• FASCYNUJĄCY, WODNY ŚWIAT.
     • FASCYNUJĄCY, WODNY ŚWIAT.

     • 30 października uczniowie z klas II T/G, IIIG i IV G wybrali do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. To miejsce , w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi; ukazaniu wody z różnych , fascynujących perspektyw. To jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. Wystawa znajduje się w zabytkowym , XIX- wiecznym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 metrów kwadratowych., który pełnił swoją funkcję do 2011 roku. Zwiedzającym podzielono tematy związane z wodą na dziewięć stref – planeta wody, historia inżynierii wodnej, miasto i woda, stany wody, człowiek i woda, ocean życia , głębiny, strefa relaksu i strefa dla dzieci.Podczas pełnego wrażeń dnia młodzież dowiedziała się min. ,że śnieg wcale nie jest biały , że według prognoz do 2050 roku w oceanach znajdzie się wagowo więcej plastiku niż ryb a każdego dnia wydychając powietrze pozbawiamy nasz organizm około 0,5 litra wody.Miłym podsumowaniem edukacyjnej przygody był spacer po pięknej wrocławskiej starówce .

      Renata Bednarczyk, Małgorzata Hoffmann- Nowak

    • STYPENDIUM ADM
     • STYPENDIUM ADM

     • 6 listopada odbyło się spotkanie uczniów klas Technikum Technologii Żywności z delegacją firmy ADM Szamotuły Spółka z o.o. – panem Andrzejem Łukanowskim i panem Bartłomiejem Majewskim.ADM Szamotuły w kwietniu 2017 r. podpisał z dyrekcją szkoły umowę patronacką i w ten sposób objął honorowy patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik technologii żywności.Obecni goście wręczyli uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce , dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium ADM. Są to uczniowie klasy drugiej – Dawid Gąsiorowski, Julia Kinal, Magdalena Sołtysiak; uczniowie klasy trzeciej – Maria Kowal, Sandra Lis, Julia Ostrycharczyk ; w klasie czwartej – Marta Judkowiak, Jakub Janecki, Maciej Olszewski.Zgodnie z regulaminem uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w swojej klasie ( trzy najlepsze średnie ocen) na zakończenie roku szkolnego lub półrocza w klasach drugich i następnych.Uczniowie klas pierwszych zapoznali się podczas prezentacji ze specyfiką i działalnością firmy. Na zakończenie spotkania otrzymali plecaki ufundowane przez ADM Szamotuły.

