizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Niestety wybuch pandemii koronawirusa nie pozwolił na dokończenie całego cyklu warsztatów i wykładów. Stało się to możliwe dopiero pod koniec tego roku szkolnego. Tak więc na końcu maja (jeszcze w czasie nauczania hybrydowego) uczniowie klasy II KTp i II HBp uczestniczyli w zajęciach realizowanych on-line. Młodzież uczyła się między innymi jak określić ile tlenu potrzebują ryby do życia w wodzie, jak  zmierzyć i obliczyć przepływy wody w korytach rzek, potokach i rowach. Oprócz tego uczestnicy warsztatów mogli przyjrzeć się z bliska roślinom torfotwórczym i poznać właściwości i znaczenie torfowisk i torfu.

      W programie studiów na Uniwersytecie Młodych Przyrodników poza zajęciami typowo przyrodniczymi realizowane były także warsztaty z umiejętności społecznych. Takie zajęcia odbyły się w szkole dnia 16 czerwca. Bardzo cieszymy się, że kolejna edycja UMP mogła zostać zakończona. Jestem przekonana, że ,,studenci”zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w swoim życiu. Mam też nadzieję na to, że tego typu inicjatywa będzie kontynuowana w następnym roku szkolnym i że znowu nasza szkoła zostanie zaproszona do udziału w niej.

                                                                                                      Katarzyna Jakubowska

    • Jansowo
     • INDIANA JONES - CZYLI JAK AKTYWNIE SPĘDZIĆ CZAS?

     • Jansowo to ośrodek aktywnego wypoczynku na terenie Kuślina. Przyjeżdżając do niego można spędzić czas bardzo aktywnie, nie nudząc  się. Z tego właśnie powodu wybrali się do  niego 21 czerwca  uczniowie klas - 1 G, 1 K i 2  KT p. Wybrany przez nich program  Indiana Jones  oferował  wiele atrakcji między innym i- zjazd tyrolski, strzelanie z łuku, zajęcia w terenie z mapą, tor sprawnościowy, podchody i wiele innych. Niektóre z konkurencji budziły wiele pozytywnych emocji.

      W przerwie pomiędzy konkurencjami, każdy uczestnik mógł spróbować pysznego ciasta drożdżowego z owocami a na zakończenie pobytu przygotowano ognisko z kiełbaskami.

      Zmęczenie i uśmiech dominowały na twarzach uczniów – gdy opuszczaliśmy to miejsce w godzinach popołudniowych. Mamy nadzieję , że będziecie miło wspominać ten dzień.

       

                                                               Arleta Danielewicz, Katarzyna Jakubowska, Martyna Kustoń

    • Zakończenie roku szkolnego
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • 25 czerwca, w trzech odsłonach, odbyły się apele z okazji zakończenia roku szkolnego. Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody branżowe. Na zakończenie Dyrektor Zygmunt Sługocki życzył wszystkim wspaniałych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły na początku września.

    • Szkoła Dialogu
     • NIEPRZERWANIE JESTEŚMY SZKOŁĄ DIALOGU

     • Bardzo miło nam poinformować, że kolejny raz otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Kontynuującej w programie edukacyjnym Szkoła Dialogu warszawskiej organizacji Forum Dialogu. Celem programu jest uświadomienie młodzieży szkolnej wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój naszego kraju, a tym samym odbudowywanie
      i tworzenie nowych więzi pomiędzy Polakami a społecznością żydowską na świecie. Absolwentami programu zostaliśmy w 2017 roku, zdobywając I nagrodę (w kategorii „Różnorodność działań”) za realizację projektu upamiętniającego szamotulską społeczność żydowską. Nieprzerwanie włączamy się w działania związane z dziedzictwem żydowskim
      w Szamotułach. Rok 2020, ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2, był wyjątkowo trudny, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, jednak nawet w warunkach pandemii udało nam się prowadzić działania w obszarze historii i relacji polsko-żydowskich, poruszając także tematy związane z wielokulturowością i tolerancją.

      Znów w roli przewodników

           W 2020 roku znów ruszyliśmy w miasto śladami szamotulskich Żydów i oprowadzaliśmy po Szamotułach naszych młodszych szkolnych kolegów, pokazując im miejsca i budynki związane z mieszkającą tu przed laty społecznością żydowską. Oprócz wycieczek tradycyjnych (pieszych), które realizowaliśmy na samym początku roku szkolnego, od października 2020 roku realizowaliśmy wycieczki wirtualne, w oparciu o naszą prezentację multimedialną i inne materiały powstałe w związku z projektem „Śladami szamotulskich Żydów”.