      Ewa Peraj

    • SZLAKIEM DZIEDZICTWA NARODOWEGO
     • SZLAKIEM DZIEDZICTWA NARODOWEGO

     • Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości było jednym z najważniejszych wydarzeń 2018 roku. W ramach obchodów rocznicowych, w okresie od grudnia 2017 roku aż do chwili obecnej, społeczność naszej szkoły podejmowała liczne działania, które były okazją do godnego upamiętnienia niepodległościowego czynu i wspólnego świętowania.Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainicjowaliśmyw szkole ekspozycją poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Na wystawie zgromadziliśmy wiele zdjęć, publikacji książkowych i innych eksponatów z epoki. Wśród zwiedzających dużym zainteresowaniem cieszyły się szabla i patent oficerski z podpisem Marszałka oraz plansze przedstawiające karykatury z okresu międzywojennego, które szkoła otrzymała dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Historii Kielc.Równie wyjątkowe było zakończenie obchodów rocznicowych. Uczennice oraz uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycielek Marleny Grendy oraz Anny Kustoń, a także dyrektora Zygmunta Sługockiego, w ostatnim tygodniu października udali się na wycieczkę na Ukrainę. Tegoroczna wycieczka szlakiem dziedzictwa narodowego była kolejną, zorganizowaną przez naszą szkołę w ostatnich latach (do tej pory odbyły się cztery podobne wyjazdy dla młodzieży oraz dwa dla kadry pedagogicznej).Na trasie do Lwowa zatrzymywaliśmy się na krótkie zwiedzanie między innymi Sandomierza, gdzie prawie udało nam się spotkać filmowego ojca Mateusza. W czasie naszego pobytu na rynku kręcone były nowe sceny do popularnego serialu, a ekipa filmowa zaskoczyła nas informacją, że jesteśmy widoczni w kadrze. Prócz rynku zwiedziliśmy Dom Długosza zbudowany w 1476 roku dzięki fundacji słynnego historyka. Budynek ten, dziś pełniący rolę muzeum, jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Mieliśmy również okazję podziwiać (częściowo już odsłonięte po zabiegach remontowo-konserwatorskich) wnętrza gotyckiej bazyliki katedralnej wzniesionej z fundacji Kazimierza Wielkiego. Tego samego dnia zwiedziliśmy także Jarosław i obejrzeliśmy barokowe organy w Leżajsku, które są jednymi z najcenniejszych tego typu, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Mają ponad 15 metrów wysokości, są bogato zdobione, a grać może na nich jednocześnie trzech organistów. Już po zmroku urokiem swojego rynku oczarował nas Przemyśl.Główny cel naszej wyprawy, Lwów, powitał nas po zachodzie słońca. W wieczornej scenerii wyjątkowo pięknie prezentował się okazały gmach opery. Bogato zdobione wnętrza mogliśmy zwiedzić następnego dnia. Poranek rozpoczęliśmy od wizyty w Szkole nr 62 położonej na starówce. Szkoła ta mieści się w pięknym budynku po dawnym Kolegium oo. Jezuitów z początku XVII wieku. Następnie odbyliśmy wraz z przewodniczką kilkugodzinny spacer ulicami Lwowa. Na naszej trasie nie mogło zabraknąć pomnika Adama Mickiewicza, unikatowej kaplicy Boimów i pomnika niedocenionego za życia malarza - Nikifora Krynickiego. Zwiedziliśmy ponadto kościoły Jezuitów, Dominikanów, Bernardynów, a także katedry ormiańską i rzymskokatolicką oraz świątynie grekokatolicką i prawosławną. Ważnym miejscem była katedra, gdzie 1 kwietnia 1656 roku śluby lwowskie złożył Jan Kazimierz.Pani przewodnik pokazała nam miejsce wyjścia z kanałów grupy lwowskich Żydów ukrywających się przez 14 miesięcy przed hitlerowskimi okupantami. Historię Krysi Chigeroraz udzielającego jej pomocy kanalarza, Leopolda Sochy, rozsławił film w reżyserii Agnieszki Holland pt. „W ciemności”. Następnie udaliśmy się do dzielnicy żydowskiej, widzieliśmy teren dawnego getta lwowskiego oraz pozostałości po synagodze. Na miejscu dawnego domu modlitwy znajduje się dziś pomnik stylizowany na macewy. Ma on upamiętniać dużą populację ludności żydowskiej przedwojennego Lwowa, która poniosła ogromne straty w wyniku Holokaustu.Wycieczka szlakiem narodowego dziedzictwa okazała się również niezwykła podróżą kulinarną. Niezwykle przyjemnym punktem programu była wizyta „U Stefy”, gdzie w pięknych swojsko-ludowych wnętrzach ukraińskich serwowane są typowe dla regionu dania: barszcz ukraiński, pielmieni i kwas chlebowy. Lwowskie lokale kuszą ponadto kuchnią gruzińską oraz ormiańską, w której kawę parzy się w tygielku ogrzewanym w gorącym piasku.Ostatni dzień pobytu we Lwowie miał charakter wyjątkowo uroczysty. Ku naszej radościzostaliśmy przyjęci przez arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, pełniącego w latach 1996-2007 funkcję sekretarza papieża Jana Pawła II. Zostaliśmy oprowadzeni po Muzeum Jana Pawła II w Pałacu Arcybiskupim oraz wspaniałej bibliotece, w której centrum znajduje się okazały, stojący na lwich nogach, stół z herbami Lwowa i Gdańska. Jest to podarunek Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.Następnie przyszedł czas na refleksję i złożenie hołdu tym, którzy odeszli. Zapaliliśmy znicze na grobie autorki „Roty” - Marii Konopnickiej, pochowanej na Cmentarzu Łyczakowskim oraz na mogiłach uczestników bitwy o Lwów w latach 1918-1920 na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Warto wspomnieć, że szacuje się, iż w walkach o miasto po stronie polskiej wzięło udział 6022 osób, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych, średnich i studentów. 2640 uczestników walk nie przekroczyło 25 roku życia. Najmłodszy uczestnik miął 9 lat. Ważnym punktem było zapalenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych profesorów uczelni lwowskich (rozstrzelanych przez oddziały niemieckie SS 4 lipca 1941 roku).W kolejnych dniach trasa naszej wyprawy wiodła przez Złoczów i Okopy Świętej Trójcy w rejonie tarnopolskim, gdzie widzieliśmy ruiny twierdzy założonej w 1692 roku. Zygmunt Krasiński umieścił w Okopach Świętej Trójcy akcję trzeciej części „Nie-Boskiej Komedii”. Widzieliśmy także Bramę Lwowską, gdzie zachowała się tablica z polskimi napisami.W drodze do domu zatrzymaliśmy się w pięknym Krakowie. Zwiedziliśmy kościół Mariacki, rynek z Sukiennicami, Bramę Floriańską, katedrę na wzgórzu wawelskim, kryptę królów, kaplicę Zygmuntowską, dzwon Zygmunta. Zjedliśmy polski obiad i posmakowaliśmy lokalnych obwarzanków.Pełna niezapomnianych wrażeń wycieczka, jako nieoceniony instrument kształcenia w młodych ludziach postaw patriotycznych i szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego, stanowi doskonałe podsumowanie szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Anna Kustoń, Klaudia Tomaszak-Ślipka

    • ŚWIADECTWO (NIE)ZAPOMNIANEGO CMENTARZA
     • ŚWIADECTWO (NIE)ZAPOMNIANEGO CMENTARZA

     • Przed II wojną światową ludność Szamotuł pod względem narodowościowym, kulturowym i religijnym była bardzo zróżnicowana. Nie tylko mamy tę świadomość, ale i chcemy się nią dzielić zinnymi mieszkańcami naszego miasta.Dzięki staraniom Dyrektora naszej szkoły, Zygmunta Sługockiego, 9 października 2018 roku przy placu Henryka Sienkiewicza (na fragmencie użytkowanego przez szkołę obecnie terenu) odsłonięto tablicę upamiętniającą, znajdujący się tam do 1945 roku, cmentarz ewangelicki. W ceremonii udział wzięli wówczas m.in. przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, osoby duchowne, w tym ksiądz Marcin Kotas - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu - a także uczennice i uczniowie naszej szkoły oraz młodzież z innych szamotulskich szkół.23 października br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się - zorganizowana wspólnie z Chrześcijańską Akademią Teologiczną - konferencja poświęcona zapomnianym cmentarzom jako niezwykle istotnej części dziedzictwa narodowego. Działania naszej szkoły, mające na celu zachowanie tegoż dziedzictwa, zwłaszcza poprzez kształtowanie wśród młodych pokoleń potrzeby pamięci o bardzo skomplikowanej historii naszego regionu i kraju, zostały wspomniane jako praktyki godne naśladowania.W pierwszych dniach listopada, czasie wspomnień i refleksji, kiedy to odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci, społeczność naszej szkoły kolejny raz dała świadectwo dawnemu miejscu pochówku zmarłych. Uczennice i uczniowie udali się pod tablicę upamiętniającą cmentarz ewangelicki, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze, w hołdzie pamięci pochowanych na nim mieszkańców Szamotuł.Każde życie ma swój początek oraz koniec. Tylko od nas zależy, o czym będziemy pamiętać i co tym samym ocalimy. Jesteśmy dumni, bo pamiętając, ocalamy od zapomnienia naszą historię, a więc i nas samych.

      Anna KustońKlaudia Tomaszak-Ślipka

    • LEKCJA W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM
     • LEKCJA W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

     • W piątek 25 października uczniowie klasy II TAK odwiedzili jedno z najstarszych w Polsce ogrodów zoologicznych. Mieszczące się przy ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu ZOO powstało bowiem w 1871 roku. Celem ich wizyty było poznanie jego mieszkańców oraz udział w tzw. żywej lekcji biologii. Na terenie ogrodu można spotkać przedstawicieli wszystkich gromad kręgowców - alpaki, zebu, owcę kameruńską oraz mieszkające w dawnej ptaszarni-tamarynę złotoręką i białoczubą, kapucynkę. W pawilonie zmiennocieplnych żyją między innymi zagrożone wyginięciem warany z Komodo oraz barwne drzewołazy z Ameryki Południowej. Na spotkaniu z pracownikiem dydaktycznym ogrodu młodzież poznała charakterystyczne cechy gromady gadów oraz ich przedstawicieli – gekona, węża zbożowego i żółwia. Każdego z nich można było zobaczyć z bliska i dotknąć. Mamy nadzieję, że ta wizyta zostanie na dłużej w ich pamięci.