      Stała ekspozycja szkolna

             Aby upamiętnić zamieszkującą niegdyś Szamotuły społeczność żydowską i nasz udział
      w programie Szkoła Dialogu, stworzyliśmy stałą ekspozycję w gablocie na parterze budynku głównego naszej szkoły.

      Kalendarze Trzech Religii

             Dzięki współpracy z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu w różnych miejscach w budynku szkoły znów pojawiły się Kalendarze Trzech Religii, prezentujące zarówno kalendarium chrześcijańskie,
      muzułmańskie, jak i żydowskie, oparte na innych rachubach czasowych, uwzględniające najważniejsze święta religijne i nazwy poszczególnych miesięcy. Wspomniane kalendarze to niezwykła w skali kraju publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych religii oraz kultur.

      Chaim/Życie

            Nasze działania w przestrzeni dialogu, porozumienia i wrażliwości międzykulturowej, zwłaszcza zaś kształtowania relacji polsko-żydowskich, zostały zauważone i docenione przez osobę zawodowo zajmującą się historią i kulturą żydowską. Pan Andrzej Niziołek – kulturoznawca,  dziennikarz, redaktor, kurator wystaw, autor książek (m.in. Odkrywam, o Stanisławie Mrowińskim) i współautor (z A. Skworzem) Biblii dziennikarstwa - zaprosił nas do udziału w projekcie CHAIM/ŻYCIE.  Interdyscyplinarny projekt ma na celu prezentację dzieł twórców odnoszących się do kultury żydowskiej i obecności Żydów w Poznaniu i Wielkopolsce, upowszechnienie wybranych elementów samej kultury oraz historii Żydów poznańskich
      i wielkopolskich, a także przedstawienie historyków, lokalnych działaczy, organizacji, instytucji zajmujących się upamiętnieniem społeczności żydowskich w swoich miejscowościach
      w Wielkopolsce. W tym celu stworzony został specjalny portal internetowy, którego fragment poświęcony został właśnie naszej szkole i podejmowanym przez nas działaniom. Warto dodać, że projekt zrealizowany został w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
      i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci”.  Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znaleźć można informacje o naszej szkole i obszerną relację
      z realizowanych przez nas działań.

      http://chaim-zycie.pl/ludzie-i-dzialalnosc/436-szkola-dialogu-w-zespole-szkol-czyli-fundacja-forum-dialogu-w-szamotulach-2

      Warsztaty międzykulturowe

           Mając na uwadze ogromną potrzebę edukacji międzykulturowej, nasza szkoła  wciąż szuka nowych sposobów, by wykształcić młodych ludzi na otwartych na różnorodność oraz ciekawych otaczającej rzeczywistości obywateli świata. Dzięki uprzejmości AFS Polska (organizacji skupiającej wolontariuszy z całego świata) młodzież z naszej szkoły mogła wziąć udział w bezpłatnych warsztatach  online z zakresu edukacji międzykulturowej.  Dzięki zajęciom uczniowie zrozumieli, jak bardzo niebezpieczne mogą okazać się stereotypy oraz jak im nie ulegać. Poznawszy pojęcie różnorodności kulturowej, uczyli się dostrzegać różnorodność w otaczającej nas rzeczywistości i zdali sobie sprawę, że właśnie dzięki niej świat jest ciekawy i piękny.

      „Łączy nas pamięć” – udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”

                   W związku z przypadającą 19 kwietnia 2020 roku 76. rocznicą wybuchu powstania
      w getcie warszawskim (największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej,
      a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie) kolejny raz zaangażowaliśmy się w wyjątkowy projekt. W ramach akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile informowaliśmy społeczność szkolną o obchodzonej rocznicy, rozsyłając wirtualne żonkile - symbol pamięci o wydarzeniach z wiosny 1943 roku. Cieszymy się, że naszą społeczność połączyła pamięć.

       

      Holokaust znaczy Zagłada. Mechanizmy prowadzące do ludobójstwa - przestroga

      na przyszłość. Lekcje zdalne

             Przeprowadzone lekcje miały przybliżyć uczennicom i uczniom wydarzenia, które doprowadziły do przekształcenia się antysemityzmu w systemową eksterminację Żydów.
      Na zajęciach przedstawione zostały największe ośrodki zagłady Żydów oraz informacje dotyczące ofiar Holokaustu. Zajęcia miały kształtować w młodzieży przekonanie, że największą wartością jest człowiek, a obojętność wobec zła, przymykanie oczu na cierpienie innych i brak empatii mogą prowadzić do wielkich tragedii.

      Spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski

      Aby uhonorować wkład nauczycielek w proces realizacji działań upamiętniających obecność Żydów w Szamotułach, organizacja Forum Dialogu  zaprosiła szkolne koordynatorki
      na specjalne spotkanie online z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem.  10 maja br. rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie ma działalność Szkół Dialogu dla współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce i dla wymagającego zadania kultywacji pamięci o polskich Żydach. Gość opowiedział nam także o roli Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i swoich działaniach. Było to niezwykle inspirujące spotkanie w wyjątkowym gronie nauczycielek
      i nauczycieli Szkół Kontynuujących z całej Polski.

      Upamiętnienie cmentarza żydowskiego

           Przed kilkoma laty, realizując program Szkoła Dialogu, podjęliśmy starania o upamiętnienie zniszczonego w czasie drugiej wojny światowej cmentarza  żydowskiego, na którego obszarze znajduje się obecnie nasz szkolny internat. Starania te doczekały się wreszcie szczęśliwego finału.

      Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół nr 2  Zygmunta Sługockiego nawiązano kontakt
      z Przewodniczącą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu panią Alicją Kobus,
      z przedstawicielem Komisji Rabinistycznej do Spraw Cmentarzy panem Filipem Szczepańskim i z panem Maciejem Rymkiewiczem -  koordynatorem programu weryfikacji  cmentarzy Żydowskich w Polsce z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podjęto również współpracę
      z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Nastąpiły już oględziny terenu i jego uporządkowanie. W drugiej połowie roku ma nastąpić montaż kamienia z tablicą upamiętniającą dawny cmentarz żydowski.

       

                                                                                                      Anna Kustoń

                                                                                                      Klaudia Tomaszak- Ślipka

    • wakacje
     • WAKACYJNE ŻYCZENIA

     • Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji z niesamowitymi podróżami i inspirującymi spotkaniami. Słonecznego, miłego i bezpiecznego wypoczynku życzy

                                                                                      Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach

    • Jaraczewska
     • POŻEGNANIE

     • Dotarła no nas smutna wiadomość o śmierci naszej Koleżanki śp. Elżbiety Jaraczewskiej. Pani Elżbieta Jaraczewska była przez prawie trzydzieści lat kierowniczką internatu Zespołu Szkół Rolniczych. W naszej pamięci pozostanie jako osoba lubiąca młodzież. Jej myślą w działalności wychowawczej było uczynienie z internatu drugiego domu dla uczącej się w naszej szkole młodzieży. Z racji wykształcenia dużą rolę przywiązywała do spraw kulinarnych.

      Pani Elżbieta urodziła się 31 grudnia 1938 r. w Pępowie koło Gostynia. Rodzice byli nauczycielami miejscowej Szkoły Podstawowej. Tam też Pani Elżbieta ukończyła podstawówkę a później Technikum Gastronomiczne w Lesznie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1956 r. w Szpitalu w Piaskach koło Gostynia. Rok później swoją karierę zawodową związała ze szkolnictwem. Była kolejno nauczycielką przedmiotów gastronomicznych w Dwuzimowej Szkole Rolniczej w Grabonogu, w latach 1965-67 kierowniczką internatu w Technikum Rolniczym w Gołańczy a od 1967 r. kierowniczką internatu w Technikum Rolniczym w Szamotułach. Tę funkcję pełniła przez prawie 30 lat do przejścia na emeryturę w 1995 r.

      W czasie pracy zawodowej podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyła m.in. w 1967 r. Studium Nauczycielskie w Brwinowie, w 1974 r. Wyższą Szkołę Nauczycielską w Częstochowie. W 1980 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

      Elżbieta Jaraczewska (1938-2021)

    • Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

     • 25 czerwca (piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

      8.00 - Msza Święta w Bazylice Mniejszej

      9.00 - zakończenie dla klas 1 BS, 1 G, 1 GR, 1 K, 3 GT, 3 K

      10.00 - zakończenie dla klas 1 HB, 2 HBp, 2 HBg

      11.00 - zakończenie dla klas 2 GRp, 2 KTp, 2G, 2 GT, 2 K

      Po apelu na sali gimnastycznej odbędą się spotkania z wychowawcami klas. Podczas zakończenia obowiązuje reżim sanitarny.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • sekretariat@zsnr2-szamotuly.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły Poland
   • Dyrektor: Arkadiusz Majer
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
  • Logowanie