      Arleta Danielewicz, Marlena Solarz -Nowak

    • APEL POLEGŁYCH NA CMENTARZU W SZAMOTUŁACH
     • APEL POLEGŁYCH NA CMENTARZU W SZAMOTUŁACH

     • W przededniu dnia Wszystkich Świętych, 31 października o godz. 12.00, odbył się Apel Poległych na szamotulskim cmentarzu. Przedstawiciele władz samorządowych, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i środowisk kombatanckich, uczniowie i członkowie lokalnych stowarzyszeń wspominali żołnierzy walczących w powstaniach i wojnach światowych.Część artystyczną w tym roku przygotowali nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Jak co roku w uroczystościach wzięła udział młodzież i poczet sztandarowy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – koło w Szamotułach, w większości składający się z uczniów naszej szkoły. Należy nadmienić, że nasi uczniowie pełnili wartę honorową podczas czwartkowych uroczystości. W imieniu władz samorządowych głos zabrał Burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek, modlitwę za poległych poprowadził ks. kanonik Mariusz Marciniak. „My, mieszkańcy Ziemi Szamotulskiej stajemy dziś przy was, aby podziękować za waszą ofiarę, za wolną Polskę, za wolną Ziemię Szamotulską, by pokazać, że pamiętamy! Obiecujemy korzystać z tej wolności odpowiedzialnie i z rozsądkiem, by przeszłość znów nie powróciła...” – podsumował dzisiejsze uroczystości Artur Hejna – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Następnie szamotulski cmentarz wypełniły pieśni patriotyczne odśpiewane przez uczniów szamotulskiej „Trójki”.Po zakończonej uroczystości delegacja młodzieży WSPAK pod opieką p. Piotra Gotowego zapaliła i złożyła znicze pod pomnikiem ppłk Maksymiliana Ciężkiego oraz na grobach zasłużonych powstańców i żołnierzy Armii Krajowej pochowanych na szamotulskim cmentarzu.

      Piotr Gotowy

    • STAŻ ZAWODOWY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEJ SAKSONII
     • STAŻ ZAWODOWY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEJ SAKSONII

     • czniowie Technikum: Daria Demska, Klaudia Mieczyńska, Przemysław Kuś, Miłosz Pulkowski wzięli udział w projekcie „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.Projekt został dofinansowany w ramach projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowany na zasadach programu Erasmus + przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.Uczniowie od czerwca do września odbyli trzymiesięczną praktykę w nowoczesnych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Była to okazja do doskonalenia znajomości języka niemieckiego , poznania kultury i zwyczajów oraz zdobycia nowych umiejętności zawodowych.16 października uczniowie wzięli udział w seminarium związanym z zakończeniem stażu zawodowego. W trakcie spotkania otrzymali dyplomy ukończenia praktyki wystawione przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych oraz certyfikaty wystawione przez Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu oraz Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy uczniom zaliczenia stażu.

    • DOBRY POMYSŁ, KWALIFIKACJE I DETERMINACJA W REALIZOWANIU CELU - RECEPTĄ NA SUKCES
     • DOBRY POMYSŁ, KWALIFIKACJE I DETERMINACJA W REALIZOWANIU CELU - RECEPTĄ NA SUKCES

     • 22 października klasy III TTŻ i III TŻiUG spotkały się z panem Karolem Maciałkiem właścicielem i pomysłodawcą Master Sushi Bar w Szamotułach. Klienci tej oryginalnej w naszym mieście inicjatywy doceniają w swoich opiniach ogrom pracy, wiedzy i talentu zainwestowanych w prowadzenie lokalu, dbałość o najmniejsze szczegóły, świeżość przygotowywanych na oczach gości potraw, atmosferę miejsca.Podczas lekcji z młodzieżą przedsiębiorca przedstawił swoją drogę do realizacji niecodziennego pomysłu gastronomicznego. Akcentował duże znaczenie zdobytych kwalifikacji i doświadczenia. W trakcie rozmowy z uczniami uświadamiał ,że życiowe pasje, hobby i zainteresowania jeżeli wykaże się dostateczną konsekwencję mogą zaowocować biznesowym sukcesem. Młodzież po spotkaniu stwierdziła – więcej spotkań z takimi pasjonatami swojego zawodu!

      Katarzyna Zielewicz, Renata Bednarczyk

    • INTEGRACJA W PIĘKNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY
     • INTEGRACJA W PIĘKNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY

     • W czwartek 17 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych technikum rolniczego i technikum technologii żywności wraz z opiekunami wybrali się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Dąbrowie. W części dydaktycznej wycieczki młodzież zwiedziła wraz z przewodnikiem, panią leśnik Moniką Kubiak, arboretum z plantacjami nasiennymi drzew leśnych. Uczniowie podziwiali różne gatunki drzew i dowiedzieli się wielu ciekawostek o pracy w nadleśnictwie. Po spacerze ścieżką edukacyjną czekały na uczestników przyjemności: pieczenie kiełbasek na ognisku oraz polana rekreacyjna z boiskiem do piłki nożnej i koszykówki.

      Słoneczna i ciepła pogoda oraz kolorowe jesienne otoczenie sprzyjały rozmowom i zabawom integracyjnym uczniów.

      U. Budniaczyńska, E.Otulakowska, A. Sadek, P. Sołtysiak

    • RABATY DLA KLIMATU
     • RABATY DLA KLIMATU

     • 21 września Biegiem dla Pokoju zainicjowaliśmy w szkole projekt „Świat się zmienia – a my z nim!”, realizowany w tym roku szkolnym przez naszą społeczność wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W tym roku pragniemy szczególnie zatroszczyć się o naszą planetę, budując kapitał społeczny oraz ekologiczny wokół jej bezcennego dobra.Kolejnemu, październikowemu już, ekologicznemu wyzwaniu wspólnie z nami stawiła czoła zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach. W ramach projektu (i w nawiązaniu do Światowego Dnia Drzewa, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych 10 października) podjęliśmy rzeczywiste działanie dla środowiska naturalnego i wspólnego dobra, sadząc na terenach przyszkolnych urokliwe Rabaty dla Klimatu. Uczennice i uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach ogrodniczych, które - wraz z młodzieżą kształcącą się w zawodzie technik architektury krajobrazu - poprowadził dla nich architekt krajobrazu uczący w naszej szkole – pan Bartosz Korpik. Pod okiem swoich starszych kolegów dzieci sadziły rozmaite rośliny ozdobne. Jako młodzi adepci ogrodnictwa mogły się poczuć prawdziwymi gospodarzami naszej planety, ucząc się przede wszystkim szacunku dla zieleni, nie takiej wcale zwyczajnej, a magicznej. Tej, która produkuje tlen, usuwając dwutlenek węgla, która pochłania zanieczyszczenia powietrza, redukuje poziom hałasu, stanowi barierę wiatrochronną i przyczynia się do zmniejszenia amplitud temperatur, wreszcie tej, która działa zdrowotnie i odprężająco na człowieka.Rośliny tworzące nasze rabaty to byliny i trawy ozdobne: jeżówka purpurowa Echinacea purpurea, lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia, szałwia omszona Salvia nemorosa, liliowiec ogrodowy Hemerocallis, kocimiętka Fassena Nepeta faassenii, rozchodnik okazały Sedum spectabile, miskant chiński Miscanthus sinensis, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides. Wszystkie rośliny zielne wybierane były z dużą starannością, tak aby łączyły w sobie dekoracyjny wygląd i piękne barwy z długim okresem kwitnienia oraz wytrzymałością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wiele z nich stanowić będzie schronienie dla pożytecznych owadów. Tworzenie takich owadzich enklaw ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu naszej planety. Niektóre z roślin - jak jeżówka czy lawenda - stosuje się ponadto w gastronomii i ziołolecznictwie. Z wykorzystaniem naszych Rabat dla Klimatu będzie można prowadzić w szkołach terenowe lekcje przyrody.Sadzenie rabat odbyło się przy olbrzymim zaangażowaniu uczennic oraz uczniów, a także nauczycielek i nauczycieli naszego technikum architektury krajobrazu – Anny Kaczmarek, Marleny Solarz, Bartosza Korpika oraz Zdzisława Kostrzyńskiego. Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej miały okazję poznać, nie tylko w teorii, ale i w praktyce, tajniki zawodu architekta krajobrazu. W efekcie, młodzi adepci ogrodnictwa z przejęciem oraz dumą doglądają teraz swoich roślin.Równocześnie, w ramach realizowanego projektu, uczennice i uczniowie klas pierwszych technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica wzięli udział w spotkaniach warsztatowych pod hasłem "Klimat idzie w las", przeprowadzonych przez edukatorki ze Stowarzyszenia „Jeden Świat”. Młodzież rozmawiała o przyczynach i przebiegu zmiany klimatu oraz deforestacji , czyli procesie zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni. Uczennice oraz uczniowie, dyskutując o globalnym ociepleniu, odnosili się do własnych doświadczeń i przyglądali codziennym produktom w kontekście ich śladu węglowego oraz konkretnego wpływu na zamienianie naturalnych lasów w monokultury przemysłowe.

      Anna KustońKlaudia Tomaszak-ŚlipkaJoanna VowieBartosz Korpik

      Fot: Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach, Magda Prętka (szamotuly.naszemiasto.pl)

    • EKONOMIA DLA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW
     • EKONOMIA DLA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

     • 18 października rozpoczęły się zajęcia edukacyjne „Ekonomia dla Młodych Przyrodników” realizowane przez Wydział Ekonomiczno – Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku szkolnym w przedsięwzięciu „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Uniwersytet Młodych Przyrodników” bierze udział dziewięć uczennic z naszej szkoły. Tematyka dziewięciu zjazdów będzie dotyczyła zagadnień ekonomicznych znacznie wykraczających poza zakres takich przedmiotów jak podstawy przedsiębiorczości czy wiedza o społeczeństwie w szkole średniej. Podczas pierwszego zjazdu uczniowie otrzymali segregatory z materiałami oraz prawdziwe indeksy do których będą wprowadzane wpisy przez prowadzących zajęcia. Pierwsza część wizyty na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym rozpoczęła się wykładem dr hab. Karoliny Pawlak „Handlować? Nie handlować? Oto jest pytanie…” oraz dr Moniki Wojcieszak „Akrobacje agroturystyczne”. Po obiedzie młodzież miała okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych „Made in…, czyli teorie i rzeczywistość handlu międzynarodowego”, „Jak inwestować i mądrze unikać pułapek” oraz praktyczna część „Akrobacji agroturystycznych”. Kolejna wizyta naszej młodzieży na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już w połowie listopada.

      Piotr Gotowy – koordynator projektu

    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas liceum wraz z panią Anną Wicher oraz Marleną Grendą przygotowali apel. Inspirowali się w nim poematem Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Utwór przenieśli z XIX wieku w aktualne czasy. Za realizację oprawy muzycznej odpowiadała jedna z tegorocznych maturzystek Martyna Dera. Gościnnie wystąpił również uczeń klasy I Technikum Rolniczego Kuba Kasprowiak.Uroczystość ta stała się okazją do złożenia serdecznych życzeń. Wszystkim nauczycielom podziękowaliśmy za oddanie i wsparcie. Życzyliśmy również dużo cierpliwości i sukcesów.„Życzymy Sobie i Wam, by nas było stać, na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół” – zaśpiewali.

    • X RAJD DO GROBÓW POMORDOWANYCH W LASACH KOBYLNICKICH
     • X RAJD DO GROBÓW POMORDOWANYCH W LASACH KOBYLNICKICH

     • W czwartek, 10 października 2019 r., odbył się jubileuszowy X Rajd do Grobów Pomordowanych w Lasach Kobylnickich, który od kilku lat stał się tradycją młodzieży z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej - Koło w Szamotułach. Podobnie jak w ubiegłym roku rajd został objęty patronatem honorowym Burmistrza Szamotuł Włodzimierza Kaczmarka oraz Starosty Powiatu Szamotulskiego Beaty Hanyżak. Miejscem spotkania uczestników była ja co roku sala koncertowa szamotulskiego zamku, w którym zebrała się grupa około 120 uczniów. Wśród rajdowiczów byli młodzi ludzie ze wszystkich szamotulskich szkół prowadzonych przez Gminę Szamotuły – SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3. Dużą grupę stanowili uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski – ZS nr 2 oraz ZS nr 3 w Szamotułach. W tym roku w rajdzie wzięli również udział uczniowie z X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Choć pogoda początkowo nie rozpieszczała uczestników, młodzież wraz z opiekunami wyruszyła w kilkunastokilometrową trasę. Grupom udającym się do Grobów Kobylnickich od wielu lat towarzyszy dr Aleksandra Kuligowska, która opowiada o okolicznościach śmierci ok. 1100 ofiar. Młodzi ludzie, w większości uczestniczący w rajdzie po raz pierwszy, mieli okazję dowiedzieć się o systemie terroru III Rzeszy Niemieckiej, którego efektem są groby pomordowanych również na terenie powiatu szamotulskiego. Na zespół nekropolijny w Lasach Kobylnickich składają się dwa groby masowe Polaków, straconych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-43. Zamordowano tutaj ok. 2 tysięcy osób, częściowo z więzienia we Wronkach i Szamotułach. Jednak, jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, w odnalezionych grobach natrafiono tylko na część ciał (ok. 1100 osób). W 1944 r. oddziały Gestapo w celu zatarcia śladów zbrodni, odkopały część zwłok i spaliły je. Po dotarciu na miejsce uczestnicy rajdu zauważyli prace remontowe na miejscu spoczynku ludzi zamordowanych w czasie II wojny światowej. Następnie dr A. Kuligowska opowiedziała o tragicznych losach mieszkańców Szamotuł i okolic w latach 1939-45 a modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Mateusz Kaźmierczak. Przy drugiej mogile w Lasach Kobylnickich zapalono znicze i minutą ciszy upamiętniono ofiary tej zbrodni. Następnie wszyscy uczestnicy udali się autokarami na metę rajdu do Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach. Tam czekała na nich żołnierska grochówka oraz pyszny placek.

      Piotr Gotowy - Opiekun WSPAK koło w Szamotułach

    • IX SAMSUNG PÓŁMARATON - OBSŁUGA KONSUMENCKA
     • IX SAMSUNG PÓŁMARATON - OBSŁUGA KONSUMENCKA

     • Jak co roku w październiku odbył się Półmaraton Samsung. Po raz dziewiąty uczniowie klas II, III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych współpracowali z pracownikami restauracji Alanya w zakresie wyżywienia uczestników biegu. Na trzech stoiskach nasza młodzież wydawała posiłek główny, deser, owoce oraz ciepłe napoje. Grupa uczniów z klasy III z zaangażowaniem dbała o czystość w strefie konsumpcji. Obsługa tak dużej imprezy sportowej pozostanie dla młodzieży ciekawym doświadczeniem zawodowym. Warto nadmienić, że w półmaratonie wzieli udział nauczyciele naszej szkoły: ks. Łukasz Wegner osiągnął wspaniały czas 1h 40m, który stanowi jego "życiówkę" na tym dystansie oraz p. Piotr Gotowy, który ósmy raz z rzędu zaliczył bieg półmaratoński w Szamotułach.

      Anna Dolińska, Elżbieta Czarnecka, Joanna Zawieja

    • POLAGRA FOOD- DOBRE BO POLSKIE.
     • POLAGRA FOOD- DOBRE BO POLSKIE.

     • Odpowiadając na zaproszenie Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy klasy pierwsze TTŻ oraz klasy II T/G, IIIG i III TTŻ w dniach 1-2 października uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra Food. Targi co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy profesjonalistów z całego świata poszukujących nowości i inspiracji. Jest to wydarzenie także atrakcyjne ze względu na odbywające się tam konferencje , szkolenia , panele dyskusyjne. Głównym punktem pobytu młodzieży na targach był pokaz kulinarny, w którym skoncentrowano się na potrawach wykorzystujących mięso wieprzowe. Kucharze z restauracji „ Za murem” pokazali ,że można z ten surowiec łączyć niebanalnie, z melasą , sezamem, sokiem z antonówki proponując klientom oryginalne smaki. Sądząc po zadowolonych minach uczestników wycieczki degustowane potrawy przekonały , że warto je włączyć do swojego menu!

      Nauczyciele przedmiotów zawodowych i wychowawcy klas

    • ADOPT, DON’T SHOP.
     • ADOPT, DON’T SHOP.

     • 4 października obchodzimy Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt. Z tej okazji postanowiliśmy promować akcję adopcji zwierząt- Adopt, don’t shop!Zwierzęta są nieodłącznym towarzyszem człowieka. Wzbudzają w nas dobroć, wrażliwość, uczą miłości, odpowiedzialności i zrozumienia. Nie wszystkie mają to szczęście żeby trafić do ciepłego, kochającego domu. Część mieszka w schroniskach, tęsknie wypatrując swojego nowego właściciela. Zawiedzione w przeszłości, liczą na miłość i opiekę, są w stanie po raz kolejny zaufać; a w zamian oddają wierność, stając się też powiernikiem i przyjacielem. Adopcja zwierząt to odpowiedzialna decyzja, ale mamy wśród uczniów naszej szkoły takie osoby, które nie obawiały się podjąć tego wyzwania.Dziś przedstawiamy fotografie naszych szkolnych bohaterów -wraz z ich adoptowanymi lub przygarniętymi pupilami. Zwierzęta te pochodzą głównie ze schronisk, niektóre zostały wzięte pod opiekę z ulicy lub znalezione w lesie. Chcemy by uczniowie o wielkich sercach nie pozostali anonimowi. Poznajcie ich imiona oraz imiona pupili, którym odmienili los i przywrócili wiarę w człowieka.

    • DZIEŃ OGRODNIKA I ARCHITEKTA KRAJOBRAZU NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU
     • DZIEŃ OGRODNIKA I ARCHITEKTA KRAJOBRAZU NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU

     • 24 września br. uczniowie klas II i III Technikum Architektury Krajobrazu wraz z opiekunami uczestniczyli w 5. Dniu Ogrodnika i Architekta Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.Młodzież zapoznała się z bazą naukowo – dydaktyczną Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu , wysłuchała krótkiego wykładu na temat fascynującego świata warzyw, a następnie wzięła udział w warsztatach tematycznych. Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach terenowych : „Spacer botaniczny wokół jeziora Rusałka” oraz „Opowieści botaniczne - spacer po Ogrodzie Botanicznym”, a także w warsztatach ”Kropidlaki, sierpaki i inne…”, „Ukryte piękno – owady pod mikroskopem”, „Kapusta i przyjaciele – czyli warzywa znane i mnie znane” oraz „Projektowanie terenów zieleni”. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych Wydziału, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą. W przerwach między zajęciami czekała na uczestników pyszna zupa dyniowa oraz inne przysmaki.

      Anna Kaczmarek, Bartosz Korpik, Zdzisław Kostrzyński

    • OKULARY DLA AFRYKI
     • OKULARY DLA AFRYKI

     • Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach przyłączył się do kolejnej akcji charytatywnej - tym razem wspomogliśmy III ogólnopolską zbiórkę używanych okularów.W naszej szkole- jak zawsze- znalazło się wielu, których poruszył los mieszkańców Afryki- nie posiadających środków na dalekie wyprawy do specjalistów, a tym bardziej na okulary. Dzięki hojności nauczycieli, rodziców i uczniów- udało się nam zebrać aż 70 par okularów ( 22 korekcyjnych i 48 przeciwsłonecznych). Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję ( a musimy dodać, że trwała ona tylko tydzień)- mobilizowali znajomych , rodziny, przyjaciół do zbiórki. Tym sposobem dołożyliśmy 70 par -do zebranych już w trakcie 2 poprzednich akcji- 35 tysięcy zebranych okularów. Zostały one przekazane do punktu zbiórki i czekają teraz na długą podróż do Afryki.

      Arleta Danielewicz, Anna Kustoń, Joanna Tysiak, Martyna Kustoń.

    • 80. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
     • 80. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

     • W piątek, 27 września, w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 80 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycją jest, że od kilkunastu lat bierze w nich udział młodzież z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – Koło w Szamotułach. Tegoroczne uroczystości zaczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry, której przewodniczył Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Po niej uczestnicy jubileuszowych obchodów przeszli w stronę zbiegu ul. Wieniawskiego i alei Niepodległości, przed pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Na miejscu zgromadziło się wiele osób na czele z zasłużonymi kombatantami z AK i innych organizacji walczących w podziemiu podczas II wojny światowej. Część oficjalna rozpoczęła się podniesieniem flagi i odegraniem hymnu. Następnie do zgromadzonych gości przemówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Po modlitwie za poległych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych, odczytany został Apel Pamięci. Salwą honorową został oddany hołd wszystkim bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem przedstawiciele polskiego parlamentu, władz regionalnych i lokalnych, politycy oraz delegacje różnych środowisk złożyli wieńce i kwiaty. Wśród nich byli również przedstawiciele szamotulskiego koła WSPAK na czele z opiekunem – Piotrem Gotowym, prezes – Katarzyną Okraską oraz byłym prezesem koła Kamilem Malinowskim. Po uroczystościach przy pomniku odbyło się spotkanie w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego dedykowane jubileuszowi 30-lecia Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska. Rozpoczął je wzruszający film dokumentalny pt. „Obowiązek pamiętania”, poświęcony kampanii wrześniowej z udziałem Wielkopolan. Wszystkim zgromadzonym zapadnie długo w pamięci przemowa Prezesa Związku 97-letniego płk. Jana Górskiego, który podkreślał olbrzymie zjednoczenie narodu polskiego. „Mimo klęski wrześniowej w Polsce nikt nie myślał o poddaniu się Niemcom lub Rosji” – mówił Jan Górski i powtórzył: – „80 lat temu zjednoczony naród, jak chyba nigdy przedtem i nigdy potem, nie uznał klęski, ale podjął zdecydowaną walkę aż do zwycięstwa i to zwycięstwo naród odniósł”. Bardzo ważnym momentem podczas uroczystości był awans na stopień kapitana – księdza kanonika Bogdana Kończaka, żołnierza Armii Krajowej mieszkającego na co dzień w Szamotułach. Obchody jubileuszowe zakończył koncert uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego oraz Orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych w Poznaniu.

      Piotr Gotowy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
   • zsnr2szamotuly@onet.pl
   • tel. (+48) 61-29-21-559
   • ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotuły
   • Dyrektor: Zygmunt Sługocki
   • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Arkadiusz Majer
   • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
   • NIP: 787-10-30-195
   • REGON: 000100078
   • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
  • Logowanie